თვე: ივნისი 2021

სიახლეები

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“ წე­რი­ლე­ბი არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის  ინ­სტი­ტუ­ტის პე­რი­ო­დუ­ლი ორ­გა­ნოს „იბე­რიულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის“ მო­რი­გი, 49-ე ტო­მი­სა­თვის მი­ი­ღე­ბა ა. წ. 31 აგ­ვის­ტო­მდე. წე­რი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა (რე­ზი­უ­მეს ჩა­თვლით) არ უნ­და აღე­მა­ტე­ბო­დეს 20 გვერდს (რე­ზი­უ­მეს მო­ცუ­ლო­ბა – 2 გვერდს). წე­რი­ლის ტექ­სტი  უნ­და აი­წყოს სილ­ფა­ი­ნის შრიფ­ტით (შრიფ­ტის ზო­მა – 12, სტრი­ქო­ნებს შო­რის მან­ძი­ლი – 1,5). წარმო­დგე­ნი­ლი უნ­და იყოს წე­რი­ლის ნა­ბეჭ­დი და […]

სიახლეები

გარდაიცვალა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ენის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი გუჩა კვარაცხელია პანაშვილი: 24-25 ივნისს მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზირი, 104, I სად., III სართ. გამოსვენება: 26 ივნისს 2 საათზე სიონის ეკლესიიდან

სიახლეები

2021 წლის 9-11 ნოემბერს ქ. თბილისში გაიმართება ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი. VI International Symposium of Caucasologists will be held in Tbilisi, on November 9-11, 2021. 9-11 ноября 2021 года в г.Тбилиси будет проходить VI Международный симпозиум ученых-кавказоведов.

სიახლეები

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVIII“  (2021 წ.) მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე. წერილს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ტესტში წითლად მონიშნონ. წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com […]

სიახლეები

8–11 ივნისს  გაიმართება სამეცნიერო სესია ,,არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო კონფერენცია გაიმართება დისტანციურად, Zoom-ის პროგრამით. დასასწრებად ისარგებლეთ მითითებული ბმულით: https://zoom.us/j/97847954358?pwd=WVpReFg0c0JRUXNkMnFIcDgwZTh2UT09 მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა 8 ივნი­სი, 11 სა­ა­თი თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი: ნ.მაჭავარიანი, მ. ღლონტი ქ. მარ­გი­ა­ნი, უარ­ყო­ფი­თი ნა­წი­ლა­კე­ბის ერ­თი რი­გის (დე­მის,მა­დე) ფუნ­ქცია სვა­ნურ უარ­ყო­ფით წი­ნა­და­დე­ბა­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის სტრუქ­ტუ­რი­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით ­თ. გუ­ჩუა, სა­მე­ტყვე­ლო მო­ვლე­ნე­ბი და სა­მე­ტყვე­ლო აქ­ტე­ბი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის ეთ­ნოგ­რა­ფი­ის მი­ხედ­ვით […]

სიახლეები

მასალის გამოყენების პირობები ვებგვერდ ice.ge-ზე გამოქვეყნებული ელექტრონული გამოცემები (მონოგრაფიები, სამეცნიერო კრებულები, კონფერენციის მასალები, ლექსიკონები და სხვ.) წარმოადგენს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის (თსუ) დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონით საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ. ვებგვერდზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები წარმოადგენს სამსახურებრივ ნაწარმოებს და მათზე ქონებრივი […]