ტრადიციული და კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საკითხები

ტრადიციული და კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის საკითხები
I

2007 წლის 11 დეკემბერი
კონფერენცია ეძღვნება გიორგი ცოცანიძის დაბადების 70 წლისთავს

დღის წესრიგი

შესავალი სიტყვა – ლალი ეზუგბაია
მარინე ბერიძე – დიალექტური ტექსტების კორპუსი, როგორც ლექსიკოგრაფიული სივრცე
ლია ბაკურაძე, მარინე ბერიძე – მონაცემთა ბაზა ს.ს. ორბელიანის “სიტყვის კონის” ელექტრონული ვერსიისათვის
ციცინო კვანტალიანი, მარინე ბერიძე – ერთი მწერლის კორპუსი-ლექსიკონი (დ. გურამიშვილის “დავითიანი”)
ნანა ლოლაძე – თანამედროვე ლექსიკოგრაფია და “ქართული ლექსიკონი”
გიორგი ცოცანიძე – სიტყვა, როგორც ლექსიკოგრაფიული ერთეული
ქეთევან დათუკიშვილი – კომპიუტერული პროგრამა “ლექსიკოგრაფი”
ნინელი ჭოხონელიძე – სიტყვის განმარტება გ. ცოცანიძის “მეცხვარული ნოველების” მიხედვით
ნინო ჭუმბურიძე – კუთვნილებითი ნაცვალსახელები ნათესაობის აღმნიშვნელ ლექსიკაში სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
მანანა ჩაჩანიძე – ლექსიკონთა ტიპოლოგიის საკითხი და ენის ლექსიკოგრაფიული მოდელი
ნინელი მაია აბალაკი – ქართულ-რუსული ლექსიკონის აგების პრინციპები
დონალდ რეიფილდი, ლევან ჩხაიძე, დავით ჯაში – ლექსიკოგრაფიის ავტომატიზებული ტექნოლოგიები “დიდი ქართულ-ინგლისური ლექსიკონის” შექმნისას
მერაბ ჩუხუა, მაია მანჯგალაძე _ ზანური ლექსიკონის ელექტრონული ვერსიისათვის

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019