წელი: 2019

სიახლეები

2019 წლის 1 მარტს თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეციერების ინსტიტუტში გაიმართა ინსტიტუტის 2018 წლის ბეჭდური პროდუქციის წარდგენა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ინსტიტუტის თანამშრომლები (მათ შორის – ავტორები, რედატორები და ღონისძიებათა ინიციატორები).

სიახლეები

 2019 წლის აპ­რი­ლის და­სა­წყის­ში გა­ი­მარ­თე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია „არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი“ (30-ე). მო­ხსე­ნე­ბა­თა თე­ზის­ები (მო­ცუ­ლო­ბა – ორი გვერ­დის ფარ­გლებ­ში) მი­ი­ღე­ბა 5 მარ­ტა­მდე. წარმო­დგე­ნი­ლი უნ­და იყოს ბეჭ­დუ­რი და ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სი­ე­ბი: შრიფ­ტი – სილ­ფა­ი­ნი, ტრან­სკრიფ­ცი­ი­სა­თვის – ICL-Symbol, შრიფ­ტის ზო­მა – 12, სტრი­ქო­ნებს შო­რის მან­ძი­ლი – 1,5. გთხოვთ, თეზისები გადმოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე dodo_mariami@Yahoo,com

სიახლეები

2019 წლის 18, 19, 20 ივნისს თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (მის.: ინგოროყვას ქუჩა, #8, სხდომათა დარბაზი) გაიმართება ადგილობრივი კონფერენცია ტერმინოლოგიაში – სამეცნიერო ტერმინოლოგია VI             კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ ტერმინილოგიის საკითხებით დაინტერესებულ მკვლევრებს. თეზისები მიიღება 2019 წლის 10 მაისის ჩათვლით; თეზისების მიღების დამადასტურებელი შეტყობინებები მონაწილეებთან დაიგზავნება 5 ივნისამდე; თეზისების გაფორმების წესი: მონაწილის სახელი და […]

სიახლეები

2019-01-28 ჯემალ აჯიაშვილი 75: კულტურათა დიალოგი გრძელდება   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი   2019 წლის 21-22 მარტს გამართავს ცნობილი ქართველი პოეტისა და მთარგმნელის, ჯემალ აჯიაშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას.   კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადი და თეზისები 2019 წლის 5 მარტამდე უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ მისამართზე: humanities@tsu.ge   კონფერენციის რეგლამენტი: […]

სიახლეები

2019 წლის 24 იანვარს გაიმართა თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა, რომელზედაც განხილული იყო ანგარიშები 2018 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ (მომხსენებლები: განყოფილებათა ხელმძღვანელები და განყოფილებათა წარმომადგენლები, ინსტიტუტის დირექტორი). შეკითხვებზე პასუხებისა და მსჯელობის შემდეგ ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭომ დაამტკიცა წარმოდგენილი ანგარიშები.

სიახლეები

2019 წლის 22 იანვარს თსუ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილების თანამშრომლებმა გამართეს ვიდეოკონფერენცია ირლანდიელ ტერმინოლოგებთან. ირლანდიელმა კოლეგებმა თავიანთი გამოცდილება გაუზიარეს ქართველ ტერმინოლოგებს ტერმინთბანკის აგებულებისა და პრინციპების შესახებ. ვიდეოკონფერენცია დაიგეგმა ევროპის ტერმინოლოგიის ასოციაციის (EAFT) მიერ ორგანიზებულ სამიტზე ესპანეთში (საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიის საზოგადოება ევროპის ტერმინოლოგიის ასოციაციის წევრია 2017 წლიდან). ქართული […]

სიახლეები

2019 წლის 8 იანვარს, ტრადიციულად, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ამავე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტისა და თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საენათმეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას 118 წლისთავს.  

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019 Frontier Theme