თვე: ივლისი 2017

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის კანდიდატურის შესარჩევი კონკურსისათვის საბუთები შემოიტანა პროფ. ნანა მაჭავარიანმა. თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის განყოფილებათა ხელმძღვანელების შესარჩევი კონკურსისათვის საბუთები შემოიტანეს შემდეგმა კონკურსანტებმა:  აკად. გუჩა კვარაცხელია − ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად. აკად. წ/კ ვაჟა შენგელია − მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად. ფილოლ. მეცნიერებათა დოქტორი,პროფ. მედეა […]

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს დირექტორისა და განყოფილებათა ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად. იხ. თანდართული დოკუმენტები: დირექტორის არჩევის წესი განცხადება 1(დირექტორის არჩევნები) განყოფილების ხელმძღვანელის არჩევის წესი განცხადება 2 (განყოფილების ხელმძღვანელის არჩევნები) განცხადების ფორმა პირადი ანკეტის ფორმა (CV)  

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019