თვე: თებერვალი 2020

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება ამავე ინსტიტუტის ბეჭდური პროდუქციის წარდგენა ( 6 მარტი, 304 -ე ოთახი 12 00  სთ)

სიახლეები

          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი,  სახელმწიფო  ენის დეპარტამენტი,  არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, და გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნი­ერების  ისტორიის საზოგადოება ენის კვირეულის ფარგლებში (13-17 აპრილი) გამართავენ  ქართული  ენის დღისადმი მიძღვნილ  სამეცნიერო  კონფერენციას. გთხოვთ, კონფერენციაში მონაწილეობის  მსურველებმა განაცხადი და თეზისები 2020 წლის 20 მარტამდე  გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: tsuconference@tsu.ge კონფერენციის რეგლამენტი: მოხსენება – 15 წუთი, მსჯელობა – 5 წუთი. კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმატი: მოხსენება. თეზისების გაფორმების წესი: მომხსენებლის სახელი, გვარი; ორგანიზაცია; აკადემიური ხარისხი; მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი; მოხსენების სათაური; ფონტი: sylfaen ფონტის ზომა: 12 […]

სიახლეები

მე-40 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია  2020 წლის ოქტომბერი, ახალქალაქი.  თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი    ს ა ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ო   წ ე რ ი ლ ი    პატივცემულო კოლეგებო!   გვაქვს  პატივი მოგიწვიოთ  დიალექტოლოგიურ სამეცნიერო სესიაზე, რომელიც ჩატარდება ამა წლის ოქტომბერში, ახალქალაქის უნივერსიტეტში.   სესიის მოხსენებების თემატიკა: […]

სიახლეები

მაისის პირველ ნახევარში გაიმართება სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“. მოხსენებათა თეზისები (მოცულობა-არაუმეტეს 2 გვერდისა) მიიღება 30 მარტამდე. თეზისებს ნაბეჭდი სახით მიიღებს ვ. შენგელია (შრიფტი -სილფაინი, დამატებითი ნიშნებისათვის – ICL symbol) ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს მისამართზე giglemianilela5@gmail.com

სიახლეები

თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება  აფუძნებს ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ საინსტიტუტო კონფერენციას – „სალიტერატურო ენის საკითხები“, რომელიც გაიმართება აპრილის პირველ ნახევარში. მოხსენებათა თეზისები ბეჭდური სახით წარმოადგინეთ 10 მარტამდე ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილებაში, ხოლო ელექტრონული ვერსია – შემდეგ  მისამართზე: normebi@gmail.com. თეზისების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ორ ნაბეჭდ გვერდს, შრიფტი – […]