თვე: ოქტომბერი 2019

სიახლეები

კონკურსი გამოცხადდა 2019 წლის 15 ოქტომბერს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში   ლექსიკოლოგიის განყოფილება მეცნიერი თანამშრომელი – 0,5 საშტატო ერთეული   საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 2019 წლის 15 ნოემბრიდან 2019 წლის 22 ნოემბრის ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:   ბრძანება   სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო–კვლევით ერთეულში–არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში  მეცნიერი თანამშრომლის […]

სიახლეები

კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო კონგრესი 4-7 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი  და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი  ატარებს კავკასიოლოგთა   V საერთაშორისო  კონგრესს. კონგრესის თემააა; ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  კავკასიის კულტურულ-ცივილიზაციურ  კონტექსტში  (ისტორია, თანამედროვეობა და პერსპექტივები). კონგრესის მიზანია, გამოკვეთოს საქართველოს როლი კავკასიის რეგიონის კულტურულ-ცივილიზაციური […]

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019