თვე: სექტემბერი 2019

სიახლეები

„ქართული  სიტყვის  კულტურის  საკითხების“  მორიგი − მე – 19 წიგნისათვის  სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 20 ოქტომბრამდე წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის  ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com

სიახლეები

ა. წ. 14-16 ნოემბერს ქ. ზუგდიდში გაიმართება XXXIX დიალექტოლოგიური სესია (ეძღვნება თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის  ღვაწლმოსილი თანამშრომლის ― თამარ ბეროზაშვილის ხსოვნას). თეზისები მიიღება 10 ოქტომბრამდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე tezisebi@gmail.com  

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019