წელი: 2016

სიახლეები

2016 წლის სექტემბერში გაიმართება IV სამეცნიერო კონფერენცია ტერმინოლოგიაში. მოხსენებათა სათაურები მიიღება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში 5 სექტემბრამდე შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე − L.karosanidze@gmail.com; Anakhurcilava9@gmail.com

სიახლეები

„ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ მორიგი − მე-16 წიგნისათვის სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A4, შრიფტი −Sylfaen, შრიფტის ზომა − 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე− burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge.

სიახლეები

2016 წლის ოქტომბერში ქუთაისში გაიმართება XXXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები – ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია, მიიღება არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (გ.გოგოლაშვილი, თ.ბურჭულაძე) 15 სექტემბრამდე: ფორმატი – A4, შრიფტი – ”სილფაინი”, შრიფტის ზომა – 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5. სპეციალისტებს სხვა ქალაქებიდან შეუძლიათ თეზისები იმავე ვადაში გამოაგზავნონ ელექტრონული ფოსტით: contact@ice.ge, burchuladzetea@gmail.com

სიახლეები

ყოველწლიური თემატური კრებულის „ეტიმოლოგიური ძიებანი“ XIII ტომისათვის წერილები მიიღება ა. წ. 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არა უმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ძირ-ფუძეეების ნუსხა და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ. წერილების ნაბეჭდი ვერსიები მიიღება არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში (პ.იგოროყვას 8, II სართული, ოთახი 203; მედეა […]

სიახლეები

ამა წლის 14 აპრილს თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს, აკადემიკოს ავთანდილ არაბულს გადაეცა საქართველოს მეცნიერებისა და განთლების სამინისტროს ჯილდო − სამკერდე ნიშანი „ამაგდარი“ წარმატებული პედაგოგიური მოღვაწეობისათვის. ვულოცავთ ბატონ ავთანდილს ამ საპატიო ჯილდოს.

სიახლეები

2016 წლის 19-22 აპრილს გაიმართება სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“. სხდომები ჩატარდება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში (დასაწყისი − 11 საათზე). იხ.სესიის პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები

სიახლეები

ამა წლის 14 აპრილს, 15 საათზე თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება „ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის“ III ტომის ახალი რედაქციისა და მონოგრაფიის − „თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები“ პრეზენტაცია. პრეზენტაციაზე აქციაა! ახალი რედაქციის სამივე ტომი ერთად – 100 ლარად!

სიახლეები

“იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების” 44-ე ტომისათვის წერილები მიიღება 31 მარტამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არა უმეტეს 2 გვერდისა). წერილის მოცულობა რეზიუმეს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 16 ნაბეჭდ გვერდს. წერილში უნდა გამოიყენოთ შრიფტი – Sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის –ICL_Symbol. წერილები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე – burchuladzetea@gmail.comvazhashengelia@gmail.com; contact@ice.ge

სიახლეები

29 იანვარს, 3 საათზე არნოლდ ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში (ინგოროყვას ქუჩა N 8, II სართული) გაიმართება ირინე ასათიანის წიგნის „წინდებულები ზანურ (მეგრულ-ჭანურ) ენაში“ პრეზენტაცია.

სიახლეები

სამეცნიერო სესიის “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავებისათვის“ მოხსენებათა თეზისები მიიღება 29 თებერვლამდე. თეზისების მოცულობა – 2 გვერდი, შრიფტი – sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის – ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები.თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე – burchuladzetea@gmail.comvazhashengelia@gmail.com; contact@ice.ge

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019