ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები VI(XII)-XVI

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

VI(XII)-XVI

 

VI (XII)
1955 წლის 10 და 11 ივნისს
თ. შარაძენიძე – მეტყველების ნაწილთა გამოყოფის პრინციპისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ქ. ლომთათიძე – ბგერათა პროცესებისა და ბგერათა შესატყვისობების ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
გ. როგავა – ბგერათა ფარდობის ზოგი საკითხი ქართველურსა და ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
რ. გაგუა – ზოგიერთი ფონეტიკური პროცესი ბაცბური ენის ხმოვნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ე. ჯეირანიშვილი – ფარინგალური მჟღერი ხშული წახურულ-რუთულურში და მისი რეფლექსები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ტ. გუდავა – ლაბიალიზებულ თანხმოვნათა ცვლილებებისათვის ხუნძურსა და ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
არნ. ჩიქობავა – “ცეცხლი” და “წითელი” – საერთო ფუძის სიტყვები იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
დ. იმნაიშვილი – თანხმოვანთა ზეგავლენით გამოწვეული ხმოვანთა ცვლის ზოგი კანონზომიერებები დიდოურსა, ჰინუხურსა და ხვარშიულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
ე. ლომთაძე – ხმოვანთა შესატყვისობანი დიდოური ჯგუფის ენა-კილოებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955
შ. გაფრინდაშვილი – სპირანტთა აფრიკატიზაციის საკითხისათვის ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV (XII) სამეცნიერო სესია, 1955

XIII
1956 წლის 16 და 17 მაისს
არნ. ჩიქობავა – ვნებითის ჩამოყალიბების პროცესის ზოგი საკითხისათვის ქართულში (მასდარის ჩვენებათა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII
სამეცნიერო სესია, 1956
ილ. აბულაძე – “გლეხ-ი” ტერმინის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ლ. ლეჟავა – ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა შესწავლისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
გ. როგავა – მახვილის საკითხისათვის ზანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის) XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ა.კიზირია-ვითარების გარემოება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ქ.ლომთათიძე-ინფინიტური წარმოების კვალი ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
არ. მარტიროსოვი – აბსტრაქტულ სახელთა წარმოება და საწარმოებელ აფიქსთა შედგენილობა ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
მ. ქალდანი – Á-ს გენეზისისათვის სვანურ წარმოქმნილ სიტყვებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
გ. შალამბერიძე – ფრაზეოლოგია ი. ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ წერილებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ვ. თოფურია – აფრიკატთა ცვლისა და შესატყვისობის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ივ. ქავთარაძე – უნახაობის კატეგორიის საკითხისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ს. ჟღენტი – მარცვალი და მისი აგებულება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
ნ. აბესაძე – ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიისათვის (XIX ს. ქართული პრესის მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956
გრ. იმნაიშვილი – ქართლურისა და კახურის საერთო მოვლენები და მათი ადგილი სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIII სამეცნიერო სესია, 1956

XIV
1957 წლის 10-13 ივნისს
არნ. ჩიქობავა – ბიჰევიორიზმი ენის რაობის გაგებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ბ. ფოჩხუა – ომონიმია და პოლისემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
მ. მაჭავარიანი – ლოკი სიტყვის მნიშვნელობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ტ. გუდავა – ვ/უ ბგერათშეფარდებისათვის ქართულსა და მეგრულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957.
გ. თოფურია – უკანაენისმიერ თანხმოვანთა ცვლის პროცესებისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ივ. გიგინეიშვილი – “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ა. კიზირია – ერთშემადგენლიანი წინადადება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
გ. შალამბერიძე – დიალექტიზმები ს. მგალობლიშვილის მოთხრობებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ქ. ლომთათიძე – ღ||რ ბგერათა მონაცვლეობისათვის ქართველურ ენათა ფუძეებში (წინასწარი ცნობა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ა. მაჰომეტოვი – უარყოფითი ფორმები ტაბასარანულსა და აღულურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ი. ცერცვაძე – ხუნძური ლატერალების ლაკურ შესატყვისობათა შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ზ. მაჰომედბეკოვა – სიტყვაწარმოების ორი სუფიქსი ხუნძურსა და კარატულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
გ. როგავა – შიშინა სპირანტების ისტორიისათვის ყაბარდოულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
რ. გაგუა – კავშირის ადგილი ბაცბურ სახელთან და ზმნასთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ე. ლომთაძე – სიტყვაწარმოება დიდოური ჯგუფის ენათა რიცხვით სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XIV სამეცნიერო სესია, 1957
ე. ჯეირანიშვილი – უდური და ქართული ენის ლექსიკური ურთიერთობიდან. II. უდურ-ქართული ბგერათშესატყვისობის კანონზომიერების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი XIV სამეცნიერო სესია, 1957

XV
1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ა. შანიძე – ჰერულისა და ქართულის ურთიერთობის ისტორიიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ივ. გიგინეიშვილი – “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
არ. მარტიროსოვი – ერთი სინტაქსური მოვლენისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ა. კიზირია – მიცემითში დასმული პირმიუმართავი დამატება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
რ. ღამბაშიძე – მიმღეობათა წარმოების ზოგი თავისებურება ინგილოურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
პ. გაჩეჩილაძე – ქართული ლექსიკოგრაფია-ლექსიკოლოგიის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
არნ. ჩიქობავა – ზოგი პრეფიქსული წარმოების ისტორიისათვის ქართულ ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
რ. გაგუა – ერგატივის თავისებური წარმოება ო ხმოვნიან ფუძეებში ბაცბურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
შ. გაფრინდაშვილი – ველარიზაციის როლისათვის ბაგისმიერთა და წინაენისმიერ სპირანტთა არტიკულაციაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ალ. მაჰომეტოვი – ზმნის დროთა წარმოება აღულურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს
ვ. ჯანგიძე – გვარი თურქულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XV სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 31 მაისს და 2 ივნისს

XVI
1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ვ. თოფურია – მცენარეთა სახელწოდებანი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
გრ. იმნაიშვილი – ხმოვანთა დაკარგვა ქართული ენის ზოგიერთ კილოში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
მ. მაჭავარიანი – ლაიბნიცი სიტყვის მნიშვნელობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ალ. ონიანი – გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ს. ჟღენტი – თავკიდური მარცვლის აგებულების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
გ. როგავა – უ-ს რეფლექსები ზანურში და ლაბიალიზებულ კომპლექსთა ისტორიის ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე – “ერთის” აღმნიშვნელი ფუძის ისტორიისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ტ. გუდავა – ხმაბაძვის ერთი სახეობა მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
დ. იმნაიშვილი – ქართული ენიდან ჩაჩნური ენის ქისტურ კილოში სიტყვათა სესხების კანონზომიერებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ელ. ლომთაძე – რაოდენობითი რიცხვითი სახელების ბრუნება დიდოური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს
ევგ. ჯეირანიშვილი – ქურმუხის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XVI სამეცნიერო სესია, 1958 წლის 18-19 ნოემბერს

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019