კრებულები

 

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLVI – 2018 წ

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLV – 2017 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLIV – 2016 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLIII – 2015 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLII – 2014 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XLI – 2013 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XL – 2012 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXIX – 2011 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVIII – 2010 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVII – 2009 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება XXXVI – 2008 წ.

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება (1946-2006)

იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული
PDF – 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ენიმკის მოამბე
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები
ქართველოლოგიური კრებული
საენათმეცნიერო ძიებანი

ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები

ეტიმოლოგიური ძიებანი 1987-1997 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

დიალექტოლოგიური კრებული
მეტყველების ანალიზი
მეტყველების ანალიზის საკითხები
მეტყველების ანალიზის, სინთეზის და სტატისტიკის საკითხები
თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები
კრებულები:
გზა ენისაკენ
ენა და საზრისი ლექსისი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019