აკად. ნ. მ არის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე

აკად. ნ. მ არის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე

 

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941]

[XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

 

I – 1937

შინაარსი

სიმონ ჯანაშია – საზოგადოებრივი მეცნრიერებანი საბჭოთა საქართველოში დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 20 წლის თავზე, XI – XL.
ივანე ჯავახიშვილი – ჩვენი ამოცანები ენათმეცპირებისა და კლუტურის ისტორიის სფეროში, 1 – 8.
არნოლდ ჩიქობავა – ისტორიულ-შედარებითი ნარკვევები ქართველური ენებიდან:
I. მიმართულებითი ბრუნვის მნიშვნელობისა, წარმოებისა და ისტორიისათვის, 9 – 13.
II. პოტენციალისის კატეგორია ქართველურ ენებში, 32 – 39.
III. წარ- პრევერბის მნიშვნელობისათვის ქარულში, 40 – 47.
IV. სიტყვა “ზოგი”-ს ეტიმოლოგიისათვის, 48 – 54.
V. ერთი უცნობი თანდებული ახალ ქართულში, 55 – 65.
VI. ს- ბგერის დასუსტება ქიზიყურში, 66 – 77.
აკაკი შანიძე – “ტოპადის” ეტიმოლოგიის სათვის, 79 – 88.
არნოლდ ჩიქობავა – ინფინიტივის დიალექტური ვარიაციები ხუნძურში (ავარულში)ო, 89 – 96.
არნოლდ ჩიქობავა – გრამატკიული კლასების ისტორიისათვის ხუნძურში, 97 – 106.
გიორგი ახვლედიანი – ფონეტკიური შენიშვნები:
I. ფონეტიკური ტერმინოლოგიის უნიფიკაციისათვის, 107 – 108.
II. “საშუალო მჟღერობა” თუ ფშვინვიერობა?, 108 – 111.
III. “ხორხისმიერობა” თუ ფარინგალობა?, 111 – 113.
IV. რთულია თუ არა ყველა “აფრიკატი” ქართულში? 113 – 118.
ვარლამ თოფურია – ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში:
IV. ბუნებრივი კომპლექსებისათვის, 119 – 122.
ვლადიმერ ფანჩვიძე – სახელთა ბრუნებისათვის უდურ ენაში, 123 – 139.
ვარლამ თოფურია – -ენჯ სუფიქსი მეგრულში, 141 – 144.
იოსებ ყიფშიძე – I. საანგარიშო მოხსენება ჭანეთში საენათმეცნიერო მივლინებისა 1917 წ. ზაფხულს, 145 – 152.
II. მივლინების დღიური, 153 – 177.
ვარლამ თოფურია – ზოგიერთი ბრუნვის გენეზისისათვის მეგრულ-ქართულში, 179 – 183.
სიმონ ჯანაშია – თუბალ-თაბალი, ტიბარენი, იბერი, 185 – 245.
გიორგი ჩიტაია – რაჭული სახვნელი, 247 – 294.
გიორგი წერეთელი – შუა აზიის არაბული დიამლექტები (წინასწარი ანგარიში), 295 – 307.
გიორგი ჩიტაია – Professor J. L. Myres, A modern ’kernos‛ vessel from Tiflis, Man, February, 1937, London, № 30, with Plate B, 309 – 312.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

 

II/1 – 1937

ივანე ჯავახიშვილი – ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია, 1 – 14.
არნოლდ ჩიქობავა – ილია ვაჭვავაძე ენის შესახებ, 15 – 27.
აკაკი შანიძე – ხანმეტი იერემიას კემბრიჯული ნაწყვეტები, 29 – 42.
არნოლდ ჩიქობავა – მთიულურის თავისებურებანი, 43 – 65.
შოთა ძიძიგური – ქართული ენის მთარაჭული დიალექტის ძირითადით ავისებურებანი, 67 – 109.
თინათინ გონიაშვილი – ერთი ბგერის ისტორიისათვის ქარულში, 111 – 137.
სტეფანე მენთეშაშვილი – აჭარის ეთნოგრაფიული მასალები, 139 – 178.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

II/3 – 1937

ქართველურ ენათა განყოფილება
ანგარიშები 1937 წლის საზაფხულო მივლინებისა ქართლური კილოს შესასწავლად და ქართლური დიალექტოლოგიური მასალების შესაგროვებლად
1. ს. ჩხენკელი – ქსნის ხეობა (ლენინგორის რაიონი), 275 – 276.
2. ივ. გიგინეიშვილი – მდ. კავთურას ხეობა (კასპის რაიონი), 276.
3. შ. გაფრინდაშვილი – წითელქალაქი (კასპის რაიონი), 277.
4. ვ. შილაკაძე – სოფელი ხიდისთავი (გორის რაიონი), 277 – 278.
ალ. ჯიშიაშვილი – ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა მეგრულ ენაზე სამუშაოდ (წალენჯიხისა და ზუგდიდის რაიონებში), 278.
ვახ. გაჩეჩილაძე – ანგარიში 1937 წ. საზაფხულო მივლინებისა სვანური ენის შესასწავლად და სვანური ტექსტების ჩასაწერად (ზემო სვანეთში), 279.

ფონეტიკის კაბინეტი
ს. ჟღენტი – ანგარიში 1937 წლის საზაფხულო მივლინებისა აფახური ენის ფონეტიკაზე სამუშაოდ, 281 – 282.

კავკასიურ ენათა განყოფილება
თ. გონიაშვილი – ანგარიში 1937 წ. საზაფხულო მივლინებისა საჩაჩნო-ინგუშეთის ავტონ. ს.ს. რესპუბ., 283 – 289.
ქ. ლომთათიძე – ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა აფხაზური ენის შესასწავლად ლიხნში, 289 – 292.
გ. როგავა – შაფსუღური დიალექტის შესასწავლად 1937 წ. ზაფხულს წარმოებული მუშაობის შესახებ, 292 – 293.
ვლ. ფანჩვიძე – უდური ენა და მისი კილოები (1937 წ. საზაფხულო მივლინების წინასწარი ანგარიში), 295 – 316.

ლექსიკოლოგიის განყოფილება
ქართლში ჩატარებული სალექსიკოლოგიო მუშაობის ანგარიში
1. შ. ძიძიგური – ქსნისა და ლიახვის ხეობა, 317 – 324.
2. პ. ხუბუტია – სკრისა და ატენის ხეობა (გორის რ.), 325 – 236.
1. მ. ქალდანი – სოფ. თავრელი და ჭუბერი (ზემო სვანეთი), 327.
2. ა. დავითიანი – სოფ. ლახამულა (ზემო სვანეთი), 327 – 329.
დავ. ჭანტურია – ზუგდიდსა და წალენჯიხის რაიონები, 329 – 330.

ეთნოგრაფიული განყოფილება
ანგარიშები 1937 წლის ეთნოგარფიული ექსპედიციებისა
1. რ. ხარაძე – ზემო-სვანეთი, 331 – 333.
2. გ. ჩიტაია – იმერეთის ექსპედიცია (ბაღდათის რაიონი), 334 – 342.
3. ლ. ბოჭორიშვილი – თელავის რაიონი, 343 – 359.

არქეოლოგიური განყოფილება
ანგარიშები არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებათა 1937 წ. გაზაფხულსა და ზაფხულში
1. გ. ნიორაძე – სოფ. არხილო, 361.
2. გ. ნიონაძე – სოფ. კასპი, 362.
3. გ. ნიორაძე – ბაშკიჩეთის რაიონი, 362 – 363.
4. ა. კლანადაძე – არმაზის არქეოლოგიური ექსპედიციის წინასწარი ანგარიში, 365 – 400.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

II/2 – 1938

ქ. ლომთათიძე – ძირითად დროთა წარმოებისათვის აფხაზურში, 179 – 256.
კ. ბიტელი – ართვინში აღმოჩენილი ბრინჯაოსაგან გაკეთებული არქეოლოგიური ნაშთები, 257 – 266.
გ. ჩიტაია – Prof. J. L. Myres, A figurine vase from Tiflis, Man, February, 1937, London, № 31, გვ. 27 – 28; 267 – 271.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

III – 1938

მიძღვნილია “ვეფხისტყაოსნის” 750 წლისთავისადმი

წინასიტყვაობა, IX.
გ. წერეთელი – “ნესტან-დარეჯანი” შუა აზიის არაბულ ფოლკლორში, 1.
კ. ჩაიკინი – ქართულ-ირანული ურთიერთობიდან (სამი ცნობა), 13.
ლ. მაცულევიჩი – ნიკორწმინდა და მისი ადგილი საქართველოს კულტურაში, 25.
ნ. ქოიავა – ძვირფასი ქვები შოთა რუსთაველის პოემაში, 55.
ნ. ქოიავა – ფულის ტრიალი რუსთაველის ეპოქის საქართველოში, 89.
ილ. აბულაძე – რუსთაველის ხანის ქართული ფილოსოფიური მწერლობის კიდევ ერთი ძეგლის თარგმანი ძველ სომხურზე, 111.
ილ. აბულაძე – რუსთაველის ხანის ქართულიდან ნათარგმნი ძველი სომხური მწერლობის ძეგლები, 123.
შ. ამირანაშვილი – შოთა რუსთაველის პოემა “ვეფხისტყაოსანი” ძველ ქარულ ხელოვნებაში, 135.
ს. ჟღენტი – “ვეფხისტყაოსნის” სვანური ვარიანტი, 157.
ვ. ბერიძე – შოთას პოეტიკისათივს, 167.
ვ. ბერიძე – რუსთაველის შაირისათვის, 180.
ილ. აბულაძე – ცნობა შოთა რუსთაველის ისტორიულ თხზულების შესხაებ, 201.
არნ. ჩიქობავა – დიალექტიზმების საკითხისათთვის “ვეფხისტყაოსანში”, 209.
ვ. შიშმარიოვი – შოთა რუსთაველი (რამდენიმე პარალელი და ანალოგია), 229.
V. Chichmaref – Chotha Roustavéli (quelques parallèles et analogies), @52.
თ. სახოკია – “ვეფხისტყაოსნის” ფიგურალური სიტყვანი და გამოთქმანი, 275.
ლ. მუსხელიშვილი – ბოლნისი, 311.
ვ. ფუთურიძე – ისკანდერ მუნშის ცნობა მხატვრის სიაოშ-ბეგ ქართველის შესახებ, 383.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

III – 1938

ა. შანიძე – კავკასიის ალბანელთა ახლად აღმოჩენილი ანბანი და მისი მნიშვნელობა მეცნიერებისათვის, 1 – 68.
ი. აბულაძე – კავკასიის ალბანელთა ანბანის აღმოჩენისათვის, 69 – 71.
იასე ცინცაძე – ცნობები რუსეთის შესახებ ქარულ წყაროებში და საქართველოს შესახებ რუსულ წყაროებში XI, XII, XIII სს., 73 – 100.
გ. როგავა – ქვემოადიღეურის ბრუნვათა საკითხისათვის, 101 – 114.
თ. გონიაშვილი – დიალექტიზმებისათვის ჰადიშის ძეგლში, 115 – 162.
ს. ჯანაშია – ს. კაკაბაძის ერთი “ლაშქრობის” გამო, 163 – 186.

ენიმკი-ს 1938 წლის სამეცნიერო მივლინებათა და ექსპედიციების ანგარიში

I. ქართველურ ენათა განყოფილება
მასალები ქართლური კილოს შესწავლისათვის, 194.
სტ. ჩხენკელი – მოკლე ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა ხაშურის რაიონში, 195 – 197.
ივ. გიგინეიშვილი – ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა სურამის რაიონში, 199 – 205.
ალ. ჯიშიაშვილი – ანგარიში 1938 წ. საზაფხულო მივლინებისა ხაშურის რაიონის სოფ. ქვენა-ტკოცასა, ტკოცასა და ფცაში, 207 – 209.
ა. მარტიროსოვი – ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა ფრონის ხეობაში 1938 წ., 211 – 221.

II. კავკასიურ ენათა განყოფილება
არნ. ჩიქობავა – საანგარიშო მოხსენება ხუნძური (ავარიული) ენის ჭარულ კილოზე მუშაობისა ზაქათალაში, 223 – 230.
ვლ. ფანჩვიძე – საანგარიშო მოხსენება უდურ ენაზე მუშაობის შესახებ, 231 – 234.
ქ. ლომთათიძე – საანგარიშო მოხსენება აფხაზური ენის ბზიფურ კილოზე მუშაობის შესხაებ, 235 – 239.
გ. როგავა – საანგარიშო მოხსენება ქვემო-ადიღეური ენის ჭემგუი-ბჟედუღურს კილოზე მუშაობის შესახებ, 241.
თ. გონიაშვილი – საანგარიშო მოხსენება ჩაჩნურ ენაზე მუშაობის შესხაებ, 243 – 245.
დ. იმნაიშვილი – საანგარიშო მოხსენება ინგუშურ ენაზე მუშაობის შესახებ, 247 – 252.
შ. გაფრინდაშვილი – საანგარიშო მოხსენება დარგუულ ენაზე ჩატარებული მუშაობისა, 253 – 262.

III. სალექსიკოლოგიო განყოფილება
პ. ხუბუტია – მოკლე ანგარიში თელავის რაიონში ჩატარებული სალექსიკოლოგიო მუშაობის შესახებ, 263 – 272.
მერი გუჯეჯიანი – საანგარიშო მოხსენება აფხაზეთის სვანეთში (დალში) მივლინების შესახებ, 273 – 276.

IV. ფონეტიკის კაბინეტი
ს. ჟღენტი – ანგარიში 1938 წ. საზაფხულო მივლინებისა სვანური ენის ფონეტიკაზე სამუშაოდ, 277 – 280.

V. ეთნოგრაფიის განყოფილება
გ. ჩიტაია – ქსნის ხეობის ეთნოგარფიულივ ექსპედიციის მოკლე ანგარიში, 281 – 290.
ლ. ბოჭორიშვილი – ქსნის ხეობაში მივლინების მოკლე ანგარიში, 291 – 294.
ლ. ბოჭორიშვილი – კახეთში მივლინების მოკლე ანგარიში, 295 – 298.
რ. ხარაძე – ხევსურეთში მივლინების ანგარიში, 299 – 3045.
ალ. რობაქიძე – რაჭის ეთნოგარფიული მივლინების ანგარიში, 305 – 319.
ნ. რეხვიაშვილი – ზემო-რაჭაში მივლინების ანგარიში, 321 – 337.
გ. ჩიტაია – საკავშირო მცენიერებათა აკადემიის ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის მიერ ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის საკითხების შესახებ მოწვეულ პლენუმზე (“სხდომაზე”) მივლინების მოკლე ანგარიში, 339 – 344.

VI. არქელოლოგიის განყოფილება
გ. გობეჯიშვილი – ანგარიში სოფ. ღებში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრებისა, 345 – 361.
ალ. კალანდაძე – მეზოლითურ და ნეოლითურ კულტურათა ნაშთები საქართველოში, 363 – 371.
ალ. კალანდაძე – არმაზის არქეოლოგიური ექსპედიცია 1938 წ., 373 – 381.

VII. ისტორიის განყოფილება
ავთ. იოსელიანი – 1938 წლის საზაფხულო მივლინების შემოკლებული ანგარიში, 383 – 387.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

IV/1 – 1938

ა. შანიძე – კავკასიის ალბანელთა ახლად აღმოჩენილი ანბანი და მისი მნიშვნელობა
მეცნიერებისათვის, 2 – 68.
ი. აბულაძე – კავკასიის ალბანელთა ანბანის აღმოჩენისათვის, 69 – 71.
[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

IV/2 – 1938

იასე ხინცაძე – ცნობები რუსეთის შესახებ ქართულ წყაროებში და საქართველოს შესახებ რუსულ წყაროებში XI, XII, XIII სს., 73 – 100.
გ. როგავა – ქვემოადიღეურის ბრუნვათა საკითხისათვის, 101 – 114.
თ. გონიაშვილი – დიალექტიზმებისათვის ჰადიშის ძეგლში, 115 – 158.
ს. ჯანაშია – ს. კაკაბაძის ერთი “ლაშქრობის” გამო, 159 – 186.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

IV/3 – 1939

ენიმკი-ს 1938 წლის სამეცნიერო მივლინებათა და ექსპედიციების ანგარიში

I. ქართველურ ენათა განყოფილება
მასალები ქართლური კილოს შესწავლისათვის, 194.
სტ. ჩხენკელი – მოკლე ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა ხაშურის რაიონში, 195 – 197.
ივ. გიგინეიშვილი – ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა სურამის რაიონში, 199 – 205.
ალ. ჯიშიაშვილი – ანგარიში 1938 წ. საზაფხულო მივლინებისა ხაშურის რაიონის სოფ. ქვენა-ტკოცასა, ტკოცასა და ფცაში, 207 – 209.
ა. მარტიროსოვი – ანგარიში საზაფხულო მივლინებისა ფრონის ხეობაში 1938 წ., 211 – 221.

II. კავკასიურ ენათა განყოფილება
არნ. ჩიქობავა – საანგარიშო მოხსენება ხუნძური (ავარიული) ენის ჭარულ კილოზე მუშაობისა ზაქათალაში, 223 – 230.
ვლ. ფანჩვიძე – საანგარიშო მოხსენება უდურ ენაზე მუშაობის შესახებ, 231 – 234.
ქ. ლომთათიძე – საანგარიშო მოხსენება აფხაზური ენის ბზიფურ კილოზე მუშაობის შესხაებ, 235 – 239.
გ. როგავა – საანგარიშო მოხსენება ქვემო-ადიღეური ენის ჭემგუი-ბჟედუღურს კილოზე მუშაობის შესახებ, 241.
თ. გონიაშვილი – საანგაგიშო მოხსენება ჩაჩნურ ენაზე მუშაობის შესხაებ, 243 – 245.
დ. იმნაიშვილი – საანგაგრიშო მოხსენება ინგუშურ ენაზე მუშაობის შესახებ, 247 – 252.
შ. გაფრინდაშვილი – საანგარიშო მოხსენება დარგუულ ენაზე ჩატარებული მუშაობისა, 253 – 262.

III. სალექსიოლოგიო განყოფილება
პ. ხუბუტია – მოკლე ანგარიში თელავის რაიონში ჩატარებული სალექსიკოლოგიო მუშაობის შესახებ, 263 – 272.
მერი გუჯეჯიანი – საანგარიშო მოხსენება აფხაზეთის სვანეთში (დალში) მივლინების შესახებ, 273 – 276.

IV. ფონეტიკის კაბინეტი
ს. ჟღენტი – ანგარიში 1938 წ. საზაფხულო მივლინებისა სვანური ენის ფონეტიკაზე სამუშაოდ, 277 – 280.

V. ეთნოგრაფიის განყოფილება
გ. ჩიტაია – ქსნის ხეობის ეთნოგარფიული ექსპედიციის მოკლე ანგარიში, 281 – 290.
ლ. ბოჭორიშვილი – ქსნის ხეობაში მივლინების მოკლე ანგარიში, 291 – 294.
ლ. ბოჭორიშვილი – კახეთში მივლინების მოკლე ანგარიში, 295 – 298.
რ. ხარაძე – ხევსურეთში მივლინების ანგარიში, 299 – 3045.
ალ. რობაქიძე – რაჭის ეთნოგარფიული მივლინების ანგარიში, 305 – 319.
ნ. რეხვიაშვილი – ზემო-რაჭაში მივლინების ანგარიში, 321 – 337.
გ. ჩიტაია – საკავშირო მცენიერებათა აკადემიის ეთნოგრაფიიის ინსტიტუტის მიერ ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის საკითხების შესახებ მოწვეულ პლენუმზე (“სხდომაზე”) მივლინების მოკლე ანგარიში, 339 – 344.

VI. არქელოლოგიის განყოფილება
გ. გობეჯიშვილი – ანგარგიში სოფ. ღებში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრებისა, 345 – 361.
ალ. კლანადაძე – მეზოლითურ და ნეოლითურ კულტურათა ნაშთები საქართვლეოში, 363 – 371.
ალ. კალანდაძე – არმაზის არქეოლოგიური ექსპედიცია 1938 წ., 373 – 381.

VII. ისტორიის განყოფილება
ავთ. იოსელიანი – 1938 წლის საზაფხულო მივლინების შემოკლებული ანგარიში, 383 – 387.
[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

V ============

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

VI ============
[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

VII – 1940

კორნ. კეკელიძე – ტიმოთე ანტიოქელი, 9.
ლ. მუსხელიშვილი – ს. კაკაბაძე, მასალები დასავლეთ საქართვეალოს სოციალურ და ეკონომიურ ისტორიისათვის. საისტორიო კრებული, წიგნი I, გვ. 1 – 94 და წიგნი III, გვ. 10 – 75, ტფილისი, 1928 წ. (რეცენზია), 151.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

VIII – 1940

გ. ჩიტაია – ქვის კუბო ქვემო-ალმედან, 1.
შ. ჩხეტია – რუსული მმართველობის სისტემა საქართველოში (1801 – 1840 წწ.).
ილია აბულაძე – ქართულ-სომხური ფილოლოგიური შტუდიები, III. მარტÂლობაÁ თეკლაÁსი, 71.
ს. ჯანაშია – აფხაზთა სამეფოს წარმოშობის დროისა და პირობების საკითხისათვის, 137.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

IX – 1940

Предисловие, 1.
Введение, 5.

I. Описание Больниского Сиона, 7.
1. Общие черты плана (7). 2. Кладка стен (11). 3. Внутреннее пространство (11). 4. Освещение внутреннего пространства (17). 5. Двери (21). 6. Алтарь (23). 7. Дополнительные помещения здания с южной стороны (24). 8. Северный портик (29). 9. Изображение крестов в храме и позднейшая роспись (38). 10. Наружный облик Сиона в целом (42). 11. Восточный фасад (45). 12. Западный фасад (46). 13. Южный фасад (53). 14. Северный фасад (54). 15. Декоративные кресты фасадов (57). 16. Пристройка с востока (59). 17. Некоторые фрагменты резьбы и находки из раскопок (60).

II. Болнисские надписи, 62.
1. Надпись Епископа Давида на восточном фасаде (63). 2. Надпись о построении при перозе над северной дверью (68). 3. Надпись Азарухта над другой северной дверью (69). 4. Надпись над южным входом (74). 5. Надпись на башне с колокольней (76).

III. Историческая жизнь памятника, 78.
1. Данные о времени основания и о строителях (78). 2. Значение наименования “Сион” (83). 3. Фрагменты каменных стел около Болнисского Сиона (86). 4. Вероятные разрушения в эпоху арабского владычества и последовавшее строительство (105). 5. Болнисский Сион в средние века (110). 6. Починки XIV и XV вв. (111). 7. Болнисский Сион в XVII и XVIII вв. (113). 8. Разрушительные набеги лезгин (117). 9. Изучение Болнисского Сиона за 100 лет (118). 10. Раскопки 1936 года и ремонтно-укрепительные работы Отдела по охране памятников культуры Грузии в 1937 и 1939–1940 гг. (120).

IV. Художественный анализ архитектурных форм, 122.
1. Художественные проблемы в архитектуре Болнисского Сиона, 122.
2. Элементы плановой композиции, 123.
1. Трехнефная базилика (124). 2. Баптистерий (128). 3. Южный портик и северная галлерея (130).
3. Оформление внутренного пространства, 132.
1. Столбы трехнефной базилики (132). 2. Арки (134). 3. Своды (136). 4. Система освещения базилики и форма окон (138). 5. Входы и их значение (140). 6. Отсутствие западного входа (142). 7. Северная галлерея (144). 8. Южный портик (146). 9. Баптистерий (147).
4. Внешние массы здания и его фасады, 148.

V. Художественный анализ орнаментики Болнисского Сиона, 154.
1. Капители с изображениями животных (155). 2. Капители с растительными мотивами (164). 3. Геометрические орнаменты (174). 4. Изображение креста (182). 5. Общий обзор декора (188).

Заключение. (К вопросу эволюции базиличной формы), 193.
Der Dom von Bjlnissi (Zusammenfassung), 199.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

X – 1941

ილია აბულაძე – “ელინთა ზღაპრობანი”, 1 – 54.
არნ. ჩიქობავა – პოლიპერსონალიზმის საკითხი ხუნძურში ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემასთან დაკავშირებით, 55 – 74.
მ. მაქოსიმოვა – შუშის მრავალწახნაგოვანი ბეჭდები საქართველოს ტერიტორიაზე, 75 – 92.
პ. ინგოროყვა – ლეონტი მროველი, ქართველი ისტორიკოსი VIII ს., 93 – 152.
ა. იაცენკო-ხმელევსკი და გ. კანდელაკი – მცენარეულობის ნაშთები პიტიახშ ასპარუკის სამარხში (არმაზი), 153 – 158.
ლ. მუსხელიშვილი – უკანგორის ისტორიული ნაშთები, 159 – 182.
ს. ჟღენტი – ლაბიალიზებულ თანხმოვანთა საკითხისათვის ქართველურ ენებში, 183 – 192.
გ. ახვლედიანი – ისტორიული ცნობა დვალეთისა და დვალების შესახებ, 193 – 196.
ქ. ლომთათიძე – ერთეულის კატეგორია და მისი მაწარმოებლები აფხაზურში, 197 – 2089.
ა. შანიძე – მწკრივის კატეგორია ზმნაში, 209 – 230.
ვ. თოფურია – ფონეტიკური დაკვირვებანი ქართველურ ენებში, 231 – 236.
შოთა ძიძიგური – მესხური დიალექტის აღწერითი ანალიზი სხვა კილოებთან მიმართების თვალსაზრისით, 237 – 256.
ვლ. ფანჩვიძე – მხოლობითი რიცხვის მესამე პირის ნაცვალსახელოვანი -ნე- || -ტუ- უდურ ენაში, 257 – 270.
გ. როგავა – მჟღერი ფარინგალური სპირანტი # ადიღურ ენებში, 271 – 278.
პ. ხუბუტია – -წ ნაწილაკისათვის მთათუშურში, 279 – 280.
ნ. ბერძენიშვილი – სავაზირო ფეოდალურ საქართველოში, 281 – 302.
გ. ჩიტაია – სიცოცხლის ხის მოტივი ლაზურ ორნამენტში, 303 – 322.
გ. ნიორაძე – არქეოლოგიური გათხრები კოლხიდაში, 323 – 344.
სიმონ ჯანშია – ფასიდი, 345 – 354.
არნ. ჩიქობავა – “პრობლემა ენისა, როგორც ენათმეცნიერების საგნისა საბჭოთა ენათმეცნიერების ძირითადი ამოცანების ასპექტში”, 355 – 410.
პ. ინგოროყვა – ქართული დამწერლობის ძეგლები ანტიკური ხანისა, 411 – 427.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

XI – 1941

ალ. რობაქიძე – რაჭაში მივლინების ანგარიში (1939 წ. 10.VII – 7.VIII), 1 – 10.
ნ. რეხვიაშვილი – რაჭაში მივლინების მოკლე ანგარიში, 11 – 20.
რ. ხარაძე – პირიქით ხევსურეთში მივლინების წინასწარი ანგარიში, 21 – 42.
ლ. ბოჭორიშვილი – ქიზიყში მივლინების მოკლე ანგარიში, 43 – 48.
გ. ჩიტაია – პატარა ლიახვისა და მეჯუდის ხეობებში მივლინებული ეთნოგრაფიული ექსპედიციის მოკლე ანგარიში, 49 – 56.
გ. ჩიტაია – თიანეთის ეთნოგარფიული ექსპედიციის მოკლე ანგარიში, 57 – 66.
ვ. ბარდაველიძე – ივრის ფშავლებში (დღიურ, 67 – 182.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

XII – 1942

სიმონ ჯანაშია – გერმანული ფაშიზმი ქართველი ხალხის უბოროტესი მტერია, XI-XV.
ქ. ლომთათიძე – გარდამავლობის კატეგორია აფხაზურ ზმნებში, 1 – 29.
არნ. ჩიქობავა – ნაცვალსახელთა ბრუნება ხუნძურში, 31 – 50.
ვლ. ფანჩვიძე – მიცემით-სუბიექტიანი ზმნები უდურ ენაში, 51 – 74.
ვლ. ფანჩვიძე მრავლობითი რიცხვის მესამე პირის აფიქსები -ყუნ- || -ყო- უდურ ენაში, 75 – 83.
გ. როგავა – პოლიპერსონალიზმი ქვემო-ადიღეური ენის ზმნებში, 85 – 133.
გ. როგავა – შიშინა აფრიკატები ქვემო-ადიღეურში, 135 – 147.
არნ. ჩიქობავა – მორფოლოგიური შეხვედრები აფხაზურისა ქართველურ ენებთან, 149 – 168.
ვ. თოფურია – გრამატიკული კლასები მათი ექსპონენტები ლაკურ ენაში, 169 – 182.
ქ. ლომთათიძე – ბრუნების საკითხი აფხაზურში, 183 – 197.
შ. გაფრინდაშვილი – დარგუული ენის წუდაÃარული დიალექტის ფონეტიკური თავისებურებანი, 199 – 207.
დ. იმნაიშვილი – ძირითადი და თანდებულიანი ბრუნვები ინგუშურსა და ჩაჩნურში, 209 – 220.
არნ. ჩიქობავა – ერგატიული კონსტრუქციის პრობლემისათვის კავკასიურ ენებში: ამ კონსტრუქციის სტაბილური და ლაბიალური ვარიანტები, 221 – 247.
ს. ჯანაშია – სვანურ-ადიღეური (ჩერქეზული) ენობრივი შეხვედრები, ქართველურ-ადიღეური პარალელები, I, 249 – 278.
ვლ. ფანჩვიძე (რეცენზია) – “К Bouda. Beiträge zur Kenntnis des Udischen auf Grund neuer Texte”. “Zeitschr. der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft” 1939. Bd. 93, H. 1. გვ. 60 – 72, 279 – 282.
არნ. ჩიქობავა – მთის კავკასიურ ენათა შესწალვისათვის ჩვენში (მთის კავკასიურ ენათა შესახებ შრომების სიითურთ), 283 – 301.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

XIII – 1943

გიორგი წერეთელი – არმაზის ბილინგვა, 1.
ლ. მუსხელიშვილი – სამშვილდის სიონის წარწერები და აშენების თარიღი, 85.
კ. კეკელიძე – ქართველ ქალთა კულტურულ-საგანმანათლებლო კერები საშუალო საუკუნეთა მახლობელ აღმოსავლეთში, 107.
ქრ. შარაშიძე – იესე ოსეს ძის “ქორანიკონი”, 121.
ვ. ფუთურიძე – არაბი ისტორიკოსი XII ს. თბილისის შესახებ, 139.
კ. გრიგოლია – ილორის წმ. გიორგის ხატის წარწერა, 145.
ვ. გაბაშვილი – დარბაზის რიგის მოხელენი დასტურლამალის მიხედვით, 159.
ს. ჯიქია – ცნობა დიდი მოურავის უკანასკნელი დღეების შესახებ ოსმალეთში, 207.
ირ. სურგულაძე – “ძეგლი ერისთავთა” და მისი მნიშვნელობა საქართველოში სახელმწიფო წარმოშობის ზოგიერთი საკითხისათვის, 219.
სერგი ჯიქია – ხონთქრის მიერ დიდი მოურავისადმი გაცემული სიგელი, 233.
სიმონ ჯანაშია – აღმოსავლურ-ქართული სახელმწიფოს უძველესი კულტურულ-პოლიტიკური ცენტრების საკითხისათვის, 243.
М. Иващенко – Отчет об археологической разведке в сел. Малхазовке Сагареджинского района (январь, 1938 г.), 259.
აკად. ივ. ჯავახიშვილვის გარდაცვალების პირველი წლისთავისათვის, 263.
ვახტანგ ბერიძე – ლევან მუსხელიშვილი, 283.

კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია

ნ. ბერძენიშვილი – Н. Б. Махарадзе, Восстание в Имерети 1819–1820 гг., 285.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]

XIV – 1944

Ш. Нуцубидзе – Тайна Псевдо-Дионисия Ареопагита, 1.
ილ. აბულაძე – ქართული წიგნები იოანე ოქროპირის ცხოვრებისა და მისი გამოძახილი ძველ ქარულ მწერლობაში, 57.
მ. კახაძე – ლიპარიტ ლიპარიტის ძე და მისი ახლად აღმოჩენილი თხზულება, 73.
ს. ყაუხჩიშვილი – ადიშის ხელნაწერის ბერძნიზმები, 93.
კ. კეკელიძე – ანტიკის გადანაშთები ძველ-ქართულ ლიტერატურაში, 117.
თ. ყაუხჩიშვილი – Υίδς άρρην – ძე წული, 127.
ვუკოლ ბერიძე – სიკვდილისა და თვითმკვლელობის საკითხისათვის “ვეფხისტყაოსანში”, 133.
ვუკოლ ბერიძე – ილია ჭავჭავაძე და “ვეფხისტყაოსანი”, 151.
ვ. თოფურია – -ძი ნაწილაკი ქართულში, 171.
Вахтанг Беридзе – Грузинское искусство в специальной литературе последних 25-ти лет, 179.
მ. კახაძე – ასტერი ამასიელის “შესხმაჲ ფოკაჲსი”, 209.
ილ. აბულაძე – “მრავალთავი”, 241.
ივ. ჯავახიშვილი – ბასილი ეზოსმოძღუარი, ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი, 317.
ს. ყაუხჩიშვილი – ბიზანტიური რომანი “ღალაკტიონი და ეპისტიმია”, 359.
ს. ჯანაშია – მოკლე ანგარიში აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის და მისი სამეცნიერო საბჭოს მუშაობისა 1936 – 1944 წ.წ. 375.

[I – 1937] [II/1 – 1937] [II/3 – 1937] [II/2 – 1938] [III – 1938] [III – 1938] [IV/1 – 1938] [IV/2 – 1938] [IV/3 – 1939] [V] [VI] [VII – 1940] [VII – 1940] [IX – 1940] [X – 1941][XI – 1941] [XII – 1942] [XIII – 1943] [XIV – 1944]
© 2015 არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი | ყველა უფლება დაცულია

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019