თვე: თებერვალი 2019

სიახლეები

 2019 წლის აპ­რი­ლის და­სა­წყის­ში გა­ი­მარ­თე­ბა სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია „არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი“ (30-ე). მო­ხსე­ნე­ბა­თა თე­ზის­ები (მო­ცუ­ლო­ბა – ორი გვერ­დის ფარ­გლებ­ში) მი­ი­ღე­ბა 5 მარ­ტა­მდე. წარმო­დგე­ნი­ლი უნ­და იყოს ბეჭ­დუ­რი და ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სი­ე­ბი: შრიფ­ტი – სილ­ფა­ი­ნი, ტრან­სკრიფ­ცი­ი­სა­თვის – ICL-Symbol, შრიფ­ტის ზო­მა – 12, სტრი­ქო­ნებს შო­რის მან­ძი­ლი – 1,5. გთხოვთ, თეზისები გადმოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე dodo_mariami@Yahoo,com

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019