საინსტიტუტო

 1. საინსტიტუტო კონფერენციები

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები:

I-VI VII-XIII XIV-XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV
XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX

 


ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები: I – LXV

 


მოდელი-96. ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები


ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენციები


ნიკო მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები


ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა კონფერენციები:


ცალკეული სესიები:

2015

16-17 ნოემბერს გაიმართება III სამეცნიერო კონფერენცია ტერმინოლოგიაში. იხ. სესიის მასალები

2014

23-24.11.2014 თსუ არნ.ჩიქობავას სახ.ენათმეცნიერების ინსტიტუტში 23-25დეკემბერს გაიმართა მორიგი – 73-ე სამეცნიერო სესია, რომელიც მიეძღვნა პროფ. ა.კიზირიასა და პროფ. მ.ქალდანის დაბადების 100 წლისთავს. იხ. სესიის მასალები

2013

2013 წლის 11-12 ივნისს არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში გაიმართება კონფერენცია თემაზე ”ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე”.

 • 08. 01. 2013 – აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა.
 • ორგანიზატორები: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
 • 11. 06. 2013 – კონფერენცია თემაზე ”ტერმინოლოგია – ქართული ენის ხვალინდელი დღე”.
 • 7. 06. 2013 – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ნიკო ლორთქიფანიძისადმი. ორგანიზატორები: თელავის ი.გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ბ. ჯორბენაძის საზოგადოება.

 

2012

 

 • 18. 12. 2012 – მემორიალური სხდომა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ ბესარიონ ჯორბენაძის დაბადების 70 წლის აღსანიშნავად.
 • 19.12. 2012 – ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების XII სამეცნიერო კონფერენცია.

 

2011

 

 • 08. 01. 2011 – ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენცია.ორგანიზატორები: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
 • 28.01.2011 – აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა. ორგანიზატორები: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
 • 14.04.2011 – ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
  წიგნების წარდგენა:
  • ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (ახალი რედაქცია) II ტომი.
  • ჟურნალისტის ორთოგრაფიულ-სტილისტიკური ლექსიკონი (ნაკვეთი II).
 • 10.05.2011 – ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”სახელმწიფო ენის სწავლების აქტუალური პრობლემები აზერბაიჯანულ სკოლაში”. (ორგანიზატორები: მარნეულის ჰეიდარ ალიევის სახელობის საქართველო-აზერბაიჯანის სასწავლო უნივერსიტეტი. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 14.06.2011 – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.
 • 23.12.2011 – სამეცნიერო კონფერენცია ზმნის მორფოლოგია .
 • 22.12.2011 – ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ გენადი ბურჭულაძის ხსოვნისადმი. (ორგანიზატორები: ქ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 08.01.2011 – ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ტრადიციული სამეცნიერო კონფერენცია. (ორგანიზატორები: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი და არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 28.01.2011 – აკადემიკოს ვარლამ თოფურიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.
 • 22.09.2011 – ქართული ენის ეროვნული კორპუსის საკოორდინაციო – საპრეზენტაციო სესია. (ორგანიზატორები: ეროვნული ბიბლიოთეკა, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი).
 • 14.06.2011 – ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სხდომა.

 

2010

 

 

2009

 

 • 09.09.2009 – სამეცნიერო კონფერენცია ეთნოლინგვისტური საკითხავები I.
 • 12.06.2009 – სამეცნიერო სესია თემაზე: ”ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები”. სესია მიეძღვნა კარლ ჰორსტ შმიდტის დაბადების 80 წლისთავს.
 • 26.03.2009 – საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე — ”ჟორჟ დიუმეზილი და კავკასია”.
 • 06.2009 – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების XI სამეცნიერო კონფერენცია.
 • 09.10.2009 – ჩატარდა კონფერენცია ”ეთნოლინგვისტური საკითხავები” I.
 • 20-21.10.2009 – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია :”ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები”.

 

2008

 

 • 15-16. 05.2008 – ბესარიონ ჯორბენაძის საზოგადოების X სამეცნიერო კონფერენცია.
 • 27-28.05.2008 – სამეცნიერო კონფერენცია: ბუნებრივ ენათა დამუშავება VI.
 • 06.2008 – სამეცნიერო სესია მიძღვნილი თამარ ზურაბიშვილის, მზია მრევლიშვილისა და ელენე ნიკოლაიშვილის 80 წლისთავისადმი.

 

2007

 

 

 • 01. 04.2007 – სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: სოციოლინგვისტური სიტუაცია საქართველოში.
 • 17. 04.2007 – აკად. გ. ახვლედიანის დაბადების 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კოფერენცია.
 • 11. 2007 – სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ალ. კობახიძის 80 წლისთავისადმი.
 • 12.2007 – სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ნოდარ ანდღულაძის დაბადების 80 წლისთავისადმი.
 • 2007 წლის 12 დეკემბერი ნოდარ ანდღულაძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019