თვე: ნოემბერი 2018

სიახლეები

2018 წლის 22-24 ნო­ემ­ბერს თბი­ლის­ში გაი­მარ­თა ენათ­მეც­ნი­ერ-კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა V სა­ერ­თაშორი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი, რომ­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი იყ­ვნენ სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მია, ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, თსუ არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი და ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის კავ­კა­სი­ო­ლო­გი­ის სა­სწავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო ინ­სტი­ტუ­ტი. სიმ­პო­ზი­უ­მი გა­იხ­სნა 22 ნო­ემ­ბერს სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში აკა­დე­მი­ის პრე­ზი­დენ­ტის აკად. გ. კვე­სი­ტა­ძის შე­სა­ვა­ლი სი­ტყ­ვით. მი­სა­სალ­მე­ბე­ლი სი­ტყვე­ბით […]

სიახლეები

2018 წლის 9-10 ნოემბერს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება 38-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, რომელიც ეძღვნება დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს იხ. ბმული

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019