1999 წლის 28-30 ივნისის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი

1999 წლის 28-30 ივნისის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი

ი. ჩანტლაძე, პროფ. მ. ქალდანის ცხოვრება და სამეცნიერო მოღვაწეობა, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ზ. ჭუმბურიძე, პროფ. მ. ქალდანის ტოპონიმიკური ძიებანი, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ქ. ლომთათიძე, ღალიძგას გაგებისათვის, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ა. მარტიროსოვი, აფრიკატიზაცია ქართული ენის დიალექტებში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ო. კახაძე, ფარცხ-ი ფორჩხ-ი (მცირე ფონეტიკურ-სემანტიკური დაკვირვება), სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
თ. უთურგაიძე, მორფონოლოგიური ასპექტისათვის პასივთა წარმოებაში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
მ. სუხიშვილი, ერთი ქართველური შესატყვისობის შესახებ, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ე. გაზდელიანი, სვანეთის წერილობით ძეგლებში დადასტურებული გვარების შესახებ, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
გ. ბედოშვილი, პროფ. მ. ქალდანი – ქართველური ონომასტიკის მკვლევარი, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
მ. მაჭავარიანი, სტატიკური ზმნებისათვის ქართულში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ა. ონიანი, გრძელი ხმოვნების რედუქციის საკითხისათვის, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
კ. გაგუა, ე ხმოვნის შესახებ –ალე||-იელე დაბოლოებიან ზმნებში სვანური პოეზიის მიხედვით, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
თ. გვანცელაძე, აფხაზეთთან დაკავშირებულ ეთნონიმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზის საკითხისათვის, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ნ. ნაკანი, სვანური ტექსტების გამოცემის ზოგი საკითხის შესახებ, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ზ. ვახანია, ზანურ-სვანური ხუპ- ფუძის წარმომავლობის შესახებ, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ა. მაჰომეტოვი, რთული სპეციფიკურ-პრევერბიანი ზმნები კუბაჩურში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
გრ. იმნაიშვილი, ინგილოური კილოს ზოგი თავისებურება დიაქრონულ ასპექტში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ალ. ჭინჭარაული, რკენ-/რკინ- ძირის წარმომავლობისათვის, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ა. არაბული, ერთი სვანური დერივაციული მოდელის ადგილისათვის ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოების ისტორიაში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ვ. შენგელია, ჩერქეზული უმლაუტის ტიპოლოგია, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ნ. ჭოხონელიძე, ასკილის წარმომავლობისათვის ქართულში, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999
ლ. გულედანი, ლახამულის ანდაზებისა და ბალსზემოური ლექსიკის შეპირისპირებითი ანალიზი, სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. მაქსიმე ქალდანისადმი, 28-30 ივნისი, 1999

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019