მათემატიკური ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული)
Математическая терминология
close

ლექსიკონის შესახებ