თანამშრომელთა პირადი მონაცემები

თანამშრომელი

თანამდებობა

განყოფილება

აბალაკი მაია მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
აზმაიფარაშვილი ლევან მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
ანფიმიადი დიანა მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
არაბული ავთანდილ მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
არდოტელი ნოდარ მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
აშაძე მაია მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ბაკურაძე ლია უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
ბარიხაშვილი მაია მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
ბერიძე მარინა განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
ბეროზაშვილი თამარ მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ბინიაშვილი ლალი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ბუკია მანანა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ბურჭულაძე თეა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
გაბროშვილი თინათინ ოპერატორი ტექნიკური პერსონალი
გაზდელიანი ელიზავეტა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
გვანცელაძე გვანცა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
გვანცელაძე თეიმურაზ მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
გიგლემიანი ლელა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
გოგოლაშვილი გიორგი განყოფილების ხელმძღვანელი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
გრიგოლია რუსუდან ოპერატორი ტექნიკური პერსონალი
გურგენიძე ტარიელ მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
დათეშიძე ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
დათულიშვილი ქეთევან უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
დოლმაზაშვილი ლელა ბიბლიოთეკარი ტექნიკური პერსონალი
ვაშაკიძე თამარ განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
ვაშაკიძე ლევან მატერიალურ-ტექნიკური მენეჯერი ტექნიკური პერსონალი
თეთრაძე მაკა მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
კაკაშვილი დიანა მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
კახაძე ნათელა კადრების მენეჯერი ტექნიკური პერსონალი
კელაურაძე ლევან მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
კელენჯერიძე მანანა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
კვანტალიანი ციცინო უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
კვარაცხელია გუჩა განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
კვიჟინაძე ვლადიმერ სამეურნეო ნაწილის გამგე ტექნიკური პერსონალი
კიკვიძე ზაალ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
კიკონიშვილი მარიამ მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
კოჭლამაზაშვილი ლევან მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
ლაბარტყავა მაკა მეცნიერ-თანამშრომელი (სამეცნიერო საბჭოს მდივანი) ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
ლანდია რუსუდან მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
ლეჟავა მანანა ბიბლიოთეკარი ტექნიკური პერსონალი
ლოლაძე ნანა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ლოლუა რომან მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
ლომთაძე თამარ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
მაისურაძე ნათია მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
მარგიანი ქეთევან უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
მაღრაძე ვახტანგ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
მაჭავარიანი ნანა მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (დირექტორი) მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
მითაგვარია კობა მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
მუზაშვილი ნათელა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
ნაპირელი ელენე მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
ომიაძე სალომე მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება
ოსაძე მარინე უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
პაპიაშვილი რუსუდან მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
პაპიძე ასმათ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
რაზმაძე ნატო მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
რატიანი რუსუდან ოპერატორი ტექნიკური პერსონალი
რობაქიძე მერაბი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
რობაქიძე-გოგბერაშვილი მირანდა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
საბანაძე ეთერ მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
საღლიანი მედეა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
სოხაძე ლიდა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
სურმავა ნარგიზა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
სუხიშვილი მურმან უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ტეტელოშვილი თეა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
ტუსკია მანანა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ფარეულიძე როსტომ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
ფონიავა ნათია მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
ქავთარაძე ზეზვა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ქაროსანიძე ლია განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
ქარქაშაძე ხათუნა ფინანსური მენეჯერი ტექნიკური პერსონალი
ქირია ჭაბუკი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ღლონტი დოდო სწავლული მდივანი ტექნიკური პერსონალი
ყანდაშვილი ხათუნა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
შავრეშიანი ნატო მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
შარაშენიძე ნინო უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება
შენგელია ეთერი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
შენგელია ვაჟა განყოფილების ხელმძღვანელი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება
ჩანტლაძე იზოლდა მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ჩაჩანიძე მანანა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ჩუხუა მერაბი განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ციხიშვილი ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ცოცანიძე გიორგი მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ჭინჭარაული ნათელა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ჭკადუა როენა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ჭოხონელიძე ნინელი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ჭუმბურიძე ნინო უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ხახიაშვილი ნინო მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ხომასურიძე მარიამ მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ხოჭოლავა-მაჭავარიანი ნანა მეცნიერ-თანამშრომელი ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ხურცილავა ანა მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
ხურცილავა ვერიკო მდივანი ტექნიკური პერსონალი
ხუჭუა ლალი მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
ჯანჯღავა ცირა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
ჯიბუტი ინგა მეცნიერ-თანამშრომელი თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება
ჯორბენაძე ნინო უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (დირექტორის მოადგილე) ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება
ჯღარკავა მარინა მეცნიერ-თანამშრომელი ქართველური ენების განყოფილება
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019