1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი

1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი

ზ. ჯაფარიძე, შ. გაფრინდაშვილი – მკვლევარი-ნოვატორი, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი

თ. უთურგაიძე, შ. გაფრინდაშვილი თანხმოვანთა რაგვარობის შესახებ, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი
გ. თოფურია, შ, გაფრინდაშვილი და მთის კავკასიურ ენათა მორფოლოგიის საკითხები, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი
ალ. ონიანი, ხმოვანთა სისტემა თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი
ი. ლეჟავა, წინაენისმიერი თანხმოვნის ერთი საარტიკულაციო თავისებურებისათვის, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი
ნ. იმნაძე, თანხმოვანთა ინვერსალური მოსმენის ზოგი შედეგი, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი
გ. ბურჭულაძე, ერთი ნაცვალსახელის თაობაზე ლაკურში, 1996 წლის 8 ოქტომბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი შოთა გაფრინდაშვილის ხსოვნისადმი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019