სიახლეები

მასალის გამოყენების პირობები

ვებგვერდ ice.ge-ზე გამოქვეყნებული ელექტრონული გამოცემები (მონოგრაფიები, სამეცნიერო კრებულები, კონფერენციის მასალები, ლექსიკონები და სხვ.) წარმოადგენს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის (თსუ) დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონით საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.

ვებგვერდზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები წარმოადგენს სამსახურებრივ ნაწარმოებს და მათზე ქონებრივი უფლებები ეკუთვნის თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტს.

მასალების გამოყენება შესაძლებელია პირადი მოხმარების მიზნით.

ყველა სახის საინფორმაციო საშუალებებში, ბეჭდვით ან ინტერენეტგამოცემებსა და ციფრულ პროდუქტებში ვებგვერდ ice.ge-ზე განთავსებული მასალის გამოყენება რეგულირდება წერილობითი თანხმობის საფუძველზე. ამასთან აუცილებელია წყაროს (თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი) და ავტორის მითითება.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ მისამართზე:

პ. ინგოროყვას ქ. N8. თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ელფოსტა: contact.icege@gmail.com