მეტყველების ანალიზი VI

მეტყველების ანალიზი

1. ნ. კიზირია – ფონემატურ ერთეულთა ბგერითი და არაბგერითი ასოციაცები ქართულში, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 3
2. ნ. კიზირია – კოარტიკულაციის შესახებ ქართულში, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 12
3. ნ. იმნაძე – ქართული ენის თანხმოვანთა ინვერსალურად მოსმენის ზოგი შედეგი, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 22
4. ლ. ბაბლუანი – ზოგი დაკვირვება თანხმოვანთა განაწილებაზე თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 39
5. ე. ლომთაძე – სიტყვათმახვილი დიდოურ ენებში, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 47
6. ე. ლომთაძე – ლაბიალური ხმოვნების შესატყვისობა ხვარშიული ენის დიალექტებს შორის, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 62
7. ი. გუდავა – ხმოვანთგასაყარი ხუნძურში, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 89
8. ა. ონიანი – მორფონოლოგიის ზოგი საკითხი, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 93
9. ლ. ბელოზეროვა – სინთეზირებულ ბგერათა ენერგიის წყაროს შემომწერის გავლენა მათ აღქმაზე, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 103
10. ზ. ჯაფარიძე, ი. სტრელნიკოვი – ზოგი დაკვირვება სხვადასხვა ეროვნებისა და სქესის ახცალშობილთა ტირილზე, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 110
11. ლ. ვაშაკიძე, ი. სტრელნიკოვი – ბგერითი სეგმენტების ელექტრონული სეპარატორი ენერგიისა და ინტენსივობის გამზომი მოწყობილობით, მეტყველების ანალიზი, VI, 1982, გვ. 114.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019