სიახლეები

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა აღადგინა პროფ. ბიძინა ფოჩხუას მიერ წლების წინ დაარსებული სემინარი და „საინსტიტუტო სემინარი“ უწოდა მას. სემინარის თემატიკა იქნება ძირითადად სამეცნიერო,   შესაძლოა ინფორმაციული, მიმოხილვითი, პედაგოგიური თემატიკაც. (რეგლამენტი 1 საათი)

სემინარი ჩატარდება თვეში ორჯერ, მასში მონაწილეობის მსურველებს მოხსენებათა სათაურების გაგზავნა შეუძლიათ ინსტიტუტის სწავლულ მდივანთან.

„საინსტიტუტო სემინარი“

კალენდარული გეგმა:

2021 წლის:

23. 02. 12. 00.

09. 03. 12. 00.

23. 03. 12. 00.

06. 04. 12. 00.

20. 04. 12. 00.

04. 05. 12. 00.

18. 05. 12. 00.

08. 06. 12. 00.

22. 06. 12. 00.

06. 07. 12. 00.

20. 07. 12. 00.

07. 09. 12. 00.

21. 09. 12. 00.

05. 10. 12. 00.

19. 10. 12. 00.

09. 11. 12. 00.

23. 11. 12. 00.

07. 12. 12. 00.

21. 12. 12. 00.

 • მიმდინარე წლის 23. 02. 12. 00. გაიმართა „საინსტიტუტო სემინარის“ პირველი სხდომა. მომხსენებელი –  ქეთევან დათუკიშვილი „თანდებულისის (შერწყმული თანდებულის) საკითხი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში“ 
 • მიმდინარე წლის 9 მარტს, 12 საათზე, გაიმართა  „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა. მომხსენებელი ─ თეა ბურჭულაძე, „ზეპირი მეტყველების სინტაქსის ზოგი საკითხი“. 
 •  მიმდინარე წლის 23 მარტს, 12 საათზე, გაიმართა „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა. მომხსენებელი ─ მედეა  ღლონტი, „ სინონიმურ წყვილთა ფუნქციურ-სემანტიკური ნიშანდებისათვის  ქართულში“.
 •  მიმდინარე წლის 13 აპრილს, 12 საათზე, გაიმართა „საინსტიტუტო სემინარის“ სხდომა (ნაცვლად 6 აპრილისა) მომხსენებელი ─ გიორგი გოგოლაშვილი, „სისტემური ენობრივი ცვლილებები, ვარიაციები და ნორმა 1.-ავ და -ამ თემისნიშნიან ორპირიან გარდამავალზმნათა პირველი თურმეობითის ფორმათა შესახებ“ სხდომა ჩატარდება არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში.მისამართი: ინგოროყვას ქ.#8, მე-3 სართული, ოთახი #304. 
 •  მიმდინარე წლის 20 აპრილს, 12 საათზე, გაიმართა „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა. მომხსენებელი ─ რომან ლოლუა, „ლეზგიურ ენათა ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა. შესავალი“ 
 •  მიმდინარე წლის 25 მაისს, 14 საათზე გაიმართა “საინსტიტუტო სემინარის” მორიგი სხდომა.მომხსენებელი – გვანცა გვანცელაძე, “კვლავ ქართული დამწერლობის სომხური მითის შესახებ”.
 • მიმდინარე წლის 29 ოქტომბერს,12სთ-ზე გაიმართება „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა, მომხსენებელი – ნოდარ არდოტელიმოხსენების თემა: კლასის გრამატიკული კატეგორია იბერიულ-კავკასიურ ენებში. იხილეთ ბმული:https://us02web.zoom.us/j/6400564681?pwd=bjY1bE8xMjVzdE00c0ZLTzNpV05sUT09
 • მიმდინარე წლის 2 ნოემბერს,12სთ-ზე გაიმართება „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა, მომხსენებელი – ნინო ციხიშვილიმოხსენების თემა: შირაქში მიგრირებულ მთიელთა მეტყველების ტრანსფორმაციის საკითხისათვის. იხილეთ ბმული:https://us02web.zoom.us/j/6400564681?pwd=bjY1bE8xMjVzdE00c0ZLTzNpV05sUT09

2022 წ.

 • მიმდინარე წლის 5 აპრილს12 საათზე, გაიმართება „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა. მომხსენებელი – თეა ბურჭულაძე

  თემა – ზეპირმეტყველების სინტაქსის ზოგი საკითხი თანამედროვე ქართულში

  სხდომა გაიმართება დისტანციურად, Zoom-ის პროგრამით. დასწრებისათვის გამოიყენეთ შემდეგი ბმული: https://us02web.zoom.us/j/6400564681?pwd=bjY1bE8xMjVzdE00c0ZLTzNpV05sUT09

 • მიმდინარე წლის 19 იანვარს (სამშაბათს),12 სთ-ზე გაიმართება „საინსტიტუტო სემინარის“ მორიგი სხდომა, მომხსენებელი – მედეა  ონტ. 

  მოხსენების თემა:

  ქართული სიტყვა და ქრისტიანული ეგზეგეზა

  (რწმენისა და ცოდნის გაერთიანების პრინციპისათვის)

  იხილეთ ბმული:

  https://us02web.zoom.us/j/6400564681?pwd=bjY1bE8xMjVzdE00c0ZLTzNpV05sUT09