თვე: ოქტომბერი 2016

სიახლეები

ამა წლის დეკემბერში გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 75-ე სამეცნიერო სესია. სესია ეძღვნება ინსტიტუტის 75 წლისთავს. მოხსენებათა თეზისები მიიღება 15 ნოემბრამდე. თეზისების მოცულობა − 2 გვერდი, შრიფტი − sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის − ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge

სიახლეები

18 ოქტომბერს, სამშაბათს, 16 საათზე, თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მართავს მიხეილ ჭაბაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას მისამართი: ინგოროყვას 8, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მე-2 სართული, სხდომათა დარბაზი

სიახლეები

21-22 ოქტომბერს ქ. ქუთაისში გაიმართება XXXVI დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია იხ. სესიის მასალები

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019