ფერის აღმნიშვნელი ლექსიკა

There are currently 1026 names in this directory

შემდგენელი ლ.ვაშაკიძე
რედაქტორი მ.ჩუხუა