თვე: მაისი 2018

სიახლეები

ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XV“ წერილები მიიღება ა. წ. 1 ნოემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არა უმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ძირ-ფუძეეების ნუსხა და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ. წერილების ნაბეჭდი ვერსიები მიიღება: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (პავლე ინგოროყვას 8, III სართული, ოთახი 310, მედეა ღლონტი), […]

სიახლეები

ამა წლის 15 მაისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართველურ ენათა განყოფილების უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სათანადო საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოადგინა ფილოლოგიის დოქტორმა გიორგი ცოცანიძემ.

სიახლეები

2018 წლის 14-16 სექტემბერს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. იხ. ბმული  

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019