საერთაშორისო

ფონდმა ”ღია საზოგადოება საქართველო” დააფინანსა პროექტი ”ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი” ( GS/32/11 – 17759). შეიქმნება ქართული ენის ელექტრონული სწავლების კურსი ( A1, A2, B1 დონე), რომელიც განთავსდება ინსტიტუტის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომი იქნება ქართული ენის შესწავლით დაინტერესებული სომეხი და აზერბაიჯანელი მოსახლეობისათვის. პროექტის დირექტორი: მარიამ მანჯგალაძე. პროექტის ხანგრძლივობა: 12 თვე.

საერთაშორისო ფონდი GIZ (გერმანია): ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა და ადამიანური რესურსების განვითარება ელექტრონული სწავლებისათვის კავკასიაში (Institution Building and Human Resource Development for e-Learning in the Caucasus 2008-2014 # 9803300500). 2008-2011 წლებში პროექტში მონაწილეობას იღებდა ინსტიტუტის 8 თანამშრომელი. 2011 წლიდან (პროექტის მეორე ეტაპი) მონაწილეობას იღებს 3 მეცნიერი თანამშრომელი (საერთაშორისო ექსპერტის სტატუსით).

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019