1998 წლის 5 მარტის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მწერალთა კავშირის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “სამხედრო აღმშენებლობა და ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია“.

1998 წლის 5 მარტის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მწერალთა კავშირის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “სამხედრო აღმშენებლობა და ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია“.

შესავალი სიტყვა – გ. კვარაცხელია (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), გ. ლეფონავა (თავდაცვის სამინისტრო), თ. წივწივაძე (მწერალთა კავშირი)
ბ. ბიბილაშვილი (თავდაცვის სამინისტრო), თანამედროვე ქართული სამხედრო ტერმინოლოგიის ზოგი საკითხი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მწერალთა კავშირის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “სამხედრო აღმშენებლობა და ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია“, 1998
ი. ჯიბუტი (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), ქართული სამხედრო ტერმინოლოგიის ისტორიიდან, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მწერალთა კავშირის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “სამხედრო აღმშენებლობა და ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია“, 1998
ა. არაბული (ენათმეცნიერების ინსტიტუტი), სპეციალური სამხედრო ლიტერატურის ენობრივი ანალიზი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მწერალთა კავშირის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “სამხედრო აღმშენებლობა და ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია“, 1998
ნ. მეტრეველი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), რამდენიმე სამხედრო ტერმინის შესახებ “ხელმწიფის კარის გარიგებაში“,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს მწერალთა კავშირის, ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტისა და არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “სამხედრო აღმშენებლობა და ქართული სამხედრო ტერმინოლოგია“, 1998

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019