1997 წლის 3-5 ოქტომბრის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი

1997 წლის 3-5 ოქტომბრის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი

ე. ოსიძე, პროფესორი გიორგი როგავა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
გ. კვარაცხელია, ვაჟას “ხმაურიანი“ სამყარო, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
თ. უთურგაიძე, კონვერსიისათვის III სერიაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ო. მიქიაშვილი, ჩერო||ჩრდილ- სიტყვათა წარმომავლობისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
გ. კარტოზია, ერთი ნასახელარი ზმნა “ვეფხისტყაოსანში“,საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ა. ლომთაძე, დეზაფრიკატიზაცია (სპირანტიზაცია) ქართვეულურ ენებში: ც > ს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
პ. ცხადაია, სამურზაყანოს ქართვეულურ და აფხაზურენოვან ტოპონიმთა ქრონოლოგიური ურთიერთმიმართებისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ვ. შენგელია, მეგრული -გა ნაწილაკის წარმომავლობისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
რ. აბაშია, მასალები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან. I, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ტ. ფუტკარაძე, ბრუნება, როგორც სახელის ფორმათწარმოების ერთ-ერთი ასპექტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
მ. ნაჭყებია, მასდარი მიზნის გამრემოებად კოლხურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
დ. ბუიძე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორაიორიის ანგარიში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ე. ოსიძე, რამდენიმე საერთოქართვეულური ფუძის შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ი. ასათიანი, ზანური პრევერბი და მიქცევით-უკუქცევითობის საკითხი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ო. კახაძე, ისევ ლექსიკური ზანიზმების თაობაზე იმერულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ქ. დათუკიშვილი, აქტანტთა მრავლობითობის გამოხატვა ქართულ ზმნაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
მ. სუხიშვილი, გარდამავალი ღრჯნი-ს ფუძის მეგირული შესატყვისისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ზ. კიკვიძე, ქალთა და მამაკაცთა მეტყველების თავისებურებათა შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
თ. გვანცელაძე, ქართველიზმები აფხაზურ ბოტანიკურ ტერმინოლოგიაში და აფხაზთა ისტორიული მიგრაციის მიმართულებანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ლ. ფაჩულია, ჰიპოსტაქსური კრნსტრუქციის ერთი საკითხისათვის ზანურში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ა. არაბული, კ…ეს-||კუს- ფუძის შესატყვისობათა ძიებისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
მ. ქურდიანი, საერთო-ქართველური ეპიკური (ნარატიული) ლექსის ერთი მეტრული სქემის შესახებ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
რ. შეროზია, სტატიკური ზმნებისა და მყოფადის წარმოების ერთი საკითხი მეგრულში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997
ვ. მაღრაძე, ქართული გვარების წარმოქმნის ერთი თავისებურება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზუგდიდის ქართველურ ენათა ლაბორატორიის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი გიორგი როგავას ხსოვნისადმი, 1997

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019