სიახლეები

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა აღადგინა პროფ. ბიძინა ფოჩხუას მიერ წლების წინ დაარსებული სემინარი და „საინსტიტუტო სემინარი“ უწოდა მას. სემინარის თემატიკა იქნება ძირითადად სამეცნიერო,   შესაძლოა ინფორმაციული, მიმოხილვითი, პედაგოგიური თემატიკაც. (რეგლამენტი 1 საათი)

სემინარი ჩატარდება თვეში ორჯერ, მასში მონაწილეობის მსურველებს მოხსენებათა სათაურების გაგზავნა შეუძლიათ ინსტიტუტის სწავლულ მდივანთან.

„საინსტიტუტო სემინარი“

კალენდარული გეგმა:

2021 წლის:

23. 02. 12. 00.

09. 03. 12. 00.

23. 03. 12. 00.

06. 04. 12. 00.

20. 04. 12. 00.

04. 05. 12. 00.

18. 05. 12. 00.

08. 06. 12. 00.

22. 06. 12. 00.

06. 07. 12. 00.

20. 07. 12. 00.

07. 09. 12. 00.

21. 09. 12. 00.

05. 10. 12. 00.

19. 10. 12. 00.

09. 11. 12. 00.

23. 11. 12. 00.

07. 12. 12. 00.

21. 12. 12. 00.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020