სიახლეები

811 ივნისს  გაიმართება სამეცნიერო სესია ,,არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”.

არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო კონფერენცია გაიმართება დისტანციურად, Zoom-ის პროგრამით. დასასწრებად ისარგებლეთ მითითებული ბმულით:

https://zoom.us/j/97847954358?pwd=WVpReFg0c0JRUXNkMnFIcDgwZTh2UT09


მუ­შა­ო­ბის გეგ­მა

8 ივნი­სი, 11 სა­ა­თი

თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი: .მაჭავარიანი, . ღლონტი

ქ. მარ­გი­ა­ნი, უარ­ყო­ფი­თი ნა­წი­ლა­კე­ბის ერ­თი რი­გის (დე­მის,
მა­დე)
ფუნ­ქცია სვა­ნურ უარ­ყო­ფით წი­ნა­და­დე­ბა­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის სტრუქ­ტუ­რი­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით

­თ. გუ­ჩუა, სა­მე­ტყვე­ლო მო­ვლე­ნე­ბი და სა­მე­ტყვე­ლო აქ­ტე­ბი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის ეთ­ნოგ­რა­ფი­ის მი­ხედ­ვით

ნ. ხა­ხი­აშ­ვი­ლი,კი­დევ ერ­თხელ – ენის სიწ­მინ­დი­სა­თვის

ხ. ყან­დაშ­ვი­ლი, ზო­გი თან­დე­ბუ­ლის თა­ვი­სე­ბუ­რი წარმო­ე­ბის­თვის კა­ხურ­ში

ლ. გიგ­ლე­მი­ა­ნი, ცხო­ველ­თა სა­ხე­ლე­ბი სვა­ნურ ტო­პო­ნი­მებ­ში

ნ. ცი­ხიშ­ვი­ლი, ორ­პი­რი­ა­ნი გარდა­უ­ვა­ლი ზმნე­ბის II თურ­მე­ო­ბი­თის ფორ­მე­ბი­სა­თვის ფშა­ურ­ში

ნ. ხო­ჭო­ლა­ვა-მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი, სა­ხელ მა­ნა­ნას  სე­მან­ტი­კის სა­კი­თხი ქარ­თულ­ში და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ რიგ სა­მეც­ნი­ე­რო ფი­ტო­ნიმ­თა განახ­ლე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა

ნ. ფო­ნი­ა­ვა, აფხა­ზუ­რი ენის ხშულ ფო­ნე­მა­თა დის­ტრი­ბუ­ცია ან­ლა­უტ­ში (აფხა­ზუ­რი ენის ეროვ­ნუ­ლი კორ­პუ­სის მი­ხედ­ვით)

9 ივნი­სი, 11 სა­ა­თი

თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი: . არ­დო­ტე­ლი, . ვაშაკი­ძე

ი. ჩა­ნტლა­ძე, ფ. აფხა­ი­ძე, ნ. ქავ­თა­რა­ძე, ც. გუ­ლე­და­ნი, სვა­ნუ­რი ზღაპ­რე­ბის უორ­დრო­პი­სე­ულ თარ­გმან­თა ხელ­ნა­წე­რე­ბი ოქ­სფორდ­ის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში

მ. ღლონ­ტი, ფუ­ძე­მო­ნაც­ვლე ზმნა­თა ფუნ­ქცი­ურ-სე­მან­ტი­კუ­რი არ­ჩე­ვა­ნი­სა­თვის ქარ­თულ­ში (ძლე­ვა – ცე­მა)

მ. სუ­ხიშ­ვი­ლი, ქარ­თვე­ლო­ლო­გი­უ­რი შე­ნიშ­ვნე­ბი

ს. ომი­ა­ძე, გლუ­ტო­ნი­მი­სა­გან ნა­წარ­მო­ე­ბი ერ­თი ზმნი­ზე­დის („თა­თა­რი­ახ­ნად“) შე­სა­ხებ

ქ. და­თუ­კიშ­ვი­ლი, III პი­რი­სა და ჩვე­ნე­ბით ნა­ცვალ­სა­ხელ­თა პა­რა­დიგ­მე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში

მ. სა­ღლი­ა­ნი, ზა­ნუ­რის გზით შე­თვი­სე­ბუ­ლი ლექ­სი­კუ­რი ერ­თე­უ­ლი­სა­თვის სვა­ნურ­ში

ნ. ჭო­ხო­ნე­ლი­ძე, ენაბ­რგვნი­ლი, ენაბ­რკუჲ, ენა-ბრკჳნვა­ლი სი­ტყვე­ბის ის­ტო­რი­ი­სა­თვის ქარ­თულ­ში

ე. შე­ნგე­ლია, სა­უბ­რის ში­ნა­არ­სი შე­მცვე­ლი იდი­ო­მე­ბი­სა­თვის მე­გრულ­ში

10 ივნი­სი, 11 სა­ა­თი

თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი: . ბურჭულაძე, . მარგიანი

გ. გო­გო­ლაშ­ვი­ლი, გრძე­ლი ხმოვ­ნე­ბის სა­კი­თხი­სა­თვის თუ­შურ დი­ა­ლექტ­ში

რ. ფა­რე­უ­ლი­ძე, -ლ ფორ­მან­ტის ფუნ­ქცი­ე­ბი ჩეჩ­ნუ­რი ენის ქის­ტურ დი­ა­ლექტ­ში

ნ. არ­დო­ტე­ლი, მახ­ვი­ლის სა­კი­თხი­სა­თვის დი­დო­ურ ენა­ში

ი. ჩა­ჩა­ნი­ძე, ენი­სა და ერის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბის პრობ­ლე­მა გა­ბრი­ელ ეპის­კო­პო­სის ეპის­ტო­ლა­რულ მე­მკვიდ­რე­ო­ბა­ში

თ. ბურ­ჭუ­ლა­ძე, ზო­გი ზმნუ­რი შე­სი­ტყვე­ბის აქ­ტუ­ა­ლი­ზა­ცი­ი­სა­თვის ზე­პირ მე­ტყვე­ლე­ბა­ში

ნ. შავ­რე­ში­ა­ნი, ვი­თა­რე­ბის გა­რე­მო­ე­ბი­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლი წი­ნა­და­დე­ბის შე­მცვე­ლი ჰი­პო­ტაქ­სუ­რი წი­ნა­და­დე­ბა სვა­ნურ­ში

მ. ლა­ბარ­ტყა­ვა, აკა მო­რჩი­ლა­ძის სტი­ლის ზო­გი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბი­სა­თვის („ შე­ნი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი“)

ს. ჭა­ა­ვა, ქარ­თულ-აფხა­ზუ­რი ოჯა­ხე­ბის ახალ­გაზ­რდა წევრ­თა ენობ­რი­ვი და ეთ­ნი­კუ­რი ბი­ოგ­რა­ფი­ე­ბი (სა­ვე­ლე მა­სა­ლა და მი­სი ანა­ლი­ზი)


11 ივნი­სი, 11 სა­ა­თი

თავ­მჯდო­მა­რე­ე­ბი: . სუხიშვილი, . შენგელია

ნ. მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი, სუ­ფიქ­სი -ზა ტო­პო­ნი­მებ­ში

ლ. გი­ორ­გა­ძე, ლ. ქა­რო­სა­ნი­ძე, ლ. ხუ­ჭუა, ქარ­თულ სა­ეკ­ლე­სიო ტერ­მინ­თა ლექ­სი­კო­ნი

თ. ლომ­თა­ძე, ენობ­რი­ვი პო­ლი­ტი­კის კლა­სი­კუ­რი (ად­რე­უ­ლი) პე­რი­ო­დის ის­ტო­რი­ი­დან

რ. ლო­ლუა, უდი­უ­რი და­მწერ­ლო­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის მცდე­ლო­ბა­თა შე­სა­ხებ

მ. ჩა­ჩა­ნი­ძე, აქ­ცენ­ტი­სა და დიქ­ცი­ის ზო­გი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა ქარ­თულ­ზე, რო­გორც არამ­შობ­ლი­ურ ენა­ზე სა­უბ­რი­სას 

ც. ჯან­ჯღა­ვა, სა­მი აფიქ­სუ­რი წარმო­ე­ბის შე­სა­ხებ მე­გრულ­ში

რ. კა­ნარ­კოვ­სკი, ქარ­თუ­ლი და იბე­რი­ულ- კავ­კა­სი­უ­რი რი­ცხვი­თი სა­ხე­ლე­ბი შე­და­რე­ბი­თი თვალ­საზ­რი­სით

ვ. შე­ნგე­ლია, რამდენიმე შენიშვნა აფრიკატიზაციის შესახებ ჩერქეზულ ენებში

Share Button