თვე: აპრილი 2020

სიახლეები

2020 წლის 24 აპრილს გაიმართა თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილების სხდომა (ონლაინ, Zoom-ის გამოყენებით)

სიახლეები

2020 წლის 21 აპრილს გაიმართა  თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა (ონლაინ, Zoom-ის გამოყენებით)