წელი: 2018

სიახლეები

ამა წლის 10 ივლისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე (ვადიანი – 10 წლით) საკონკურსო კომისიის მიერ არჩეულ იქნა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ არდოტელი.

სიახლეები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ა. წ. 6 ივლისის დადგენილების შესაბამისად, გაიმარჯვა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საკონფერენციო საგრანტო პროექტმა „ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი“, რომელიც გაიმართება თბილისში 2018 წლის 22-24 ნოემბერს.

სიახლეები

ამა წლის 6 ივლისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილების ვადიანი მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სათანადო საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოადგინა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა ნოდარ არდოტელმა.

სიახლეები

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. იხ. ბმული   გაცნობებთ, რომ გრძელდება თეზისების მიღება საერთაშორისო კონფერენციისთვის ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა ამა წლის 30 ივნისამდე.

სიახლეები

„ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ მორიგი − მე-18 წიგნისათვის სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 10 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com

სიახლეები

პატივცემულო კოლეგებო, გაცნობებთ, რომ ამა წლის 8-9 ოქტომბერს (სავარაუდოდ – შუახევის რაიონის დაბა ხიჭაურში), გაიმართება 39-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, რომელიც ეძღვნება დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს. გაითვალისწინეთ, რომ სესიის თემატიკა განსაზღვრულია: დიალექტური ლექსიკის პრობლემური საკითხები. მონაწილეობის მსურველებს გთხოვთ, ა. წ. 20 ივლისამდე მოხსენება ან მოხსენებათა თეზისები მოგვაწოდოთ არნ. […]

სიახლეები

ცხადდება კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის  (10 წლის ვადით – ერთი საშტატო ერთეული) სამსახურში მისაღებად.   კონკურსი   გამოცხადდა  2018  წლის   30   მაისს. საკონკურსო   დოკუმენტაციის   მიღება   იწარმოებს 2018  წლის   2  ივლისიდან     2018  წლის     9 ივლისის   ჩათვლით .   დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:    ბრძანება N 126/01-01   30.05.2018

სიახლეები

ამა წლის 31 მაისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის ვაკანტურ თანამდებობაზე საკონკურსო კომისიის მიერ არჩეულ იქნა ფილოლოგიის დოქტორი გიორგი ცოცანიძე.

სიახლეები

ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XV“ წერილები მიიღება ა. წ. 1 ნოემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არა უმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ძირ-ფუძეეების ნუსხა და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ. წერილების ნაბეჭდი ვერსიები მიიღება: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (პავლე ინგოროყვას 8, III სართული, ოთახი 310, მედეა ღლონტი), […]

სიახლეები

ამა წლის 15 მაისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სათანადო საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოადგინა ფილოლოგიის დოქტორმა გიორგი ცოცანიძემ.

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019