ქართლური დიალექტის ლექსიკონი
(მასალები)


 
 
 closeთუშური დიალექტის ლექსიკონი
ლექსიკონის შესახებ