ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები XVII-XIII

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

XVII-XIII

 

XVII
1959 წლის 17 ოქტომბერს
სტ. მენთეშაშვილი – ბუდეები და მათი შედგენის საფუძველი საბას “სიტყის კონაში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
ალ. ჭინჭარაული – სულხან-საბა ორბელიანის “ქართული ლექსიკონი” და ხევსურული ლექსიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959
წლის 17 ოქტომბერი
ევგ. ჯეირანიშვილი – ქართულ-უდური ეატიმოლოგიური ძიება სულხან-საბა ორბელიანის “ქართული ლექსიკონის” მასალაზე დაყრდნობით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
ბ. წერეთელი – სულხან-საბა ორბელიანი და თანამედროვე დიალექტური ლექსიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
მ. ჭაბაშვილი – განმარტების წესი სულხან-საბა ორბელიანის ლექისოკნში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
მ. კელენჯერიძე – საბას “სიტყვის კონის” მიხედვით შედგენილი თარგმნითი ხელნაწერი ლექსიკონები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
პ. გაჩეჩილაძე – ფორმანტები ლექსიკურ ერთეულებად საბას ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი
ი. ასათიანი – ზანურში შემონახული ქართულში უხმარი სიტყვები საბას ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის 17 ოქტომბერი

XVIII
1959 წლის 30 და 31 დეკემბერს
ნ.ნათაძე-მყოფადი ქართველურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII
სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
გ. როგავა – ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობიდან (ქართ. ლ : ზან. რ). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ტ. გუდავა – რიცხვის კატეგორიისათვის ანდიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
მ. ქალდანი – -იშ (|| -შ) სუფიქსის საკითხისათვის ქართულ გეოგრაფიულ ნომენკლატურაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ქ. ლომთათიძე – დo თo ტo ბგერათა ისტორიისათვის აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIIIსამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ს. ჟღენტი – ჰარმონიულ კომპლექსთა წარმოქმნის ერთი კანონზომიერების შესახებ ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII
სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ალ. მაჰომეტოვი – პირიანი უღვლილებისათვის დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს
ელ. ლომთაძე – ზმნის ფუძისა და უღვლილების ტიპების შესახებ დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVIII სამეცნიერო სესია, 1959 წლის30 და 31 დეკემბერს

XIX —–

XX —–

XXI
1965 წლის 13 – 15 მაისს
თ. შარაძენიძე – დესკრიფციული ენათმეცნიერების სისტემა ჩ. ჰოკეტის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ბ. ფოჩხუა – ელემნეტარული ველი (პორციგის თოერია “არსითი სემანტიკური მიმართებების” შესახებ).
ი. ქობალავა – ფონემის “ფიზიკური” თეორია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
მ. მაჭავარიანი – მნიშვნელობის პრობლემის დასმისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ი. რამიშვილი – ლუი იელმსლევის გლოსემატიკის ფილოსოფიური საფუძვლები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
რ. მდივანი – ფონემათა დისტრიბუციის აღრიცხვისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ლ. აბულაძე – სიხშირეთა ლექსიკონების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ზ. ჯაფარიძე – ბგერათა “შემღწევი” და “გამჭოლი” არტკიულაციის შესახებ სამეტყველო ნაკადში (ქართული ენის ბაგისმიერთა და წინაენისმიერთა არტკიულაციის ელექტრომიოგრაფიული შესწავლის შედეგები). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
თ. უთურგაიძე – ‡ თუშურ კილოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ლ. ბელოზეროვა – ქართული ენის სისინა და შიშინა სპირანტების სინთეზის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965
ნ. იმნაძე – ქართული ენის ხმოვნათა გამოცნობისათვის აუცილებელი გრძლიობის მინიმუმისა და ოპტიმუმის დადგენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია, 1965

XXII
1966 წლის 6 და 7 ივლისს
ს. წულაძე – “ვეფხისტყაოსნის” ახალი თარგმანი ფრანგულ ენაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
არნ. ჩიქობავა – ძველისა და ახალი ქართულის ელემენტებისათვის “ვეფხისტყაოსნის” გრამატიკულ სტრუქტურაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ქ.ლომთათიძე – დილა სიტყვის დილ სახეობისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ივ.გიგინეიშვილი – სიტყვათა წყობის ზოგი თავისებურება რუსთაველის ლექსისა და ამასთან დაკავშირებული საკითხები “ვეფხისტყაოსნის” ტექსტისა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ალ. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
მ. ჭაბაშვილი – “ვეფხისტყაოსნის” სიმფონია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
თ. ზურაბიშვილი – ემფატიკთური ა-ს საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
გრ. იმნაიშვილი – კუმშვა და კვეცა სახელთა სხვადასხვა ჯგუფში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
დ. ჩხუბიანიშვილი – ებ და ნ/თ ტიპის მრავლობითის წარმოება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
ლ. ნიკოლაიშვილი – ზედსართავი სახელის ხმარება დამოუკიდებლად და მსაზღვრელად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966
იზ. ჩანტლაძე – ზმნისართთა მიერ სახელის ბრუნვაში მართვა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია, 1966

XXIII
1967 წლის 27 – 29 ივნისს
არ. მარტიროსოვი – ქართველურ ენათა შესწავლა დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ქ. ლომთათიძე – მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. გიგინეიშვილი – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამუშავების თანამედროვე ვითარება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
თ. შარაძენიძე – ზოგადენათმეცნიერული პრობლემატიკა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
მ. ჭაბაშვილი – ლექსიკოლოგიური და ლექსიკოგრაფიული მუშაობა ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
შ. გაფრინდაშვილი – ექსპერიმენტული ფონეტიკის განვითარება საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
არნ. ჩიქობავა – ნეიტრალიზაციტისა და გენერალიზაციის პროცესების შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენათა გრამატიკულ კლასებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
თ. შარაძენიძე – ენისა და მეტყველების ურთიერთობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. ქობალავა – სიტყვის ფონემური სტრუქტურისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
არ. მარტიროსოვი – ზოგი თანდებულიანი სხელის ანალიზისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
გ. მაჭავარიანი – ბრუნების საერთო-ქართველური სისტემის რეკონსტრუქციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
მ. ქალდანი – ე/ა ხმოვანთმონაცვლეობის საკითხისათვის სვანურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. გიგინეიშვილი – მრავლობითი რიცხვის ფორმათა ზოგი თავისებურება “ვეფხისტყაოსნის” ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ალ. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“ჭერი”). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ქ. ლომთათიძე – ერთი გრამატიკული ანომალიის შესახებ (აფხაზური ენის მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ტ. გუდავა – ნათესაობითი ბრუნვის ორი სახეობის შესახებ ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ალ. მაჰომეტოვი – ერგატიული კონსტრუქციის ზოგიერთი თავისებურება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ი. ცერცვაძე – ბძრანებითის (II პირის) შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
დ. იმნაიშვილი – ასპექტის კატეგორიის საკითხისათვის ნახური ჯუგფის ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
თ. გონიაშვილი – თანხმოვანთა დაჯგუფებისათვის ნახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
გ. თოფურია – უარყოფითობის წარმოების ერთი სახისათვის ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967
ო. კახაძე – პრერუპტივების შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIII სამეცნიერო სესია, 1967

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019