2000 წლის 8 იანვრის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი2000 წლის 8 იანვრის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი

 

თ. ღვინაძე, თარლამ თოფურია – ქართული ენის სტილისტიკის მკვლევარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი, 2000
ქ. ლომთათიძე, “ნიბლიას“ სემანტიკისათვის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი, 2000
თ. უთურგაიძე, პრეფიქსულ პირთა რანგები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი, 2000
დ. მელიქიშვილი, ქართული ენის შესწავლის ისტორიიდან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი, 2000
ე. კოტინოვი, სიტყვაწარმოების რუსთველური მოდელები და ინდო-ხატაელთა ამბის ავთენტურობის საკითხი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი, 2000
ე. კოშორიძე, გ. ლეონიძის “ნატვრის ხის“ ლექსიკონისათვის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი ვ. თოფურიას ხსოვნისადმი, 2000
ვ. შენგელია, ჩერქეზული ტოპონიმების ქართულად გადმოცემისათვის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი ქართული ენის კათედრისა და …

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019