2019 წლის 1 მარტს თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეციერების ინსტიტუტში გაიმართა ინსტიტუტის 2018 წლის ბეჭდური პროდუქციის წარდგენა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ინსტიტუტის თანამშრომლები (მათ შორის – ავტორები, რედატორები და ღონისძიებათა ინიციატორები).  
Share Button