თვე: აპრილი 2017

სიახლეები

ამა წლის 25-28 აპრილს თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება სამეცნიერო სესია არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXVIII. იხ. სესიის პროგრამა და მოხსენებათა მასალები.

სიახლეები

2017 წლის 13 აპრილს, 16 საათზე, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა საზოგადოებას წარუდგენენ ერთობლივ პროექტს − ელექტრონული რესურსები ქართული ტერმინილოგიის კორპუსისათვის. მისამართი: ლ. გუდიაშვილის ქ. №7, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

სიახლეები

გამოსაცემად მზადდება „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების” მორიგი – XIV ტომი. სტატიები (ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიები) მიიღება არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (გ. გოგოლაშვილი, თ. ბურჭულაძე) 2017 წლის 30 ივნისამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: burchuladzetea@gmail.com; contact.ice.ge;  ფორმატი A4, შრიფტი – „სილფაინი“, შრიფტის ზომა – 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019