1994 წლის 20 მაისის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია

1994 წლის 20 მაისის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია

თ. უთურგაიძე, ერთი ზმნური ფორმის გაგებისათვის “შვლის ნუკრის ნაამბობში“, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
ვ. ელანიძე, ფშავ-ხევსურთა ადათობრივი სამართალი ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტური-ეთნოგრაფიული წერილების მიხედვით, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
ა. ჭინჭარაული, ტექსტოლოგიური შენიშვნები, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
ი. ქეშიკაშვილი, სიცოცხლისა და სიკვდილის ანტონიმური მიმართებისათვის ვაჟაფშაველას თხზულებათა ენაში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
გ. გოგოლაშვილი, კვლავ დიალექტიზმების საკითხისათვის ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
ლ. შალვაშვილი, ვაჟა-ფშაველას პოემა “გვლისმჭამელის“ ერთი ადგილის წაკითხვისათვის, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
გ. ცოცანიძე, დიალექტიზმების საკითხისათვის ვაჟა-ფშაველას ლირიკაში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
ე. ჭიჭიაშვილი, გოეთესა და ვაჟას ბუნებასთან დამოკიდებულების საკითხი ანუ ვიცხოვროთ “თანახმად ბუნებისა“არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
ა. სპარსიაშვილი, საკრალური პერსონაჟი ფოლკლორულ და ვაჟასეულ სამყაროში, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
გ. ჯავახიშვილი, ვაჟა-ფშაველა და თელავი, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
უ. ყორღანაშვილი, ერთი ხელობის აღდგენისა და დამკვიდრებისათვის, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994
რ. ჭიკაძე, გაზაფხული ერის სულისა, არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ერთობლივი
სამეცნიერო-თემატური სესია, 20 მაისი, 1994

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019