თვე: აპრილი 2019

სიახლეები

2019 წლის 16 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა  თსუ არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებგვერდის წარდგენა (თამარ ვაშაკიძე, თეა ბურჭულაძე, ქეთევან დათუკიშვილი, ლევან ვაშაკიძე, მაკა ლაბარტყავა, ვახტანგ მაღრაძე, თეა ტეტელოშვილი, ნინო ჯორბენაძე) 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019 16.04.2019

სიახლეები

ამა წლის 16 აპრილს, 14:00  საათზე  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების ვებგვერდის წარდგენა (თამარ ვაშაკიძე, თეა ბურჭულაძე, ქეთევან დათუკიშვილი, ლევან ვაშაკიძე, მაკა ლაბარტყავა, ვახტანგ მაღრაძე, თეა ტეტელოშვილი, ნინო ჯორბენაძე) მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N1, თსუ I კორპუსი, 107-ე აუდიტორია  

სიახლეები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია მუხრან მაჭავარიანის სახლ-მუზეუმი   გიწ­ვევთ პო­ეტ-აკა­დე­მი­კოს მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის და­ბა­დე­ბის 90 წლი­სა­დმი მი­ძღვნილ სა­ი­უ­ბი­ლეო სხდო­მა­ზე, რო­მე­ლიც გა­ი­მარ­თე­ბა 2019 წლის 12 აპრილს სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში (რუს­თა­ვე­ლის გამ­ზი­რი, 52, V სა­რთუ­ლი).   12 აპრილი, 14 საათი გახსნა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი აკად. გ. კვესიტაძე მისალმება საქართველოს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და […]

სიახლეები

განცხადება წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVI“ მიიღება ა. წ. 1 ოქტომბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები  წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ. წერილის ნაბეჭდი ვერსია მიიღება: არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტში (პ.იგოროყვას 8, III სართული, ოთახი 310,  მედეა ღლონტი); ხოლო […]

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019