თვე: ივლისი 2020

სიახლეები

2020 წლის 2 ივლისს თსუ აკადემიურ საბჭოში არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტიდან არჩეულია პროფ. ვახტანგ მაღრაძე, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი