თვე: აგვისტო 2019

სიახლეები

კავკასიოლოგთა   V საერთაშორისო  კონგრესი საქართველო კავკასიის კულტურულ-ცივილიზაციურ  კონტექსტში (ისტორია, თანამედროვეობა და პერსპექტივები) ორგანიზატორი  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი   ჩატარების ადგილი: თბილისი, საქართველო ჩატარების თარიღი: 04 – 07 ნოემბერი, 2019 წ.   კონგრესის მიზანია: გამოკვეთოს საქართველოს როლი კავკასიის რეგიონის კულტურულ-ცივილიზაციური კონტექსტის ისტორიულ ჭრილში; […]

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019