1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი

1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი

გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
გ. ბურჭულაძე, დავით იმნაიშვილი – იბერიულ-კავკასიურ ენათა მკვლევარი, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი
ა. მაჰომეტოვი, ბრუნების ტიპების გარდამავალი საფეხური დარგუულ ენაში, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი
ო. კახაძე, სა- – -ო აფიქსებით ნაწარმოები სოფლების სახელები სამეგრელოში, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი
ზ. ჯაფარიძე, მიმართვის ინტონაციური გაფორმებისათვის ქართველ ბავშვთა მეტყველებაში, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი
კ. ჭრელაშვილი, უღვლილების სისტემა წოვა-თუშურ ენაში, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი
რ. ჯანაშია, უბიხთა ისტორიიდან, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი
ნ. ზვიადაური, ქართულიდან ნასესხები ლექსიკა დიდოურ ენებში, 1994 წლის 8 ნოემბრის საქ.მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი დოქტორ დავით იმნაიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019