2008 წლის 5 ივნისი

2008 წლის 5 ივნისი
არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია,მიძღვნილი
თამარ ზურაბიშვილის,
მზია მრევლიშვილისა
და ელენე ნიკოლაიშვილის
80 წლისთავისადმი

თ. ღვინაძე ­ თამარ ზურაბიშვილი ­ მრავალმხრივი მკვლევარი
ე. საბანაძე, მ. აბალაკი, ლ. ხუჭუა ­ ნახევარსაუკუნოვანი ლექსიკოგrაფიული მოღვაწეობა
ლ. ქაროსანიძე ­ ქართული გრამატიკული აზრის კვლევის ისტორიიდან
თ. ღვინაძე ­ ზოგი ზმნის სტილისტიკური ფუნქციისათვის თანამედროვე ქართულში (1. წარმოადგენს, 2. სუფევს)
მ. ქურდიანი ­ ქალის საალერსო ეპითეტები იბერიულ-კავკასიურ ენებში
შ. გაბესკირია ­ სამი ქართველური ბოტანიკური ტერმინი არაბულ ენაში
გ. ბედოშვილი ­ ორი ქართული ტოპონიმის (თეკლათი, ლანგვანთა) წარმოშობის შესახებ
შ. აფრიდონიძე ­ სამშობლო და მამული
ვ. მაღრაძე ­ ზოგი სტილისტიკური უზუსტობის შესახებ
ნ. ჭუმბურიძე ­ ჭიშდვარის ეტიმო¬ლოგიისათვის

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019