არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XIV-XVII

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები
XIV-XVII

2003 – XIV

გ. კვარაცხელია – შესავალი სიტყვა.
თ. უთურგაიძე – პირცვალებადობიექტიან ზმნათა ფორმების რაოდენობისთვის მწკრივის ფარგლებში.
ალ. მაჰომეტოვი – როგორ ზრუნავდა ბატონი არნოლდი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლისადმი მიძღვნილ რეგიონალურ სესიებზე.
გ. თოფურია – პიროვანი უღვლილების ჩამოყალიბებისა და განვითარების გზები აღმოსავლურ-კავკასიურ ენებში.
გ. ბურჭულაძე – არნოლდ ჩიქობავა და ევგენი ხარაძე.
ი. აბდულაევი – კვდება კაცი და რჩება სახელი.
თ. ბეროზაშვილი – სიტყვამაწარმოებელი პრეფიქსი არაქართულში.
მ. სუხიშვილი – სნეულების აღმნიშვნელი ზოგი ქართველური ფუძის შესახებ.
ლ. ბინიასვილი – სიტყვა შილიფ-ის წარმომავლობისათვის.
ფ. აფხაიძე – აწმყოს მწკრივის ასპექტურ სახეობათა შესწავლისათვის სალაპარაკო სინჰალაში. (საკითხის დასმის წესით).
ა. ბაბლუანი – სვანური ზღაპრის ინიაციალურ-ფინალური გამონათქვამები (ლაშხური კილოს მონაცემის მიხედვით).
ო. კახაძე – ისევ – ში სუფიქსიანი ფორმების თაობაზე არჩიბულში
გ. ბედოშვილი – აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი ტოპონიმის (ანანური – არშა – ფასანაური.) წარმოქმნის შესახებ.
ლ. სანიკიძე – ვითარებითი ბრუნვის შესახებ ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენაში.
მ. კელენჯერიძე – ვარაუდი ღია ზედსართავის წარმომავლობის შესახებ.
ლ. ქაროსანიზე – მასალები ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიული ლექსიკონისათვის. ( ) და ხმა ფუძეებიდან ნაწარმოები გრამატიკული ტერმინები.)
ც. ჯანჯღავა – მეგრული თოლ ფუძე.
რ. აბაშია – სიბილანტურ ფონემათა სისინა და შიშინა სახეობების თანაარსებობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებსა და დიალექტებში.
თ. ჟღენტი – პერფექტის სტრუქტურისა და სემანტიკისათვის იტალიურ ენაში.
ჩ. გუჯეჯიანი – მიწის აღმნიშვნელი ტერმინები სვანურში.
მ. მაჭავარიანი – პერფექტისა და უნახავი აქტის მიმართებისათვის.
ი. ჩანტლაძე – დეიქსისის პრობლემა და ახალ გრაფემათა შემოღების საკითხი სვანური ტექსტებისათვის.
თ. ვაშაკიძე – – – კარგად’’ ზმნისართის სემანტიკური შეხამებისათვის ქართულსი.
ნ. მაჭავარიანი – ბუჩქების სახელწოდებანი და მათთან დაკავშირებული ლექსიკა აფხაზურში.
ბ. ცხადაძე – – გურიის ერთი ტოპონიმის (ჭოლოპაIIჭოლოფა) წარმომავლობისათვის.
ნ. ჭოხონელიძე – რევაზ ინანიშვილის ლექსიკოლოგიური განმარტებები.
მ. ჩუხუა – სისინა IIშიშინა სიბილანტთა სუბსტიტუციისათვის საერთოქართველურში.
ნ. ქეცბაია – სამშენებლო საქმესთან დაკავშირებული ლექსიკა მეგრულში.
ქ. სარსევანიძე – ონომასტიკის შესწავლის ისტორიიდან (ენათმეცნიერული პერიოდი)
ლ. აზმაიფარაშვილი – – – მამაკაცისა’’ და – – ქალის’’ სემანტიკური დაპირისპირების შესახებ.
ა. ჭინჭარაული – კიდევ ოთხი ჩართული სტროფი – – ვეფხისტყაოსნის’’ ტექსტში.
ე. ოსიძე – ქართული პარავ-ს – პარვა – და სვანური ქუთერ – – იპარავს’’ – ქუით – – ქურდი’’ – მეგრული ქვირთი – ქართული ქურდი ფუძეთა წარმომავლობისათვის.
ლ. ნოზაძე – მასდარის წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში და ქეგლ-ი.
ა. არაბული – კიდევ ერთხელ იფქლ ფუძის სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზისათვის.
თ. გვანცელაძე – აკაკი წერეთლისა და იაკობ გოგებაშვილის შეხედულება ქართველური ენობრივი სამყაროს შემადგენლობის შესახებ.
თ. მგელიაშვილი – ქანანელის – – უსწორო კარაბადინის’’ ერთი ნაკლული ფურცელი
ტ. ფუტკარაძე – ქართ- – ქართუ- – ქართლ- და ქართუელ-ფუძეთა მიმართებისათვის(არსებობდა თუ არა ტომი ქართიIIქართუ).
ნ. ახვლედიანი – კირნათ-მარადიდის მეტყველების ზოგი თავისებურება (2001 წლის ივლისის ექსპედიციის მასალების მიხედვით.)
ჰ. ჩიმქე – ქართული და თურქული ენების კაუზატიური ზმნების ფუნქციური მიმართების ზოგი თავისებურება.
მ. ჩაჩანიძე – ლექსიკოგრაფიული აღწერის პრინციპები.

2004 – XV

გ. კვარაცხელია – ლინგვისტური რეფლექსიები’’ როგორც პოსტმოდერნისტული თამაშის სახეობა (გ. დოჩანაშვილის ერთი მოთხრობის მიხედვით)
თ. უთურგაიძე – სასხვისო და ნეიტრალურ ქცევათა კონვერსიული სათავისო ქცევის ფორმისათვის.
ა. მაჰომეტოვი – არნოლდ ჩიქობავას წერილი მოქმედი არმიის ფრონტზე დარგუული ენის გრამატიკის ავტორს საჰიდ აბდულაევს.
გ. თოფურია – ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობის ისტორიიდან.
გ. ბურჭულაძე – არნ. ჩიქობავას – – არშემდგარი საუბარი’’ და რეგიონალური სამეცნიერო სესიის 10 წლისთავი.
მ. სუხიშვილი – ქცევის ფორმანტთამნიშვნელობის რეინტერპრეტაციისათვის ქართულში.
ვ. შენგელია – ფრაგმენტები მოგონებიდან აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავაზე. I-III
ლ. ბინიაშვილი – სიტყვა ფახად-ის წარმომავლობისათვის.
ნ. ნოზაძე – მონოკონსონანტური ზმნური ძირებისათვის( – – სვლა”) ლეზგიურ ენებში.
ლ. აზმაიფარაშვილი – I (მამაკცის) და (ქალის) გრამატიკულ კლასთა გარჩევის ერთი თავისებურება ხუნძური ენის ანწუხურ დიალექტში (ყვარლის რაიონის სოფ. თივის მეტყველების მიხედვით)
ი. ქერქაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ნ. მაჭავარიანი – ბაღჩეულისა და ბოსტნეულის აღმნიშვნელი ლექსიკა აფხაზურში.
თ. მგელიაშვილი – ბიბლიური მეშვიდე ქვის ლიგვირიონ-ის იდენტიფიკაცია.
მ. ჩაჩანიზე – კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის ადგილისათვის ლექსიკოგრაფიის ტაქსონიმიურ სისტემაში.
რ. ჭკადუა – ივანე ნიჟარაძის – – რუსულ-სვანური ლექსიკონის’’ ადგილი ქართველურ ენათა შესწავლის ისტორიაში.
თ. ჟღენტი – ზოგიერთი ლინგვოკულტურული კოდის განსაზღვრისათვის.
რ. აბასია – სიბილანტურ სპირანტთა რეფლექსებისათვის დაღესტნურ ენებში.
თ. ბურჭულაძე – არნ. ჩიქობავას – – სავარჯიშო ქართულ პალეოგრაფიაში – რვეული II-ის შესახებ.
ნ. ხოჭოლავა – მსგავსი მოტივაციის მქონე ფიტონიმებისათვის ქართველურ ენებში.
გ. ბედოშვილი – მეგრული გაფორმების ორი ქართული გვარის ეტიმოლოგიისათვის.
თ. ვაშაკიძე – – სულ’’ სიტყვის სემანტიკური შეხამებისატვის ქართულში.
შ. გაბესკირია – გვარსახელების შარვაშიძისა და ბაგრატიონის წარმომავლობისათვის.
ლ. აბულაძე – ენათა გაქრობის შესახებ.
ე – გაზდელიანი – ზოგი სვანური კომპოზიტის შესახებ.
ნ. ჭოხონელიძე – იდიომები რ. ინანიშვილის პროზაში.
შ. ლომაია – პარალელური ფორმებით წარმოდგენილი რამდენიმე ზმნისართისათვის მეგრულში.
მ. საღლიანი – ზოგი სვანური რელიგიური დღესასწაულის სახელწოდებატა წარმომავლობისათვის.
რ. ლოლუა – ადოლფ დირი და ანდიურ-დიდოური ენები.
ა. კობახიძე – ზოგი სიტყვის მნიშვნელობისათვის განმარტებით ლექსიკონში.
ა. ჭინჭარაული – ერთი გაუშიფრავი ტმესი – – ვეფხისტყაოსანში’’
ე. ოსიძე – აფხაზურ-ადიღური სატომო სახელების ზოგი თავისებურების – ურთიერთმიმართებისა და აგებულება-წარმომავლობის შესახებ.
ი. ჩანტლაძე – მეორეულ ჰიპოთეტურ ფონემათშესატყვისობათა პრობლემა ქართველურ ენებში.
გ. გოგოლაშვილი – ქართული ენის დიალექტთა განდასების საკითხისათვის
ლ. ეზუგბაია – პირველი სუბიექტური პირის ალომორფები ლაზურში.
ლ. სანიკიძე – – დაბოლოებულ არსებით სახელთა ბრუნების შესახებ ბაცბურ(წოვა-თუშურ) ენაში.
ლ. ქაროსანიძეზ – ტერმინისათვის ზმნა.
ნ. გულუა – ფრინველებთან დაკავშირებული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი მეგრულ-ლაზურში.
ა. ბაბლუანი – მყარი ფრაზეოლოგიური გამონათქვამები სვანურ(ლენტეხურ) ზღაპრებში.

2005 – XVI

შესავალი სიტყვა – გ. კვარაცხელია

გ. კვარაცხელია, მაქს მიულერი სიტყვისა და რწმენის ურთიერთმიმართების შესახებ
ა. არაბული, ხანმეტობა და ქართული საღვთისმეტყველო ენის ისტორიული მთლიანობის საკითხი
მ. ტაბიძე, რელიგიური ლექსიკის სოციალური ძალა
თ. გვანცელაძე, ქრისტიანული ლექსიკა აფხაზურ ენაში
მ. ღლონტი, “მსახურისა” და “მორჩილის” თავდაპირველი სინონიმიისათვის
ლ. ქაროსანიძე, ქრისტიანული ტერმინოლოგია ქართულ-იტალიურ ლექსიკონში
ნ. ხახიაშვილი, ცოდნის (შემეცნების) აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ქართულში
თ. თურქია, ტერმინებისათვის: , ,
ა. ჭინჭარაული, ვეფხისტყაოსნის “დასაწყისის” ავტორის ვინაობისათვის
თ. უთურგაიძე, იდენტურ პირთა (11, 22, 33…) განსხვავებული შედგენილობისათვის
გ. ბურჭულაძე, ო. კახაძე – ქართული ზმნის საკითხის თაობაზე
ი. ასათიანი, ჭანურ-მეგრული დიალექტების პოტენცია სალიტერატურო ქართულის ლექსიკის გამდიდრება-განვითარებისათვის (სულხან-საბა ორბელიანისა და მის თანამოაზრეთა პოზიცია)
ვ. შენგელია, ფრაგმენტები მოგონებიდან აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავაზე. IV-VII
მ. სუხიშვილი, ბრუნვაცვალებადი სუბიექტის მქონე ორვალენტიანი ზმნების გრამატიკული სტატუსის საკითხი ძველ ქართულში
ლ. აბულაძე, რამდენიმე მოსაზრება ბ. ფოჩხუას ქართული ენის იდეოგრაფიული ლექსიკონის შესახებ
რ. ჭკადუა, მორფოლოგიურად გაუდიფერენცირებელ ძირთა თავისებურებისათვის სვანურში
ქ. გენებაშვილი, მ. ჯანაშვილი ქართული დამწერლობის შექმნის შესახებ
ხ. მაჭავარიანი, კითხვითი წინადადების ფუნქციურ-სემანტიკური ტიპები მხატვრული ტექსტის მიხედვით
ი. ქერქაძე, ფუძის ფონეტიკურ ვარიანტთა სემანტიზაციისათვის ქართულში
ნ. მაჭავარიანი, სამეღვინეო ინვენტარის აღმნიშვნელი ლექსიკა აფხაზურში
ლ. ეზუგბაია, ობიექტურ პირთა ნიშნები ლაზურში
მ. ბერიძე, “კად” და “კადრ” ძირთა მიმართებისათვის
შ. გაბესკირია, მეძებრის აღმნიშვნელი ერთი ქართველიზმის შესახებ თურქულსა და (თურქულის გზით) რამდენიმე სხვა ენაში
მ. ჩაჩანიძე, ლექსიკონები ტოტალიტარულ ეპოქაში
თ. მგელიაშვილი, რომელი ძვირფასი ქვა (თვალი) იგულისხმება შოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანში”?
ჭ. ქირია, ფორმაწარმოებისა და სიტყვაწარმოების სფეროთა დიფერენცირების საკითხისათვის ზმნის უღლების სისტემაში
ლ. აზმაიფარაშვილი, მიმართვის ფორმათა შესახებ ხუნძურში
ზ. ოთინაშვილი, გვარებიდან ნაწარმოები ოიკონიმები ლიახვის ხეობაში
ნ. ჭოხონელიძე, – ფუძიან ზმნათა წარმომავლობისათვის
მ. ჩუხუა, იბერიულ-იჩქერიული შედარებითი ფონეტიკა: ვოკალური სისტემა
თ. ბურჭულაძე, ტერმინ შესახებ ქართულში
რ. ლოლუა, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა მეცნიერული შესწავლის პირველი ცდები 1. იოჰან გიულდენშტედტი
ნ. ოთინაშვილი, სოფელ ბელოთის ონომასტიკა
რ. აბაშია, “სისინა-სიბილანტური” და “შიშინა-სიბილანტური” დაღესტნური ენები და დიალექტები
რ. რამიშვილი, ზოგიერთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
ე. ქირია, არნოლდ ჩიქობავა, როგორც წიგნებისა და პერიოდულ გამოცემათა რედაქტორი
მ. ბერსენაძე, ინგლისური მოდალური ზმნა ცან და მისი გრამატიკულ-სემანტიკური შესატყვისები ქართულში
ზ. ედიბერიძე, დანიშნულების გამოხატვისათვის ძველ ქართულში
ი. ქობალავა, ლოკატიურ ბრუნვათა დეიქტური ბუნებისათვის ზანურში
ლ. ნოზაძე, მცირე კომენტარი ქეგლ-თან დაკავშირებული შენიშვნების გამო
ი. ჩანტლაძე, კვლავ მეორეულ ფონემათშესატყვისობათა შესახებ
მ. მაჭავარიანი, სახელის კლასის ზმნაში აღნიშვნის მორფოსინტაქსური პრინციპი წოვათუშურში
თ. ვაშაკიძე, “პირდაპირ” სიტყვის სემანტიკისათვის ქართულში
ნ. სურმავა, ბგერა ქვემო აჭარულში
მ. სალია, ქცევის კატეგორიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის თაობაზე მეგრულ-ლაზურში
ც. ბენდელიანი, სამეტყველო კოდების შერევის საკითხი ქვემოიმერელ აჭარელთა მეტყველებაში
ი. არონია, დაშორებითი ბრუნვის ნიშნისათვის მეგრულ-ლაზურში
ზ. ქავთარაძე, ფშაური გვარსახელების ჩამოყალიბება ე. წ. სათემო გვარების გათვალისწინებით

2006 – XVII

ქ. ლომთათიძე – მცირე შენიშვნა ლაშა სახელთან დაკავშირებით
ა. ჭინჭარაული – «ვეფხისტყაოსნის” ბანის-ბანი – ზე და ქვე და სხვა
თ. უთურგაიძე – ელემენტთა გამოხატულების პლანისა და ღირებულების ურთიერთმიმართებისათვის
ვ. შენგელია – ფრაგმენტები მოგონებიდან აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავაზე. VIII-XV
ი. ასათიანი – დავით კარიჭაშვილის ჭანურ-მეგრული ლექსიკის ჩანაწერები
გ. ბურჭულაძე – «ლაკური ენის ღუმუქური და ვიცხიური დიალექტების შედარებითი ანალიზი”
მ. სუხიშვილი – მასალები ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის
თ. გვანცელაძე – აფხაზურ გვარსახელთა მოდელებისა და მათი ჩამოყალიბების დროის საკითხისათვის მუჰაჯირთა 1867 წლის სიის მიხედვით
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი სემანტიკური დიალექტიზმის ისტორიისათვის
ნ. ხახიაშვილი – ჩქურ- ფუძის ისტორიისათვის
ნ. დათეშიძე – სინტაქსური კომპრესია _ ტერმინ-კომპოზიტთა მიღების ხერხი
ნ. კაკავა – ორი ლაბიალიზებული თანხმოვნისაგან შემდგარი ბგერათკომპლექსები აფხაზურში
ი. ქობალავა – ლინგვისტური იმანენტიზმი და ენათმეცნიერების ამოცანები
თ. მგელიაშვილი – ძველი ქართული მინერალოგიური ძეგლების შესწავლის მეცნიერული მნიშვნელობა
მ. ჩუხუა – წინარეკავკასიური « სონანტის რეფლექსებისათვის საერთონახურსა და ქართველურში
მ. აბალაკი – აბსოლუტური სინონიმების საკითხისათვის
რ. შეროზია – ო-ხო ზმნისწინისათვის ლაზურში
ნ. ჭუმბურიძე – წარმოქმნილ სახელთა თავისებურებანი ბავშვთა მეტყველებაში
ნ. ჩაჩანიძე – ზ. გაბიჩვაძე – «სამაგიდო წიგნი _ მეღვინეობის ტერმინოლოგია და განმარტებანი” და ჩვენი შენიშვნები
ი. არონია – დაშორებითი ბრუნვის ფორმაზე დართული -ნ|-ნი ელემენტის წარმომავლობისათვის მეგრულ-ლაზურში
ქ. სარსევანიძე – იოსებ მეგრელიძის ონომატოლოგიური კვლევის შესახებ
ნ. წიკლაური – ნასესხობათა ტიპები თანამედროვე ქართულ პრესაში
შ. ფუტკარაძე – უჩვეულო სინტაქსური კონსტრუქციები ნიგალურ ქართულში
ც. ძაძამია – მო- _ -ე აფიქსიანი წარმოება მეგრულში
ი. ქერქაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ნ. სურმავა – დიალექტური მასალის ჩაწერის მეთოდიკისათვის
ნ. მაჭავარიანი – აფხაზური აძახºა «ვაზი” ლექსემის წარმომავლობისათვის
ლ. ბინიაშვილი – ერთი შესიტყვების მნიშვნელობისათვის ძველ ქართულში
რ. აბაშია – «კავკასიური ბგერები” და დაღესტნურ ენათა ფონემატური სისტემა
ი. ჩაჩანიძე – ენათა სოციოლინგვისტური მახასიათებლები იოანე ბატონიშვილის «ხუმარსწავლაში”
ლ. ბაკურაძე – ნ/თანიანი და ებ-იანი მრავლობითის გამოხატვის თავისებურებანი ქართლურში
ც. ჯანჯღავა – სომატური იდიომები მეგრულში. IV
ე. შენგელია – სამოსელთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების თაობაზე მეგრულ-ლაზურში
ლ. გიგლემიანი – წყალ- ფუძე ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიასა და იდიომატურ გამოთქმებში
ნ. მარკოზია – სახელმწიფო ენა და მისი ფუნქციონირების სფეროები 80-იანი წლების პერიოდიკის მიხედვით
მ. ნონიკაშვილი – «უნჯი” – «საუნჯე” – «მუნჯი” სიტყვების სემანტიკური მიმართებისათვის
გ. თოფურია – C + E კომპლექსის რაობისათვის (დაღესტნურ ენათა მასალაზე)
ი. ჩანტლაძე – დეგ-/დგ- > -გ- ძირის პოლისემიურობისათვის საერთოქართველურ ენაში
ლ. სანიკიძე – ნაყბისტ (> ნ-ყოსთ – ნავყოსთ) «ამხანაგი” სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის
მ. ქურდიანი – ახალშობილთა ტირილი და თავდაპირველი ვოკალიზმის პრობლემა. II. (ბასკურ-ქართველური არქეტიპის ექსერიმენტული ვერიფიკაციის იდეა)
თ. ვაშაკიძე – «მაინც” ფორმის სემანტიკისათვის ქართულში
დ. ჩხუბიანიშვილი – ზოგი ენობრივი ტენდენციის შესახებ ფერეიდნულში
თ. ღვინაძე – მანანა ჩიტიშვილის პოეტური ენის ზოგი თავისებურება
მ. ტაბიძე – თანამედროვე ქართული მხატვრული ლიტერატურის ენობრივი ტენდენციები
გ. გვანცელაძე – ვარდი _ ადამიანის მეტაფორული მახასიათებელი «ვეფხისტყაოსანში”
თ. ოქროპირიძე – ენობრივი კანონმდებლობის საკითხები საფრანგეთში
თ. თურქია – «ცხოვრება” – «სიცოცხლე” – «ცხოველი” – «ცხონება” ლექსემათა სემანტიკური საზღვრებისათვის
მ. ბარიხაშვილი – -ბე თანდებული ქართული ენის ინგილოურ დიალექტში

 

2007 – XVIII

ა. ჭინჭარაული, “ვეფხისტყაოსნის” ენის ხალხურობის საკითხისათვის. I. რათგან თუ რადგან
გ. კვარაცხელია, ქართული ენის ექსპრესიული სინტაქსისათვის
თ. უთურგაიძე, მორფოსინტაქსურ ურთიერთობათა მონაცვლეობისათვის ქართულში
ვ. შენგელია, ფრაგმენტები მოგონებიდან აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავაზე. XVII-XXII
მ. სუხიშვილი, სატალ- / სატლ- ფუძის შესატყვისის ძიებისათვის
ი. ჩანტლაძე, ხმოვანთა სიგრძე როგორც ინტერფერენციული მოვლენა კოდორის (resp. დალის) ხეობაში გადასახლებულ ბალსქვემოელთა მეტყველებაში
შ. აფრიდონიძე, ზმნისწინთა ასპექტობრივი მონაცვლეობა მოძრაობა-გადაადგილების სემანტიკური ველის ზმნებში
ი. ჟიბუტი, მასდარის მრავლობითობის საკითხისათვის ტერმინოლოგიაში
ნ. ყოხონელიძე, ნატიფ- სიტყვის ისტორიისათვის
ლ. ბაკურაძე, სიმრავლის გამოხატვის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში
ი. ჩაჩანიძე, ტერმინ იდიომის გაგებისათვის სოციოლინგვისტიკაში
ნ. დოლიძე, დიალექტურისა და ინტერდიალექტურის ურთიერთმიმართებისათვის გურულ ზეპირსიტKვიერებაში
ა. შონია, მორფონოლოგიური პროცესები აფიქსური სიტKვაწარმოებისას მეგრულში
ე. გეგეშიძე, საბჭოთა კავშირის ენობრივი “მშენებლობის” პერიოდები (1917-1950)
მ. მაჭავარიანი, სიტყვათა “თემატური ჯგუფები” და “სემანტიკური ველები” სულხან-საბა ორბელიანის “სიტყვის კონაში”
ც. ბარამიძე, რამდენიმე სინტაქსური საკითხის შესახებ კავკასიის არეალური ლინგვისტიკიდან
თ. გვანცელაძე, აფხაზეთის ისტორიისა და ენობრივი ფაქტების გაყალბების მორიგი მცდელობის შესახებ
ლ. ნოზაძე, კვლავ “ქეგლ”-თან დაკავშირებული ზოგი საკითხის გამო (I, II)
რ. ფარეულიძე, ზოგი რიცხვითი სახელის ფუძის ისტორიისათვის ნახურ ენებში
რ. აბაშია, საერთო-ქართველური ლექსიკიდან. XVII
ი. ჩანტლაძე, ნ. ხარჩილავა, ლექსემა ხარჯ-ის სემანტიკისათვის ქართველურ ენებში
მ. ნაყჭებია, ეკლესია-მონასტრები აფხაზეთში და მათი ამჯამინდელი მდგომარეობა
ლ. აზმაიფარაშვილი, -ი სუფიქსიანი არსებითი სახელები ხუნძურში
რ. ლოლუა, ალბანური ანბანი: ეჩმიაძინის აღმოჩენიდან სინას მთის აღმოჩენამდე
ნ. ოთინაშვილი, ანთროპონიმებით ნაწარმოები ტოპონიმები ქსნის ხეობაში
მ. ცისკარიშვილი, წოვა-თუშური (ბაცბური) დოკ “გული” ლექსემა და მასთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიური ერთეულები
რ. რამიშვილი, მ. არეშიძე, არაბულ-სპარსული ლექსიკა ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სახელმძღვანელოებში
ხ. კაკავა, ‚ თანხმოვნის შემცველი ორწევრა კომპლექსები აფხაზურში
გ. გოგოლაშვილი, ორპირიან -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა პირველი თურმეობითის ფორმათა შესახებ
ნ. არდოტელი, დიდოურ ენათა სახელების კლასიფიკაცია გრამატიკული კლას-კატეგორიის მიხედვით
პ. ცხადაია, მარტივი ზმნისწინების სადერივაციო ფუნქციის შესახებ ზანურში (მეგრული დიალექტის ტოპონიმიკური მასალის მიხედვით)
ზ. კიკვიძე, სოციოლინგვისტიკურ ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული აღწერის საკითხები. I
შ. გაბესკირია, “ვეფხისტყაოსნის” რამდენიმე აGმოსავლური წარმომავლობის სიტყვის შესახებ
ი. ქერქაძე, ბიჯ- (აბიჯებს) ფუძის მნიშვნელობისათვის ქართულში
მ. ბერიძე, კომპიუტერული ტექნოლოგიები და დიალექტური ტექსტები
რ. შეროზია, უნონ მეშველზმნიანი ზოგიერთი ფორმისათვის ლაზურში
რ. ჭკადუა, “პირველად მასდართა” წარმოების ერთი ტიპისათვის სვანურში
თ. ბურჭულაძე, დამოკიდებული წინადადების ადგილი საშუალ ქართულში
მ. ჩაჩანიძე, ქეგლ-ის ახალი რედაქცია _ პირველი გამოცემის რეცენზიებისა და შენიშვნების კვალდაკვალ
ი. არონია, ძღაბქˆრცამი º ზღარფუცხანი სიტყვისათვის მეგრულში
ნ. შავრეშიანი, -შაალ “ვით” თანდებულის შესახებ სვანურში
ნ. მარკოზია, ტოპონიმთა ცვლის თავისებურებანი XX საუკუნის 80-იანი წლების ქართული პერიოდიკის მიხედვით
ნ. ქუთელია, არეალური კონტაქტები და ვოკალური სისტემის დიაქრონიული ტრანსფორმაცია ლაზურში
გ. ბედოშვილი, ქართული სა- _ -ო კონფიქსიანი ოიკონიმების ზოგი საწარმოქმნო თავისებურების შესახებ
მ. ქურდიანი, ქრისტიანობამდელი ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკური ფონდის შემადგენლობისათვის: ძველი სპარსულიდან ნასესხები ტერმინები (I, II)
ნ. მაყავარიანი, ანთროპომორფულ არსებათა სახელწოდებები აფხაზურში. I
ლ. ეზუგბაია, ზმნურ ფუძეთა განაწილებისათვის უ-ლების მორფონოლოგიურ ტიპთა ფარგლებში. I
ლ. სანიკიძე, მოკლე (რედუცირებული) ხმოვნების საკითხი ბაცბურ (წოვათუშურ) ენაში
მ. ჩუხუა, დენტალური რიგის ბგერითი შესატKვისობანი ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში
თ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, თ. ტეტელოშვილი, რიცხვითი სახელებისა და მათგან ნაწარმოებ ფორმათა ელექტრონული ვერსიისათვის
მ. რობაქიძე, “ვეფხისტყაოსნის” ერთი ცნების ინტერპრეტაციისათვის
ნ. მუზაშვილი, უახლეს ტერმინთა შექმნის პრობლემებისათვის
თ. ჟღენტი, ენობრივი პოლიტიკის საკითხები იტალიაში
ც. კვანტალიანი, “შინამრეწველობის მასალების” ბეჭდური გამოცემისა და მისი ხელნაწერი პირების იდენტურობის საკითხი
ქ. მარგიანი-სუბარი, უწყვეტლის წარმოების თავისებურებანი კოდორელ სვანთა მეტყველებაში
მ. ბარიხაშვილი, მოსე ჯანაშვილის “შვიდეული ძველი დროისა”

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019