1991 წლის 20-21 ივნისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი

1991 წლის 20-21 ივნისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი

ო. ურიდია, ვარლამ თოფურია – თსუ ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ქ. ლომთათიძე, ბრძანებითი კილოს შესახებ, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ე. ბაბუნაშვილი, III კავშირებითის სემანტიკის დაზუსტებისათვის ქართულში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
კ. დანელია, აკაკი წერეთლის თხზულებათა ლექსიკის ზოგიერთი მხარის წარმოჩენისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
გ. ბურჭულაძე, უღვლილების ტიპების თაობაზე ლაკურში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ზ. ჭუმბურიძე, “აქლემის“ აღმნიშვნელი სახელის ეტიმოლოგიისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
კ. ჭრელაშვილი, მორფოლოგიური შეხვედრები ნახურსა და ქართველურ ენებს შორის, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ლ. გეგუჩაძე, მყოფადის კავშირებითის მნიშვნელობათათვის ქართულში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ე. კოშორიძე, თამაზ ბიბილურის “წელიწადის დრონი“ (ენობრივ-სტილისტური ანალიზი, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ა. მაჰომეტოვი, კუბაჩური “ჭალმიქუდექა“-ს (“მშვილდისარი“) ეტიმოლოგიისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ე. ოსიძე, სვანური ენის ლექსიკის შესწავლისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ო. კახაძე, “ოცის“ აღმნიშვნელი სახელების აგებულებისათვის ლეზგიურ ენებში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ი. ჩანტლაძე, იყო თუ არა –ემ’ იანი ერგატივი სვანურ სახელთა მრავლობითს რიცხვში? ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ვ. შენგელია, ჩერქეზული ანთროპონიმების ქართულად გადმოცემისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ლ. აბულაძე, გრიგოლ ხანცთელის დახასიათებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
გ. ბედოშვილი, “მცხეთა“, და “სამცხე“ ტოპონიმთა ისტორიული ურთიერთობის საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
თ. ღვინაძე, სხვათა სიტყვის გადმოცემსის საშუალებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
კ. გაბუნია, წინადადების წევრთა განსაზღვრის სინტაქსური კრიტერიუმებისათვის ქართველურ ენებში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991
ბ. ჯორბენაძე, ხმოვანთკომპლექსების ფონეტიკურ ცვლილებათა კანონზომიერებანი ქართული ენის დიალექტებში, ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი საიუბილეო-სამეცნიერო სესია მიძღვნილი ვარლამ თოფურიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, 1991

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019