ენათმეცნიერ -კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი
 
V International Symposium of Linguist-Caucasiologists

22 — 24 ნოემბერი, 2018, საქართველო, თბილისი

22 — 24 November, 2018, Georgia, Tbilisi

სიმპოზიუმის შესახებ

About Symposium

ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა V საერთაშორისო სიმპოზიუმი ეძღვნება აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 120 წლისთავს.

დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ (თანადაფინანსება _თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი)

V International Symposium of Linguist-Caucasiologists is dedicated to the 120th birth anniversary of Academician Arnold Chikobava.  

The project has been financed by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (Co-financed by Arnold Chikobava Institute of Linguistics at TSU). 

Contact

For any inquiries please email

Contact@ice.ge

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020