მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები 1966

მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები 1966

1. შ. გაფრინდაშვილი – ქართული ენის სონორ თანხმოვანთა ფორმანტული დიაპაზონები, მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 5
2. შ. გაფრინდაშვილი – ფარინგალიზაციის ბუნებისათვის წახურულ და უდურ ენებში, მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 28
3. თ. უთურგაიძე – ქართული ენის მთის კილოთა ვოკალიზმი, მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 81
4. ზ. ჯაფარიძე – არტიკულაციის ელექტრომიოგრაფიული შესწავლის ზოგი შედეგი, მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 113
5. ნ. იმნაძე – ქართული ენის ხმოვანთა გამოცნობისათვის საჭირო გრძლიობის მინიმუმისა და ოპტიმუმის დადგენისათვის, მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 131
6. Л. Белозерова – Орыт синтеза свистящих и шипящих спирантов грузинского языка, მეტყველების ანალიზისა და სინთეზის საკითხები, თბ. 1966, გვ. 140

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019