თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

სიახლეები

2018 წლის 24 სექტემბერს ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების  ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა აკად. არნ. ჩიქობავას  „შრომების“ 14 ტომისა და მ. ჩუხუას წიგნის „ ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანის“  წარდგენა.

სხდომას  ხელმძღვანელობდა არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, პროფ. ნ.  მაჭავარიანი.

არნ. ჩიქობავას „ შრომების“ 14 ტომის შედგენილობისა და გამოსაცემად მომზადების შესახებ ინფორმაციით გამოვიდა „ შრომების“ მთავარი რედაქტორი , პროფ.  ვ.  შენგელია.

სიტყვით გამოვიდნენ: პროფ. გ.გოგოლაშვილი, პროფ. თ. გვანცელაძე, პროფ. მ. ჩუხუა.

პროფ. მ. ჩუხუამ დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მონოგრაფია  „ქართულ- ჩერქეზულ- აფხაზური  ეტიმოლოგიური ძიებანი“.

სიტყვით გამოვიდნენ: პროფ. ნ. მაჭავარიანი, პროფ. ვ. შენგელია, პროფ. გ. გოგოლაშვილი.

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2018