წელი: 2018

სიახლეები

2018 წლის 25–27 დეკემბერს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო სესია, რომელიც მიეძღვნა აკად. არნ. ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს. სხდომა შესავალი სიტყვით გახსნა ინსტიტუტის დირექტორმა, პროფ. ნ. მაჭავარიანმა. არნ. ჩიქობავას სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ მოხსენებები წაიკითხეს აკად. გ. კვარაცხელიამ და აკად. ა. არაბულმა. ინსტიტუტის უხუცესმა მეცნიერ-მუშაკმა თ. ბეროზაშვილმა წარმოადგინა მოგონება არნ. ჩიქობავას ხელმძღვანელობით […]

სიახლეები

2018  წლის  25-26-27 დეკემბერს  გაიმართება თსუ  არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, რომელიც ეძღვნება აკად. არნ. ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს. იხ. სესიის პროგრამა და მოხსენებათა თეზისები.

სიახლეები

2018 წლის 22-24 ნო­ემ­ბერს თბი­ლის­ში გაი­მარ­თა ენათ­მეც­ნი­ერ-კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა V სა­ერ­თაშორი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი, რომ­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი იყ­ვნენ სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მია, ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, თსუ არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის კავ­კა­სი­ო­ლო­გი­ის სა­სწავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო ინ­სტი­ტუ­ტი. სიმ­პო­ზი­უ­მი გა­იხ­სნა 22 ნო­ემ­ბერს სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში აკა­დე­მი­ის პრე­ზი­დენ­ტის აკად. გ. კვე­სი­ტა­ძის შე­სა­ვა­ლი სი­ტყ­ვით. მი­სა­სალ­მე­ბე­ლი სი­ტყვე­ბით […]

სიახლეები

2018 წლის 9-10 ნოემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება 38-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, რომელიც ეძღვნება დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს იხ. ბმული

სიახლეები

2018 წლის 24 ოქ­ტომ­ბერს 10 სა­ა­თი­დან 17 სა­ა­თა­მდე თსუ არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში (ინ­გო­როყ­ვას ქ., 8) გა­ი­მარ­თე­ბა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აკა­დე­მი­უ­რი სა­ბჭოს წევ­რის არ­ჩევ­ნე­ბი.

სიახლეები

2018 წლის 11 ოქტომბერს ,   14 საათზე, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სხდომათა დარბაზში   გაიმართა შეკრება თემაზე – „დაუბრუნდეს ქართულ სკოლას იაკობ გოგებაშვილის „დედაენა“. ღონისძიების ორგნიზატორი იყო იაკობ გოგებაშვილის საზოგადოება. შეკრება გახსნა არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორმა პროფ. ნანა მაჭავარიანმა. შეკრებას ესწრებოდნენ სხვადასხვა დაწესებულებათა და ორგანიზაციათა წარმომადგენლები; კერძოდ, მწერალთა კავშირის, მხატვართა კავშირის, კომპოზიტორთა კავშირის, […]

სიახლეები

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია „ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“. წარმოდგენილი იყო მოხსენებები სხვადასხვა დარგის… იხ. ბმული

სიახლეები

2018 წლის დეკემბერში გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 77-ე სამეცნიერო სესია,  რომელიც ეძღვნება არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს. მოხსენებათა თეზისები მიიღება 15 ნოემბრამდე. თეზისების მოცულობა − 2 გვერდი, შრიფტი − sylfaen, ტრანსკრიფციისათვის − ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − dodo_mariami@yahoo.com

სიახლეები

2018 წლის 24 სექტემბერს ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების  ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა აკად. არნ. ჩიქობავას  „შრომების“ 14 ტომისა და მ. ჩუხუას წიგნის „ ქართულ-ჩერქეზულ-აფხაზური ეტიმოლოგიური ძიებანის“  წარდგენა. სხდომას  ხელმძღვანელობდა არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი, პროფ. ნ.  მაჭავარიანი. არნ. ჩიქობავას „ შრომების“ 14 ტომის შედგენილობისა და გამოსაცემად მომზადების შესახებ ინფორმაციით გამოვიდა […]

სიახლეები

2018 წლის 9-10 ნოემბერს  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება 38-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, რომელიც ეძღვნება დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს.

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019