ვაშაკიძე ლევანი

 თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლის პროფესიული ბიოგრაფია  

 პირადი ინფორმაცია

გვარი ვაშაკიძე
სახელი ლევან
მამის სახელი გივის-ძე
ტელ. ელ.ფოსტა patiosani@yandex.ru
ბოლო

 

სამსახურებრივი პოზიცია

 ძირითადი:

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი

  

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1968-1987 საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბარატორიის უფროსი ტექნიკოსი
1987-1994 საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ექსპერიმენტული ფონეტიკის ლაბარატორიის  უფროსი ინჟინერი
1994-2006 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი დირექტორის მოადგილე სართო საკითხებში
1996-2006 გამომცემლობა „ქართული ენა“ დირექტორი
2006-2014 არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკურ დარგში
2014-დღემდე თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი მატერიალური რესურსების მენეჯერი

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო ხუთი წელი)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
მეგრულ-ლაზური ფრაზეოლოგია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი №31/15

 

2013-2016 პროგამისტი
ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის ოფი­ცი­ა­ლურ-სა­ქმი­ა­ნი სფე­რო შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (FR/246/1-30/13) 2014-2017 პროგამისტი
მეგრულ-ლაზური ინტონაცია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი №217728

 

დამხმარე

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

ტექნიკური რედაქტორი წიგნების და კრებულებისა:

1996-2017 წლებში გამოცემული წიგნებისა და კრებულების სია

 

1 ნანა მაჭავარიანი _ აფხაზური ენის გრამატიკის საკითხები _ (222 გვ.) 2017;
2 იზა ჩანტლაძე _ სვანური ენის შესწავლის ისტორია _ (226 გვ.), 2017;
3 არნოლდ ჩიქობავას შრომები _ XI ტომი _ (587 გვ.), 2017;
4 გურამ თოფურია_ იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების ბიბლიოგრაფია 2016,1037გვ.
5 დედაუნივერსიტეტის ძნელბედობის ჟამი, თსუ გამომცემლობა, 2016, 316 გვ.
6 თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, II, დიალექტები, თბილისი, გამომ. “პოლიგრაფი”, თბილისი, 2016, 918 გვ. (თანაავტორები: ნ. შარაშენიძე, გ. ცოცანიძე, ნ. ჭუმბურიძე)
7 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLIV – 2016 წ.
8 ვიოლა კალანდაძე _ თანდებულთა სტილისტიკური ფუნქციები თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში _ 2016 (199 გვ.)
9 ეტიმოლოგიური ძიებანი  2015.
10 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLIII – 2015 წ.
11 გიორგი გოგოლაშვილი სიბრძნე იაკობისა_2014_406გვ.
12 ჟ. დი­უ­მე­ზი­ლი _ შე­სა­ვა­ლი ჩრდი­ლო-კავ­კა­სი­ურ ენა­თა შე­და­რე­ბით გრა­მა­ტი­კა­ში _ 2014 _ (186 გვ.);
13 ნოდარ არდოტელი _ ბეჟიტური ენა _ 2014 _ (გვ.)
14 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLII – 2014 წ.
15 ეტიმოლოგიური ძიებანი  2014
16 არნოლდ ჩიქობავას შრომები _ X ტომი _ 2014 _ (587 გვ.);
17 არნოლდ ჩიქობავას შრომები _ IX ტომი _ 2014 _ (გვ.);
18 არნოლდ ჩიქობავას შრომები _ VIII ტომი _ 2014 _ (გვ.);
19 ავთანდილ არაბული _ ენა ჩვენი არსობისა _ 2013 (397 გვ.) ;
20 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLI – 2013 წ.
21 ეტიმოლოგიური ძიებანი  2013
22 ეტიმოლოგიური ძიებანი   2012 წ.
23 იზა ჩანტლაძე _ ქართველური ლექსიკის ისტორიიდან _ 2012 _ (327 გვ.);
24 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XL – 2012 წ.
25 იზა ჩანტლაძე _ ქალბატონი იზა _ 2011 _ (378 გვ.);
26 თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, I, სალიტერატურო ენა, , გამომ. `მერიდიანი~, თბილისი, 2011, 832 გვ. (თანაავტორები ა. არაბული, მ. სუხიშვილი, მ. მანჯგალაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ნ. ჯორბენაძე)
27 ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები   XI/2011
28 ეტიმოლოგიური ძიებანი  2011
29 ნოდარ არდოტელი _ ქარისა და წვიმის ქვეყანა _ 2011 _ (72 გვ.);
30 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXIX – 2011 წ.
31 მედეა საღლიანი _ პირისა და რიცხვის გრამატიკული კატეგორია სვანურში _ 2011 _ (235 გვ.);
32 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVIII – 2010 წ.
33 ეტიმოლოგიური ძიებანი  2010 წ.
34 არნოლდ ჩიქობავა _ ზოგადი ენათმეცნიერება _ 2010 _ (284 გვ.);
35 ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები   X/2009
36 ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი სა­გა­ლობ­ლე­ბი მა­რა­დის ქალ­წუ­ლი­სა მა­რი­ა­მი­სა, ღმრთის­მშო­ბე­ლი­სა, ფსალ­მუნ­თა მსგავ­სად შე­დგე­ნი­ლი2009 – (143 გვ.);
37 სა­ლო­მე ომი­ა­ძე – ქარ­თუ­ლი დის­კურ­სის კულ­ტუ­რო­ლო­გი­უ­რი პა­რა­დიგ­მა – 2009 – (207 გვ.);
38 გუ­ჩა კვა­რა­ცხე­ლია _ წე­რი­ლე­ბი, ლექ­სე­ბი, დი­ა­ლო­გე­ბი – 2009336 გვ.;
39 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVII – 2009 წ.
40 კავ­კა­სი­ო­ლო­გი­უ­რი ძი­ე­ბა­ნი _ 2009 _ (707 გვ.);
41 ცი­რა ბა­რა­მი­ძე _ ფერ­თა აღ­მნიშ­ვნე­ლი ლექ­სი­კა თა­ბა­სა­რა­ნულ ენა­ში _ 2009 _ (220 გვ.);
42 მე­რაბ ჩუ­ხუა _ ინ­გუ­შუ­რი (ღლიღ­ვუ­რი) ენა ღალ­ღაÁ მუ­ოთ´ _ 2009 _ (139 გვ.);
43 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVI – 2008 წ.
44 არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვა _ შრო­მე­ბი III _ 2008 _ (606 გვ.);
45 ნო­დარ არ­დო­ტე­ლი _ ხუნ­ძურ-ან­დი­ურ-დი­დო­ურ ენა­თა ის­ტო­რი­ულ-შე­და­რე­ბი­თი ფო­ნე­ტი­კა _ 2009 _ (295 გვ.);
46 ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, I ტ. _ 2007 _;
47 ნო­დარ არ­დო­ტე­ლი _ დი­დო­უ­რი ენა _ 2007 _ (174 გვ.);
48 მე­რაბ ჩუ­ხუა _ იბე­რი­ულ-იჩ­ქე­რი­ულ ენა­თა შე­და­რე­ბი­თი გრა­მა­ტი­კა _ 2007 _ (761 გვ.);
49 ქ. ლომთათიძე, აბაზური ენა
50 ქ.ნიკოლაძე ოკაზიონალიზმები ტექსტის ლინგვისტიკაში რედაქტორი მ.ქურდიანი” ქართული ენა”, თბ., 2006. 80 გვ.
51 ვ.შენგელია ქართველური და ჩერქეზული ენობრივ სისტემათა ისტორიის ზოგი საკითხი” ქართული ენა”, თბ., 2006. 228 გვ.
52 ვ.მაღრაძე, ქართველური ტოპონიმებისა და გვარების წარმოება და ურთიერთმიმართება რედ. პროფ. ვ. ახალაია, პროფ. პ. ცხადაია, “ქართული ენა”, თბ., 2006. 228 გვ.
53 საენათმეცნიერო ძიებანი. XXI, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2006. 360 გვ.
54 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XVII, 2006, 87გვ.
55 ნანა მაჭავარიანი სინტაქსურ მიმართებაში შემავალი ზმნური კატეგორიები აფხაზურსა და ქათრულში, “ქართული ენა”, 2006, 164 გვ.
56 ნანა მაჭავარიანი – მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში (სემანტიკურ-სტრუქტურული ანალიზი), ქარული ენა, 2006, 298 გვ.
57 გენადი ბურჭულაძე – არნ. ჩიქობავას “იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების შესავალი” და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”ქართული ენა”, 2006, 65 გვ.
58 ოთარ მიქიაშვილი, ფიქრები “ქართული ენა”, თბ., 2005. გვ.???
59 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXV, მთ. რედ. გ.კვარაცხელია
60 საენათმეცნიერო ძიებანი. XX, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2005. 332გვ.
61 საენათმეცნიერო ძიებანი. XIX, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2005. 347 გვ.
62 საენათმეცნიერო ძიებანი. XVIII, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2005. 380 გვ.
63 ია ვაშაკიძე, ილია ჭავჭავაძე ტერმინთშემოქმედი,”ქართული ენა”, 2005, 112 გვ.
64 ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები IX “ქართული ენა”,2005, 435 გვ.
65 64-ე სამეცნიერო სესიის მასალებიასალები “ქართული ენა”, 2005,50გვ.
66 XXV respublikuri dialeqtologiuri samecniero sesia, “ქარული ენა”, 2005, 80 გვ.
67 arn. Ciqobavas sakiTxavebi, XVI”ქარული ენა”, 2005, 110გვ.
68 გენადი ბურჭულაძე – დიდ წინაპართა ნაკვალევზე, “ქარული ენა”, 2005, 403 გვ.
69 ამირან არაბული, მოხეური ლექსიკონი “ქართული ენა”, თბ., 2005. 466 გვ.
70 მაცნე 2005, 298გვ. “ქართული ენა”
71 გვანცე გვანცელაძე – ცხოველთა სახელები, როგორც ადამიანის მახასიათებლები ქართულში, “ქართული ენა”, 2005, 75 გვ.
72 თეა ბურჭულაძე – შერწყმული წინადადება ქართულში, “ქართული ენა”, 2005, 145 გვ.
73 გენადი ბურჭულაძე – დიდ წინაპართა ნაკვალევზე, “ქარული ენა”, გვ, 2005, 275 გვ.
74 მანანა ტაბიძე – ენობრივი სიტუაცია საქართველოში და ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები, 2005, 403
75 ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნო­ლო­გიები. გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 2005. 66 გვ.
76 ქართველოლოგიური კრებული. IV. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეც­ნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის ყოველწლიური ჟურნალი, მთავარი რედაქტორი გ. კვარაცხელია, ტომის რედაქტორი რ. შეროზია, “ქართული ენა”, თბ., 2005. 148 გვ.
77 ავთანდილ არაბული, ჟამი მეცნიერების გამოსარჩლებისა,”ქართული ენა”, 2005, 75 გვ.
78 ალექსი ჭინჭარაული, ხევსურული ლექსიკონი ქართული ენა”, 2005, 1192გვ.
79 ანა კალანდაძე, ლექსები, რედ. გ.კვარაცხელია,ი”ქართული ენა”, თბ., 2004. 146 გვ.
80 თ.ზვიადაძე , დავით კლდიაშვილი “ქართული ენა”
81 ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, “ქართული ენა”, თბ., 2004. 352 გვ.
82 ოთარ მიქიაშვილი ფიქრები დადაენაზე თბ., 2004.120გვ.
83 ვ.მაღრაძე, ქართველური ჰიდრონიმები, რედ. პროფ. თ. უთურგაიძე “ქართული ენა”, თბ., 2004. 146 გვ.
84 საენათმეცნიერო ძიებანი. XVII, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2004. 330 გვ.
85 საენათმეცნიერო ძიებანი. XVI, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2004. 259 გვ.
86 ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნო­ლო­გიები, რედაქტორი გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 2004. 69 გვ.
87 XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, “ქართული ენა”, თბ., 2004. 91 გვ.
88 63-ე სამეცნიერო სესია (მასალები), სესია ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოს ანა კალანდაძეს “ქართული ენა”, თბ., 2004. 74 გვ.
89 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. CV, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად, 2004 წლის 20-23 აპრილი, მასალები, რედაქტორი ¾  ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2004. 79 გვ.
90 ქართველოლოგიური კრებული. III. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეც­ნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის ყოველწლიური ჟურნალი, მთავარი რედაქტორი გ. კვარაცხელია, ტომის რედაქტორი რ. შეროზია, “ქართული ენა”, თბ., 2004. 141 გვ.
91 ე.ლომთაძე, ბეჟიტური (ბეჟიტურ-ჰუნზიბური) ენის სინტაქსი და ტექსტები რედ. გ.თოფურია”ქართული ენა”, თბ., 2003. 391 გვ.
92 ცირა ბარბაქაძე, ქართული მჭევრმეტყველების პრაგმატიკა რედაქტორი პროფ. გ. კვა­რაც­ხელია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 53 გვ.
93 არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 62-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 2003 წლის 23-25 დეკემბერი, რედაქტორი პროფ. გ. კვა­რაც­ხელია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 53 გვ.
94 გ.კვარაცხელია, დაქვრივებული სივრცე “ქართული ენა”, თბ., 2003 92გვ.
95 “ბესარიონ ჯორბენაძეს” ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადებიდან 60 წლის­თავისადმი მიძღვნილი კრებული, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოება, შემდგენელ-რედაქტორი  გიორგი გოგოლაშვილი, გამომცემლობა “ქართული ენა”, თბ., 2003. 167 გვ.
96 თ. გვანცელაძე, აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის, მეორე ტომი, აფხაზური ენის გრამატიკული მიმოხილვა, აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, რედაქტორი აკად. ქ. ლომთათიძე, გამომცემლობა “ქართული ენა”, გამომცემლობა “ინტელექტი”, თბ., 2003. 239 გვ.
97 თ. გვანცელაძე, აფხაზური და ქართული ენების შემსწავლელთათვის, პირველი ტომი, აფხაზური ენის გრამატიკული მიმოხილვა, აფხაზურ-ქართული ლექსიკონი, რედაქტორი აკად. ქ. ლომთათიძე, გამომცემლობა “ქართული ენა”, გამომცემლობა “ინტელექტი”, თბ., 2003. 239 გვ.
98 გ. ბურჭულაძე, შეიცან თავი შენი, რედაქტორი: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი გ. თოფურია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 231 გვ.
99 გ.კვარაცხელია, პოემები, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 366გვ.
100 XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, სესია მიეძღვნა პროფ. ი. ქეშიკაშვილის ხსოვნას, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ენის მეცნიერული შესწავლის სამეცნიერო საბჭოს, დიალექტოლოგიის სამეცნიერო საბჭოსა და ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერ­სი­ტეტთან ერთად, 2003 წლის 17-18 ოქტომბერი, რედაქტორები: პროფ. გ. კვარაცხელია, პროფ. თ. უთურგაიძე, პროფ. ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 87 გვ.
101 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XIV, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად, 2003 წლის 22-25 აპრილი, მასალები, რედაქტორი ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 88 გვ.
102 საენათმეცნიერო ძიებანი. XIV, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 256 გვ.
103 ბუნებრივ ენათა დამუშავება, ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნო­ლო­გიები. კრებულში დაიბეჭდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ საქართველოს პრეზიდენტთან არსებულ სახელმწიფო ენის მუდმივ სახელმწიფო კომისიასთან ერთად ჩატარებული კონფერენციის (2003 წლის 16-18 ივნისი) მასალები, რედაქტორი გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 48 გვ. (ქართული ნაწილი), 35 გვ. (ინგლისური ნაწილი), სულ 83 გვ.
104 ქართველოლოგიური კრებული. II. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეც­ნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის ყოველწლიური ჟურნალი, მთავარი რედაქტორი გ. კვარაცხელია, ტომის რედაქტორი რ. შეროზია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 148 გვ.
105 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული. XXII, მთ. რედაქტორი            ქ. ლომთათიძე, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 190 გვ.
106 თ. გვანცელაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2003. 355 გვ.
107 რ. ფარეულიძე, ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიოლოგიური ცენტრი, რედაქტორები: ფილოლოგიის მეცნიერე­ბათა კანდიდატი, დოც. ლ. სანიკიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ.
108 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, სესია მიეძღვნა საქართველოს მეც­ნიე­რებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფ. ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს, 2002 წლის 17-19 დეკემბერი, რედაქტორი პროფ. გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 40 გვ.
109 XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, სესია მიეძღვნა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფ. ბ. ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს, ქართული ენის მეცნიერული შესწავლის სამეცნიერო საბჭოსა და დიალექტოლოგიის სამეცნიერო საბჭოსთან ერთად. 2002 წლის 5-6 ნოემბერი, რედაქტორები: პროფ. გ. კვარაცხელია, პროფ. თ. უთურგაიძე, პროფ. ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 100 გვ.
110 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XIII, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად, 2002 წლის 23-26 აპრილი, მასალები, რედაქტორი ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 98 გვ.
111 საენათმეცნიერო ძიებანი. XIII, მთ. რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2002.
112 ქართველოლოგიური კრებული. I, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეც­ნიე­რების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის ყოველწლიური ჟურნალი, მთავარი რედაქტორი გ. კვარაცხელია, ტომის რედაქტორი რ. შეროზია, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 132 გვ.
113 ვ. თოფურია, შრომები. II. II ტომის რედაქტორები გ. კვარაცხელია, გ. თოფურია, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 552 გვ.
114 მშობლიური ენა, III კლასი (სახელმძღვანელო), ავტორები: ვ. როდონაია ჯგუფის ხელმძღვანელი, ლ. ვაშაკიძე, დ. კახიანი, ა. არაბული, ნ. შატაიძე, რეცენზენტები: სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის დოც. მ. რეხვიაშვილი, ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი ნ. ამონაშვილი, “საქართველოს მაცნე”, თბ., 2002. 145 გვ.
115 ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი, სარედაქციო კოლეგია: შ. აფრი­დო­ნიძე, ნ. ებრალიძე, თ. ზურაბიშვილი, ვ. კალანდაძე, გ. კვარაცხელია, ვ. შენგელია, “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა”, თბ., 2002. 270 გვ.
116 გ. ბურჭულაძე, პირის დაბოლოებათა წარმომავლობა ლაკურში, რედაქტორი: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი გ. თოფურია, რეცეზენ­ტები: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ო. კახაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ტ. სიხარულიძე, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 197 გვ.
117 გ. ცოცანიძე, თუშური ლექსიკონი, რეცენზენტები: ფილოლოგიურ მეცნიერე­ბათა კანდიდატი ლ. ნოზაძე, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი მ. მესხიშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 491 გვ.
118 თ. უთურგაიძე, გრამატიკული კატეგორიებისა და მათი ურთიერთ­მიმართე­ბი­სათვის ქართულ ზმნაში, რედაქტორები: პროფ. ელენე ბაბუნაშვილი, პროფ. მიხეილ ქურდიანი, “ქართული ენა”, თბ., 2002. 244 გვ.
119 XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, სესია მიეძღვნა აკად. ვ. თოფურიას დაბადების 100 წლისთავს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ენის მეცნიერული შესწავლის სამეცნიერო საბჭოს, ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან ერთად, ქ. ბათუმი, 2001 წლის 26-27 ოქტომბერი, რედაქტორები: პროფ. გ. კვარაცხელია, პროფ. თ. უთურგაიძე, ფილოლ. მეცნ. დოქტ. ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2001. 142 გვ.
120 მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, სესია მიეძღვნა აკად. ვარლამ თოფურიას დაბადების 100 წლისთავს, 2001 წლის 18-21 დეკემბერი, რედაქტორი პროფ. გ. კვა­რაც­ხელია, “ქართული ენა”, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2001. 72 გვ.
121 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XII, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად, 2001 წლის 17-20 აპრილი, მასალები, რედაქტორი ¾ ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 2001. 123 გვ.
122 გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, 2001, 24 გვ. დაიბეჭდა მოსაწვევი ბარათიც.
123 აკად. ვარლამ თოფურიას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტთან ერთად, 2001 წლის 10 მაისი, მასალები, რედაქტორები: ე. ბაბუნაშვილი,
124 ა. არაბული, ზმნური და სახელური ფუძეთქმნადობის პრობლემა ქართველურ ენებში, რედაქტორი პროფ. თ. უთურგაიძე, “ქართული ენა”, თბ., 2001. 384 გვ.
125 ე. ლომთაძე, ზმნა და ნამზნარი სახელები ბეჟიტურ (ბეჟიტურ-ჰუზიბურ) ენაში,”ქართული ენა”, თბ., 2000. 360 გვ.
126 ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების VII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2000 წლის 28 დეკემბერი, რედაქტორი გიორგი გოგოლაშვილი, თბ., 2000. 21 გვ.
127 XX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, სესია მიეძღვნა აკად. ს. ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს, საქართველოს მეცნიე­რე­ბათა აკადემიის ქართული ენის მეცნიერული შესწავლის სამეცნიერო საბჭოს, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიას, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალსა და ზუგდიდის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტთან ერთად, ქ. ზუგდიდი, 2000 წლის 20-21 ოქტომბერი, რედაქტორი ¾ პროფ. გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2000. 149. გვ.
128 59-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, სესია მიეძღვნა აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს, 2000 წლის 12-15 დეკემბერი, რედაქტორი ¾ პროფ. გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბ., 2000. 58 გვ.
129 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. XI, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად, 2000 წლის 10-14 აპრილი, მასალები, რედაქტორი ¾ ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, 2000. 64 გვ.
130 იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ¾ XXXIV, მთავარი რედაქტორი ¾ გ. კვარაცხელია, რეცენზენტები: ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი მ. ქურდიანი, ფი­ლო­ლოგიის მეცნ. კანდიდატი რ. შეროზია, “ქართული ენა”, თბ., 2000. 290 გვ.
131 თ. უთურგაიძე, ქართული ენის შესწავლის ისტორია, “ქართული ენა”, თბ., 303 გვ.
132 ნ. ჭოხონელიძე, კორელაციურ ფუძეთა ისტორია ქართულ ენაში, რედაქტორი: პროფ. ალექსი ჭინჭარაული, რეცენზენტები: პროფ. თედო უთურგაიძე, დოც. თინათინ ცქიტიშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 2000. 119 გვ.
133 ნ. ჩართოლანი, ჰანს ფოგტი, “ქართული ენა”, თბ., 2000.
134 ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, სვანური ლექსიკონი, “ქართული ენა”, თბ., 2000.
135 ვ. თოფურია, ქართული ენა, “ქართული ენა”, თბ., 2000.
136 58-ე სამეცნიერო სესია “ქართული ენა”, თბ., 2000. 64გვ.
137 ა.ლომთაძე, სპირანტებისა და აფრიკატების ფონეტიკური სახელცვლილებანი ქართველურ ენებში, რედ. მ.ქურდიანი,”ქართული ენა”, თბ., 1999. 338გვ.
138 ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადეობის VI სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2000 წლის 8 თებერვალი, რედაქტორი გიორგი გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 1999. 20 გვ.
139 არნ. ჩიქობავა, ბიბლიოგრაფია, რედაქტორი ¾ გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 1999.
140 თ. უთურგაიძე, ქართული ენის შესწავლის ისტორია, ნაწილი I, რედაქტორები: აკად. ქ. ლომთათიძე, პროფ. ე. ბაბუნაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 1999, 303 გვ.
141 ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების V სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 1999 წლის 21-22 იანვარი, რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 1998.
142 გზა ენისაკენ – კრებული “ქართული ენა”, თბ., 1998.
143 ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები. VII, რედაქტორი – გ. კვა­რაც­ხე­ლია, “ქართული ენა”, თბ., 1998.
144 ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები. III. კრებულში დაიბეჭდა აკად. არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი III სამეცნიერო კონფერენციის – მოდელი – 98 (1998 წ. 30 სექტემბერი -2 ოქტომბერი) – მასალები, რედაქტორი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. გ. კვარაცხელია, “ქარ­თუ­ლი ენა”, თბ., 1998. 101 გვ. (ქართული ნაწილი), 61 გვ. (ინგლისური ნაწილი).
145 57-ე სამეცნიერო სესიის მასალები, 1998 წლის 23-25 დეკემბერი, რედაქტორი – პროფ. გ. კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 1998. 71 გვ.
146 არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები. IX, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან ერთად, 1998 წლის 14-17 აპრილი, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, რედაქტორები: გ. კვარაცხელია, ვ. შენგელია, თბ., 1998. 47 გვ.
147 არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად, 1998 წლის 21-24 ოქტომბერი, პროგრამა, რედაქტორები: გ. კვარაცხელია, ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 1998. 52 გვ.
148 ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეთერთმეტე, რედაქტორი შ. აფრიდონიძე, “მეცნიერება”, თბ., 1998, 408 გვ.
149 ი. ჩანტლაძე, ქართველოლოგიური ძიებანი. I, რედაქტორები: პროფ. ბ. გი­გი­ნეიშვილი, პროფ. ზ. ჭუმბურიძე, რეცენზენტები: პროფ. გ. კვარაცხელია და საქ. მეც­ნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ფილოლოგიის მეცნ. დოქტორი გ. თო­ფუ­რია, “ქართული ენა”, თბ., 1998, 256 გვ.
150 ხსოვნის წიგნი (არნ. ჩიქობავას დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული), რედაქტორი – ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 1998.
151 არნ. ჩიქობავა, რა თავისებურება ახასიათებს ქართული ენის აგებულებას, “ქართული ენა”, თბ., 1998.
152 არნ. ჩიქობავა, სახელისა და ზმნის ანალიზის პრინციპები ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტი­ტუ­ტი, საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენ­ტ­რალური ინსტიტუტი, გამოსაცემად მოამზადა თ. ღვინაძემ, გამომცემლობა “სკოლა”, თბ., 1998. 56 გვ.
153 არნ. ჩიქობავა, ქართული ენის ზოგადი დახასიათება, რედაქტორი – ვ. შენგელია, “ქართული ენა”, თბ., 1998. 96 გვ.
154 ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების IV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 1997 წლის 25-26 დეკემბერი, რედაქტორი გ. გოგოლაშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 1997. 48 გვ.
155 გ. როგავა-90 (საიუბილეო კრებული), რედაქტორი –გ. კვარაცხელია.
156 ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები. II. კრებულში დაიბეჭდა პროფ. თედო უთურგაიძის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი II სამეცნიერო კონფერენციის – მოდელი -97 (1997წ. 1-3 ივლისი) – მასალები, რედაქტორი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ. გუჩა კვარაცხელია, “ქართული ენა”, თბ., 1997. 78 გვ. (ქართული ნაწილი), 44 გვ. (ინგლისური ნაწილი).
157 ა. კიზირია, ნარკვევები ქართული ენის შესწავლის ისტორიიდან, რედაქტორი – პროფ. თ. უთურგაიძე, რეცენზენტები: ფილოლ. მეცნ. დოქტორი ლ. კვანტალიანი, ფილოლ მეცნ. დოქტორი გ. იმნაიშვილი, “ქართული ენა”, თბ., 149 გვ.
158 ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები. I. კრებულში დაიბეჭდა I სამეცნიერო კონფერენციის – მოდელი -96 (1996 წლის 2-4 ივლისი) – მასალები, “ქართული ენა”, თბ., 1996.

 

ინსტიტუტის  საიტის შექმნა:

  1. https://ice.ge/of
  2. https://ice.ge/ofen
  3. http://ofsty.ge
  4. http://ice.ge/magazine/ge
  5. http://ice.ge/magazine/en

ინსტიტუტში გამოცემული ლექსიკონების გაციფრება, დამუშავება და ელექტრონული ლექსიკონების სახით განთავსება ინსტიტუტის საიტზე: http://www.ice.ge/liv/liv/index.php

 

# დასახელება, ავტორი თემატურად
1 ბიბლიოგრაფიული გურამ თოფურია
2 ბიბლიოგრაფიული დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
3 განმარტებითი ვაჟა-ფშაველას
4 განმარტებითი ლაზური ლექსიკონი
5 განმარტებითი მეგრული ლექსიკონი
6 განმარტებითი სვანური ლექსიკონი
7 განმარტებითი ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი I
8 განმარტებითი ქართულ ტოპონიმთა განმარტებით-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი II
9 განმარტებითი ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი
10 განმარტებითი ქართული იდიომები
11 დარგობრივი მეცხენეობის ლექსიკონი (მეგრული)
12 დარგობრივი ცხოველთა დაკავშირებული ლექსიკის პრაგმატული ლექსიკონი
13 დარგობრივი წყალთან დაკავშირებულ სიტყვათა ლექსიკონი
14 დიალექტური აჭარული ლექსიკონი
15 დიალექტური გარეკახურის დიალექტის ლექსიკონი (უ. სახლთხუციშვილი)
16 დიალექტური გუდამაყრული დიალექტის ლექსიკონი (ი. გიგინეიშვილი…)
17 დიალექტური გურული დიალექტის ლექსიკონი (გ. იმნაიშვილი)
18 დიალექტური ზემოიმერული დიალექტის ლექსიკონი (ბ. წერეთელი)
19 დიალექტური თიანური დიალექტის ლექსიკონი (ი. გიგინეიშვილი…)
20 დიალექტური თუშური დიალექტის ლექსიკონი (გ. ცოცანიძე)
21 დიალექტური ინგილოური ლექსიკონი (ნ. როსტიაშვილი)
22 დიალექტური ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი (ი. გიგინეიშვილი…)
23 დიალექტური ლეჩხუმური დიალექტის ლექსიკონი (მ. ალავიძე)
24 დიალექტური მესხური დიალექტის ლექსიკონი (ი. გიგინეიშვილი…)
25 დიალექტური მოხეური დიალექტის ლექსიკონი (ი. ღუდუშაური)
26 დიალექტური რაჭული დიალექტის ლექსიკონი (ა. კობახიძე)
27 დიალექტური ფშაური დიალექტის ლექსიკონი (გ. ხორნაული)
28 დიალექტური ქართლური დიალექტის ლექსიკონი (თ. ბეროზაშვილი)
29 დიალექტური ქართლური დიალექტის ლექსიკონი (მ. მესხიშვილი)
30 დიალექტური ყიზლარ-მოზდოკური დიალექტის ლექსიკონი (ი.
31 დიალექტური ხევსურული დიალექტის ლექსიკონი (ა. ჭინჭარაული)
32 დიალექტური ჯავახური დიალექტის ლექსიკონი (ა. მარტიროსოვი)
33 თარგმნითი ქართულ-აფხაზური ლექსიკონი
34 თარგმნითი ქართულ-რუსული ლექსიკონი
35 თარგმნითი ქართულ-უდიური ლექსიკონი
36 თარგმნითი ქართულ-ჩეჩნური ლექსიკონი
37 თარგმნითი ქართულ-ხუნძური ლექსიკონი
38 ორთოგრაფიული მართლწერის ლექსიკონი მედიისათვის
39 ორთოგრაფიული მოსწავლის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი
40 ორთოგრაფიული სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსიკონი
41 ორთოგრაფიული საქართველოს სსრ გეოგრაფიული სახელების<br/> ორთოგრაფიული ლექსიკონი
42 ორთოგრაფიული საჯარო მოხელის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი
43 ორთოგრაფიული ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონი
44 ორთოგრაფიული ქართული ენის პარონიმთა ლექსიკონი
45 ორთოგრაფიული ქართული ენის სიტყვათშემოკლებათა ლექსიკონი
46 ტერმინოლოგიური ავტოტრანსპორტისა და საგზაო მოძრაობის<br/> ორგანიზაციის ტერმინოლოგია
47 ტერმინოლოგიური ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული საგამომცემლო ლექსიკონი<a>
48 ტერმინოლოგიური მათემატიკური ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული)<a>
49 ტერმინოლოგიური მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის I
50 ტერმინოლოგიური მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის II
51 ტერმინოლოგიური მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის IV
52 ტერმინოლოგიური საერთაშორისო ტერმინების სომხური ეკვივალენტები
53 ტერმინოლოგიური სპორტის ტერმინები
54 ტერმინოლოგიური ქართულ-ინგლისური პოლიგრაფიული საგამომცემლო ლექსიკონი

 

 

 

 

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019