წელი: 2021

სიახლეები

ცხადდება კონკურსი სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელის, მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის  (10 წლის ვადით – ერთი საშტატო ერთეული) სამსახურში მისაღებად.  კონკურსი   გამოცხადდა  2021  წლის   12 აგვისტოს    საკონკურსო   დოკუმენტაციის   მიღება   იწარმოებს 2021 წლის   13 სექტემბრიდან     2021  წლის     17 სექტემბრის   ჩათვლით .  ინფორმაცია იხ. მიმაგრებული ფაილის სახით. დამატებითი ინფორმაცია იხ. ბმული

სიახლეები

მეშვიდე ადგილობრივი კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია“ გაიმართება 2021 წლის 7-9 დეკემბერს თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი გიწვევთ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილ ადგილობრივ კონფერენციაზე. კონფერენციის ძირითადი საკითხები:  დარგობრივი ტერმინოლოგია, ტერმინოლოგიური პოლიტიკა (ისტორია და თანამედროვეობა). დრო: მომხსენებელი — 15 წუთი მსჯელობაში მონაწილე — 5 წუთი საკონფერენციო მოხსენებები დაიბეჭდება კრებულ […]

სიახლეები

41-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია 2021 წლის ოქტომბერი თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი საინფორმაციო წერილი პატივცემულო კოლეგებო! გვაქვს პატივი მოგიწვიოთ დიალექტოლოგიურ სამეცნიერო სესიაზე, რომელიც ჩატარდება 2021 წლის ოქტომბერში (ჩატარების ადგილი და ზუსტი დრო დამატებით გეცნობებათ). სესიაში მონაწილეობის მსურველმა მოხსენება (და არა მოხსენებათა თეზისები!) უნდა გამოგზავნოს არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ელექტრონული ფოსტის მისამართი:giglemianilela5@gmail.com   […]

სიახლეები

პატივცემულო კოლეგებო, როგორც მოგეხსენებათ, 2021 წლის 9-11 ნოემბერს ქ. თბილისში გაიმართება ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა VI  საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელიც ეძღვნება პრობლემას „გრამატიკული კატეგორიები იბერიულ-კავკასიურ ენებში“. გ ა ც ნ ო ბ ე ბ თ, რომ მოხსენებათა თეზისების მიიღება გრძელდება ა. წ. 1 5  ა გ ვ ი ს ტ ო მ დ ე

სიახლეები

„ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“  მორიგი − 21-ე  წიგნისათვის  სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს ინგლისური რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის  ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com

სიახლეები

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“ წე­რი­ლე­ბი არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის  ინ­სტი­ტუ­ტის პე­რი­ო­დუ­ლი ორ­გა­ნოს „იბე­რიულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის“ მო­რი­გი, 49-ე ტო­მი­სა­თვის მი­ი­ღე­ბა ა. წ. 31 აგ­ვის­ტო­მდე. წე­რი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა (რე­ზი­უ­მეს ჩა­თვლით) არ უნ­და აღე­მა­ტე­ბო­დეს 20 გვერდს (რე­ზი­უ­მეს მო­ცუ­ლო­ბა – 2 გვერდს). წე­რი­ლის ტექ­სტი  უნ­და აი­წყოს სილ­ფა­ი­ნის შრიფ­ტით (შრიფ­ტის ზო­მა – 12, სტრი­ქო­ნებს შო­რის მან­ძი­ლი – 1,5). წარმო­დგე­ნი­ლი უნ­და იყოს წე­რი­ლის ნა­ბეჭ­დი და […]

სიახლეები

გარდაიცვალა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი გუჩა კვარაცხელია პანაშვილი: 24-25 ივნისს მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი, 104, I სად., III სართ. გამოსვენება: 26 ივნისს 2 საათზე სიონის ეკლესიიდან

სიახლეები

2021 წლის 9-11 ნოემბერს ქ. თბილისში გაიმართება ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი. VI International Symposium of Caucasologists will be held in Tbilisi, on November 9-11, 2021. 9-11 ноября 2021 года в г.Тбилиси будет проходить VI Международный симпозиум ученых-кавказоведов.

სიახლეები

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVIII“  (2021 წ.) მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე. წერილს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ტესტში წითლად მონიშნონ. წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com […]

სიახლეები

8–11 ივნისს  გაიმართება სამეცნიერო სესია ,,არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო კონფერენცია გაიმართება დისტანციურად, Zoom-ის პროგრამით. დასასწრებად ისარგებლეთ მითითებული ბმულით: https://zoom.us/j/97847954358?pwd=WVpReFg0c0JRUXNkMnFIcDgwZTh2UT09 მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა 8 ივნი­სი, 11 სა­ა­თი თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი: ნ.მაჭავარიანი, მ. ღლონტი ქ. მარ­გი­ა­ნი, უარ­ყო­ფი­თი ნა­წი­ლა­კე­ბის ერ­თი რი­გის (დე­მის,მა­დე) ფუნ­ქცია სვა­ნურ უარ­ყო­ფით წი­ნა­და­დე­ბა­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის სტრუქ­ტუ­რი­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით ­თ. გუ­ჩუა, სა­მე­ტყვე­ლო მო­ვლე­ნე­ბი და სა­მე­ტყვე­ლო აქ­ტე­ბი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის ეთ­ნოგ­რა­ფი­ის მი­ხედ­ვით […]

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020