პირადი ანკეტა

T Vashakidze 

 CV

პირადი ინფორმაცია

 

გვარი ვაშაკიძე
სახელი თამარ
მამის სახელი ვლადიმერის ასული
ელფოსტა tamarvashakidze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი:

1. თსუ არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის გან­ყო­ფი­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი

2. ქარ­თულ-ამე­რი­კუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ლი­ბე­რა­ლუ­რი განათ­ლე­ბი­სა და ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ფა­კულ­ტე­ტის ქარ­თუ­ლი ფი­ლო­ლო­გი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი

3. ავტორი და წამყვანი ტელერუბრიკისა – „რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს“  (საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნება“)

 

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივ. ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სახ. თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ფი­ლო­ლო­გი­ის ფა­კულ­ტე­ტი 1975-1980 ფი­ლო­ლო­გი, ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის  მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1987 წლის 23 ივნისი
დისერტაციის თემა წინავითარების სახელთა წარმოება ქართველურ ენებში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
დისერტაციის დაცვის თარიღი 1995 წლის 1 დეკემბერი
დისერტაციის თემა ზმნის აღწერითი წარმოება ძველ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პრო­ფე­სო­რის წო­დე­ბა ( ს. ს. ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო პე­და­გო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სორ­თა სა­ბჭოს (2001 წლის 28 დე­კემ­ბე­რი, ოქ­მი № 01) გადა­წყვე­ტი­ლე­ბით მო­მე­ნი­ჭა პრო­ფე­სო­რის სა­მეც­ნი­ე­რო-პე­და­გო­გი­უ­რი წო­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლო­ბით 10.02.01 – ქარ­თვე­ლუ­რი ენე­ბი)

  

სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1980.20.10 საქ. სსრ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი – უფ­რო­სი ლა­ბო­რან­ტი (ქარ­თვე­ლურ ენა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა)
1987.01.10 საქ. სსრ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი – უმ­ც­რო­­­სი მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი (ქარ­თვე­ლურ ენა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა)
1988.01.10 საქ. სსრ მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი –  მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი (ქარ­თვე­ლურ ენა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა)
1990.16.07 საქ. მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი – უფ­რო­სი მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი (ქარ­თვე­ლურ ენა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა)
1995.01.11 საქ. მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი – წა­მყვა­ნი მე­ცნი­ე­რი თა­ნამ­შრო­მე­ლი (ქარ­თვე­ლურ ენა­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბა)
2006.11.09 სსიპ  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – მთა­ვა­რი მეც­ნი­ერი თანამშრომელი, ქართული მეტყველების კულტურის განყო­ფილების ხელმძღვანელი
2009.11.09 სსიპ  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – მთა­ვა­რი მეც­ნიერი თანამშრომელი, ქართული მეტყველების კულტურის განყო­ფი­ლე­ბის ხელმძღვანელი
2009.11.09-დან დღემდე თსუ  არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი – მთა­ვა­რი მეც­ნიერი თანამშრომელი, ქართული მეტყველების კულტურის განყო­ფი­ლე­ბის ხელმძღვანელი
1996-2006 ს. ს. ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის პროფესორი
2004-2006 ს. ს. ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ზოგადი და ქართველური ენათმეცნიერებისა და რიტორიკის კათედრის გამგე
2005-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – მიწვეული პროფესორი

 

შრომათა სია

 

 1. ზმნის აღ­წე­რი­თი წარმო­ე­ბა ძველ ქარ­თულ­ში. – მო­ნოგ­რა­ფია, თბი­ლი­სი, 1993, 358 გვ.
 2. ჟურ­ნა­ლის­ტის ორ­თოგ­რა­ფი­ულ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი ლექ­სი­კო­ნი, I ნა­წი­ლი. – თბი­ლი­სი, 2009,
  270 გვ., ავ­ტორ-შე­მდგე­ნე­ლი (ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის გან­ყო­ფი­ლე­ბის წევ­რებ­თან ერ­თად) და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი.
 3. ჟურ­ნა­ლის­ტის ორ­თოგ­რა­ფი­ულ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი ლექ­სი­კო­ნი, II ნა­წი­ლი. – თბი­ლი­სი, 2010,
  363 გვ., ავ­ტორ-შე­მდგე­ნე­ლი (ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის გან­ყო­ფი­ლე­ბის წევ­რებ­თან ერ­თად) და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი.
 4. ქარ­თუ­ლი ენის პა­რო­ნიმ­თა ლექ­სი­კო­ნი. – თბი­ლი­სი, 2011, 309 გვ., ავ­ტორ-შე­მდგე­ნე­ლი (ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის გან­ყო­ფი­ლე­ბის წევ­რებ­თან ერ­თად) და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი.
 5. მო­სწავ­ლის ორ­თოგ­რა­ფი­ულ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი ლექ­სი­კო­ნი. – თბი­ლი­სი, 2012, 459 გვ., ავ­ტორ-შე­მდგე­ნე­ლი (ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის გან­ყო­ფი­ლე­ბის წევ­რებ­თან ერ­თად) და მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი.
 1. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბი­სა­თვის ქარ­თვე­ლურ ენებ­ში. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია,  #2, თბი­ლი­სი, 1987.
 2. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბა ძველ ქარ­თულ­ში. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია, #4, თი­ლი­სი, 1987.
 3. აღ­წე­რი­თი ვნე­ბი­თის ფორ­მა­თა გამო­ყე­ნე­ბისათვის თა­ნამ­ედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია, #4, თბი­ლი­სი, 1990.
 4. დე­რი­ვა­ცი­ულ სა­ხელ­თა ოკა­ზი­უ­რი წარმო­ე­ბის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის `ვე­ფ­ხის­ტყა­ო­სან­ში~. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია, #3, თბი­ლი­სი,  1991.
 5. ზმნის აღ­წე­რი­თი წარმო­ე­ბის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის ქარ­თულ ოთხთავ­ში. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია, #1, თბი­ლი­სი, 1992.
 6. `ყო­ფა~ მე­შველ­ზმნი­ა­ნი აღ­წე­რი­თი წარმო­ე­ბა ძველ ქარ­თულ­ში. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია, #2, თბი­ლი­სი, 1992.
 7. `უჩნს~ მეშ­ველ­ზმნი­ა­ნი აღ­წე­რი­თი წარმო­ე­ბა ძველ ქარ­თულ­ში. – მაც­ნე, ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის სე­რია, #3, თბი­ლი­სი, 1992.
 8. დი­ა­ნა ჰო­ლის­კი, ას­პექ­ტი და ქარ­თუ­ლი სა­შუ­ა­ლი ზმნე­ბი. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXIX, თბი­ლი­სი, 1990.
 9. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბა ძველ­სა და ახალ ქა­რთულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXI, თბი­ლი­სი, 1992.
 10. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბა ზა­ნურ­სა და სვა­ნურ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXII, თბი­ლი­სი, 1993.
 11. ზმნის აღ­წე­რით ფორ­მა­თა სე­მან­ტი­კი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო პე­და­გო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ქარ­თუ­ლი ენის კა­თედ­რის შრო­მე­ბი, თბი­ლი­სი, 1997.
 12. პერ­ფექ­ტის ერ­თი სა­ხე­ო­ბი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო პე­და­გო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ქარ­თუ­ლი ენის კა­თედ­რის შრო­მე­ბი, თბი­ლი­სი, 1998.
 13. აგე­ნ­სის გამო­ხატ­ვის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო პე­და­გო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ქარ­თუ­ლი ენის კათ­ედ­რის შრომ­ები, #5, თბი­ლი­სი. 2000.
 14. სხვა­დას­ხვა დი­ა­ლექ­ტის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ზოგი მო­ვლე­ნი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – ბა­თუ­მის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კრე­ბუ­ლი, II, ბა­თუ­მი, 2002.
 15. `ყო­ფა~ და `ქმნა~ მე­შველ­ზმნი­ან აღ­წე­რით ფორ­მა­თა სე­მან­ტი­კი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – კრე­ბუ­ლი `ბე­სა­რი­ონ ჯორ­ბე­ნა­ძეს~, თბი­ლი­სი, 2003.
 16. `მარ­ტო~ სი­ტყვის სე­მან­ტი­კი­სათ­ვის ქარ­თულ­ში. – სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო პე­და­გო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის `ქარ­თუ­ლი ენის კათ­ედ­რის შრომ­ები~, 6, თბი­ლი­სი, 2005.
 17. პერ­ფექ­ტის სინ­თე­ზუ­რი და ანა­ლი­ზუ­რი ფორ­მე­ბი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, თბი­ლი­სი, 2005.
 18. იერ სუ­ფიქ­სი­ან ფორ­მა­თა მარ­თლწე­რი­სა­თვის, ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის სა­კი­თხე­ბი: ის­ტო­რია და თა­ნა­მედ­რო­ვე მდგო­მა­რე­ო­ბა. – სა­ქარ­თვე­ლოს განათ­ლე­ბი­სა და მე­ცნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტრო, სა­ხელ­მწი­ფო ენის პროგ­რა­მა, პირ­ვე­ლი კრე­ბუ­ლი, თბი­ლი­სი, 2007.
 19. ზმნის აღ­წე­რით და ორ­გა­ნულ ფორ­მა­თა ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენ­თმეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXVI, თბი­ლი­სი, 2008.
 20. ზმნუ­რი და სა­ხე­ლუ­რი კო­ორ­დი­ნა­ტე­ბი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – ქარ­თვე­ლურ ენა­თა სტრუქ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, X, თბი­ლი­სი, 2009.
 21. ურ სუ­ფიქ­სი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXVII, თბი­ლი­სი, 2009.
 22. მე­დი­ოაქ­ტივ­ზმნი­ან შე­სი­ტყვე­ბა­თა სინ­ტაქ­სუ­რი მე­ქა­ნიზ­მი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ-­
  ში. – კავ­კა­სი­ო­ლო­გი­უ­რი ძი­ე­ბა­ნი, I, თბი­ლი­სი, 2009.
 23. ვი­თა­რე­ბით­ბრუნ­ვის­ფორ­მი­ან სა­ხელ­თა მო­რფო­ლო­გი­უ­რი და სინ­ტაქ­სურ-სე­მან­ტი­კუ­რი სტა­ტუ­სი­სა­თვის. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, თბი­ლი­სი, 2010.
 24. პო­ე­ტურ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი­სა­თვის მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის შემო­ქმე­დე­ბა­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XXXIX, თბი­ლი­სი, 2011, გვ. 88-95.
 25. მარ­თვა-მი­რ­თვის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თივს თან­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XL, თბი­ლი­სი, 2012, გვ. 64-71.
 26. პა­რო­ნი­მე­ბი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში – ნა­სეს­ხე­ბი ლექ­სი­კი­დან. – ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, წიგ­ნი მე­ცა­მე­ტე, თბი­ლი­სი, 2013, გვ. 96-115.
 27. აღ­წე­რი­თი კა­უ­ზა­ტი­ვი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XLI, თბი­ლი­სი, 2013, გვ. 94-98.
 28. კი­თხვი­თი წი­ნა­და­დე­ბა – პო­ე­ტურ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ანა კა­ლან­და­ძის შემო­ქმე­დე­ბა­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XLII, თბი­ლი­სი, 2014, გვ. 110-117.
 29. ანა კა­ლან­და­ძის თარ­გმა­ნე­ბი (ა. ს. პუშ­კი­ნი). – კრე­ბუ­ლი „ანას“, თბი­ლი­სი, 2014, გვ. 138-144.
 30. ერ­თი ტი­პის და­ნარ­თი­ა­ნი სა­თა­უ­რის მარ­თოლწე­რი­სა­თვის. – ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, XIV, თბი­ლი­სი, 2014, გვ. 45-51.
 31. სა­ხე­ლი­სა და გვა­რის შე­ბრუ­ნე­ბუ­ლი წყო­ბი­სა­თვის (ქარ­თუ­ლი და არა­ქარ­თუ­ლი გვა­რე­ბის მი­ხედ­ვით). – ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, XIV, თბი­ლი­სი, 2014, გვ. 52-55.
 32. მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი – „მზეს ალ­ბათ ჩემ­თან მგზავ­რო­ბა უნ­და“ (წე­ლი­წა­დის დრო­ნი). – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა, XLIII, თბი­ლი­სი, 2015, გვ. 81-87.
 33. და­ნარ­თი­ან და უდა­ნარ­თო სა­თა­ურ-სა­ხელ­წო­დე­ბა­თა მარ­თლწე­რი­სა­თვის. – ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, XV, თბი­ლი­სი, 2015, გვ. 16-27.
 34. – პრე­ფიქ­სი­ა­ნი ზმნე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბი ქარ­თულ­ში. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ც­ნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი-­
  ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 1983.
 35. აღ­წე­რი­თი ვნე­ბი­თის ფორ­მა­თა გამო­ყე­ნე­ბი­სა­თვის ქა­რთულ­ში. – სა­ქარ­თველ­ოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 1984.
 36. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბა და ფუნ­ქცი­ე­ბი ქარ­თუ­ლი ენის დი­ა­ლექ­ტებ­ში. – რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია _ მი­ძღვნი­ლი ქარ­თუ­ლი ენის დი-­
  ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი ატ­ლა­სის შე­დგე­ნის პრინ­ცი­პე­ბი­სა და დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­ისა და ენის ის­ტო­რი­ის ზო­გა­დი სა­კი­თხე­ბი­სა­დმი,  თბი­ლი­სი, 1985.
 37. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის ქარ­თვე­ლურ ენებ­ში. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 1985.
 38. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბა სა­შუ­ლი ქარ­თუ­ლის ძეგ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რ­და მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 1986.
 39. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა წარმო­ე­ბი­სა­თვის ქარ­თვე­ლურ ენებ­ში. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 1987.
 40. კნი­ნო­ბი­თის სუ­ფიქ­სე­ბის მან­ქა­ნუ­რი და­მუ­შა­ვე­ბისათვის. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია _ მი­ძღვნი­ლი არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას და­ბა­დე­ბის 90 წლი­სთა­ვი­სა­დმი, თბი­ლი­სი, 1988.
 41. ნა­სა­ხე­ლარ ზმნა­თა წარმო­ე­ბის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის `ვე­ფხის­ტყა­ო­სან­ში~. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის ას­პი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 1990.
 42. `ქმნა~ მე­შველ­ზმნი­ა­ნი აღ­წე­რი­თი ფორ­მე­ბი ძველ ქარ­თულ­ში. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა ა­კა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის აპ­სი­რანტ­თა და ახალ­გაზ­რდა მე­ცნი­ერ-მუ­შაკ­თა სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია _ მი­ძღვნი­ლი აკა­დე­მი­კოს ვ. თო­ფუ­რი­ას და­ბა­დე­ბის 90 წლის­თა­ვი­სა­დმი, თბი­ლი­სი, 1991.
 43. წი­ნა­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­თა სე­მან­ტი­კუ­რი ფუნ­ქცი­ე­ბი ქარ­თვე­ლურ ენებ­ში. – ქუ­თა­ი­სუ­რი სა­უბ­რე­ბი, III, თბი­ლი­სი, 1996.
 44. პერ­ფექ­ტი და აღ­წე­რი­თი წარმო­ე­ბის ზმნე­ბი ძველ ქარ­თულ­ში. – სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 56-ე სა­მეც­ნი-­
  ე­რო სე­სია, თბი­ლი­სი, 1997.
 45. აგენ­სის გამო­ხატ­ვი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, თბი­ლი­სი, 1999.
 46. ყო­ფი­ლო­ბის სა­ხე­ლე­ბი დი­აქ­რო­ნი­ულ ჭრილ­ში. – ქუ­თა­ი­სის ა. წე­რეთ­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­ის სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი ინ­სტი­ტუ­ტი, ქუ­თა­ი­სუ­რი სა­უბ­რე­ბი, VI, 1999.
 47. პერ­ფექ­ტის გამო­ხატ­ვის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის ძველ ქა­რთულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხავ­ები, XI, თბი­ლი­სი, 2000.
 48. `ში­ნა და `ზე­და~ თან­დე­ბულ­თა გამო­ყე­ნე­ბის შე­სა­ხებ ძველ ქარ­თულ­ში (`ოთხ­თა­ვის~ ტექ­სტის მი­ხედ­ვით). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XII, თბი­ლი­სი, 2001.
 49. ორი სხვა­დას­ხვა დი­ა­ლექ­ტუ­რი წრი­სა­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ზო­გი მო­ვლე­ნა ძველ ქარ­თულ­ში; რეს­პუბ­ლიკ­უ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ერ­ო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, XXI, 2001.
 50. ზმნი­სართ­თა სე­მან­ტიკ­უ­რი შე­ხა­მე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIII, თბი­ლი­სი, 2002.
 51. მო­და­ლო­ბის სა­ხე­ო­ბა­თა­თვის კი­თხ­ვით წი­ნა­და­დე­ბა­ში (ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი­სა და ქარ­თუ­ლი ენის ზო­გი დი­ალექ­ტის მი­ხედ­ვით). – რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, XXII, თბი­ლი­სი, 2002.
 52. `კარ­გად~ ზმნი­სარ­თის სე­მან­ტი­კუ­რი შე­ხა­მე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIV, თბი­ლი­სი, 2003.
 53. მრა­ვლო­ბი­თი რი­ცხვის ნუ­ლო­ვა­ნი ალო­მორ­ფე­ბი (ჯგუფ­თან ერ­თად). – ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი; სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენტ­თან არ­სე­­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის მუდ­მი­ვი სა­ხელ­მწი­ფო კო­მი­სია; სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ცნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ის არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი, თბი­ლი­სი, 2003.
 54. `ცო­ტა~ სი­ტყვის სე­მან­ტიკ­უ­რი შე­ხა­მე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 62-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2003.
 55. შე­რწყმულ­თან­დე­ბუ­ლი­ან სა­ხელ­თა ფუნ­ქცი­უ­რი განა­წი­ლე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი ქარ­თულ­სა და ქართული ენის დი­ა­ლექ­ტებ­ში – უბ­რა­ლო და­მა­ტე­ბი­სა და გა­რე­მო­ე­ბის გა­მიჯ­ვნი­სა­თვის (ჯგუფ­თან ერ­თად). – XXIII რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2003.
 56. `სულ~ სი­ტყვის სე­მან­ტი­კუ­რი შე­ხა­მე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­­ბა­ვას სა­კი­თხავ­ები, XV, თბი­ლი­სი, 2004.
 57. ერ­თი და იგი­ვე აქ­ტან­ტი ორ­პი­რი­ან აქ­ტივ­ში (ჯგუფ­თან ერ­თად). – ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, II, თბი­ლი­სი, 2004.
 58. ცალ­კე მდგომ თან­დე­ბუ­ლი­ან ფორ­მა­თა სინ­ტაქ­სუ­რი კვა­ლი­ფი­კა­ცია (ჯგუფ­თან ერ­თად). – რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, ქუთაისი, 2004.
 59. `მარ­ტო~ ზმნი­სარ­თის სე­მან­ტი­კუ­რი შე­ხა­მე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 63-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2004.
 60. ტრან­სლა­ცი­უ­რი ბა­ნკი­სა და დის­ტრი­ბუ­ციუ­ლი აპა­რა­ტი­სა­თვის (ჯგუფ­თან ერ­თად). – ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, თბი­ლი­სი, 2005.
 61. `პირ­და­პირ~ სი­ტყვის სე­მან­ტი­კი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVI, თბი­ლი­სი, 2005.
 62. `ისე~ ზმნი­სარ­თის სე­მან­ტი­კი­სა­თვის ქარ­თ­ულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახ­ე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი-
  ­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 64-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2005.
 63. `მა­ინც~ ფორ­მის სე­მან­ტი­კი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVII, თბი­ლი­სი, 2006.
 64. ქარ­თუ­ლი ენის სა­ხელ­თა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სია (ჯგუფ­თან ერ­თად). – ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა, ქარ­თუ­ლი ენა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, IV კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 2006.
 65. სა­სკო­ლო ორ­თოგ­რა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნისათვის (წი­ნას­წა­რი მო­ხსე­ნე­ბა). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 65-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი,  თბი­ლი­სი, 2006.
 66. `უფ­რო~ სი­ტყვის სე­მან­ტი­კუ­რი შე­ხა­მე­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ენათ­მეც­ნი-
  ­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 65-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2006.
 67. ურ (→ –ულ) სუ­ფიქ­სი ქარ­თულ­სა და ქარ­თუ­ლი ენის დი­ა­ლექ­ტებ­ში. – XXVI რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2006.
 68. ოვან სუ­ფიქ­სი­ან სა­ხელ­თა მარ­თლწე­რი­სა­თვის. – ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბი, I, თბი­ლი­სი, 2007.
 69. ელ სუ­ფიქ­სი­ან სა­ხელ­თა მარ­თლწე­რი­სა­თვის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ენათ­მე­ცნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 66-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი,  თბი­ლი­სი, 2007.
 70. რი­ცხვი­თი სა­ხე­ლე­ბი­სა და მათ­გან ნა­წარ­მო­ებ ფორ­მა­თა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სი­ი­სა­თვის (ჯგუფ­თან ერ­თად). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XVIII, თბი­ლი­სი, 2007.
 71. ქარ­თუ­ლი ენის მარ­თლწე­რის შემ­მოწ­მე­ბე­ლი პროგ­რა­მის სა­პი­ლო­ტო ვერ­სია (ჯგუფ­თან ერ­თად). – ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა, V კონ­ფე­რენ­ცია, არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ენათ­მე­ცნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი, თბი­ლი­სი, 2007.
 72. სა­ხე­ლი­სა და გვა­რის შე­ბრუ­ნე­ბუ­ლი წყო­ბი­სა­თვის (ქარ­თუ­ლი და არა­ქარ­თუ­ლი გვა­რე­ბის მი­ხედ­ვით). – რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი,  თბი­ლი­სი, 2007.
 73. მო­ქმე­დე­ბი­სა და თვი­სე­ბის ხა­რის­ხის გამო­ხატ­ვი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – კავ­კა­სი­ოლოგ­თა I სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრე­სის მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლი­სი, 2007.
 74.  სა­ხელ­თა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ვერ­სია (ჯგუფ­თან ერ­თად). – IV Международная научная конференция “Язык, культура, общество”. Российская академия лингвистических наук. Московский институт иностранных языков, Научный журнал “Вопросы филологии”, 2007.
 75. რე­ლა­ტი­ულ-გარდა­მა­ვალ­ზმნი­ან შე­სი­ტყვე­ბა­თა სინ­ტაქ­სუ­რი მე­ქა­ნიზ­მი აღმო­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლოს ბა­რის დი­ა­ლექ­ტე­ბის (ქარ­თლუ­რი, კა­ხუ­რი) მი­ხედ­ვით. – XXVIII რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი,  თბი­ლი­სი, 2008.
 76. კო­ორ­დი­ნა­ცი­ის სის­ტე­მი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XIX, თბი­ლი­სი, 2008.
 77. რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი ტე­ლე- და რა­დი­ო­გა­და­ცე­მე­ბის წა­მყვან­თა­თვის. – თე­ლა­ვის ი. გო­გე­ბაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ბ. ჯორ­ბე­ნა­ძის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, X სა­მეც­ნი-
  ­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, 2008.
 78. ელექ­ტრო­ნუ­ლი სა­სკო­ლო ორ­თოგ­რა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნის აგე­ბის თეო­რი­ული პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თვის (ჯგუფ­თან ერ­თად). – ბუ­ნებ­რივ ენა­თა და­მუ­შა­ვე­ბა, VI კონ­ფე­რენ­ცია, თბი­ლი­სი, 2008.
 79. სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის `სი­ტყვის კო­ნა~ და `სა­სკო­ლო ორ­თო­გრა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნი~ (ჯგუფ­თან ერ­თად). – სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნი­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თე­ლა­ვის ი. გო­გე­ბაშ­ვი­ლის სახ. სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ბ. ჯორ­ბე­ნა­ძის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, თელავი, 2008.
 80. რე­ლა­ტი­ურ­ზმნი­ა­ნი შე­სი­ტყვე­ბის სინ­ტაქ­სუ­რი მე­ქა­ნიზ­მი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში (ორ­სა­ხე­ლი­ა­ნი ზმნე­ბის მი­ხედ­ვით). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 67-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია,  თბი­ლი­სი, 2008.
 81. Структурно-семантический апализ имен бывшего состояния в картвельских язы­ках. – Махачкала, 2008.
 82. კო­ორ­დი­ნა­ცი­უ­ლი მარ­თვის ტი­პე­ბი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი-­
  უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა: მე­მკვიდ­რე­ო­ბა და პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი; ეძღვნე­ბა აკა­დე­მი­კოს არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას და­ბა­დე­ბის 110 წლის­თავს, მა­სა­ლე­ბი, II სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი, თბი­ლი­სი, 2008, გვ. 170-173.
 83. არნ. ჩი­ქო­ბა­ვა და სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ქარ­თუ­ლი ენის ნორ­მე­ბი (ორ­თო­გრა­ფი­ული სირ­თუ­ლე­ე­ბის ასახ­ვა `ელექ­ტრო­ნულ სა­სკო­ლო ორ­თოგ­რა­ფი­ულ ლექ­სი­კონ­ში~). – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა: მე­მკვიდ­რე­ო­ბა და პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი; ეძღვნე­ბა აკა­დე­მი­კოს არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას და­ბა­დე­ბის 110 წლის­თავს, მა­სა­ლე­ბი, II სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი, თბილისი, 2008.
 84. მარ­ტი­ვი წი­ნა­და­დე­ბის სინ­ტაქ­სუ­რი მე­ქა­ნიზ­მი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XX, თბილისი, 2009.
 85. მო­ქმე­დე­ბით­ბრუნ­ვის­ფორ­მი­ან სა­ხელ­თა სინ­ტაქ­სურ-სე­მან­ტი­კუ­რი სტა­ტუ­სი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – ბ. ჯორ­ბე­ნა­ძის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, XI, თბილისი, 2009.
 86. ერთ-ერ­თი ცოდ­ვი­ლი­ა­ნი პერ­სო­ნა­ჟი­სა­თვის (ყა­შა ლა­ზა­რე). – მ. ჯა­ვა­ხი­შვი­ლი­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2009.
 87. პა­რო­ნი­მულ წყვილ­თა გამო­ყო­ფის თე­ო­რი­უ­ლი პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თვის. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 68-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, თბილისი, 2009.
 88. მსგავ­სე­ბა-თა­ნაბ­რო­ბის გამო­ხატ­ვი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში (ქარ­თუ­ლი ენის დი-­
  ა­ლექ­ტებ­თან მი­მარ­თე­ბით). – XXIX რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გიუ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2009.
 89. მე­დი­ო­აქ­ტივ­ზმნი­ან შე­სი­ტყვე­ბა­თა სინ­ტაქ­სუ­რი მე­ქა­ნიზ­მი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ-
  ­ში. – სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ე­ნათ­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია: ერ­გა­ტი­ვი და ერ­გა­ტი­უ­ლი კონ­სტრუქ­ცია მსოფ­ლი­ოს ენებ­ში, თბილისი, 2009.
 90. ქარ­თუ­ლი ენის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი და­მუ­შა­ვე­ბის ზო­გი პრობ­ლე­მუ­რი სა­კი­თხი­სა­თვის _ შე­სი­ტყვე­ბა­თა სინ­ტაქ­სუ­რი მო­დე­ლე­ბი. – სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია, ქარ­თუ­ლი ენა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, თბილისი, 2009.
 91. ვი­თა­რე­ბით­ბრუნ­ვის­ფორ­მი­ან სა­ხელ­თა მო­რფო­ლო­გი­უ­რი და სინ­ტაქ­სურ-სე­მან­ტი­კუ­რი სტა­ტუ­სი­სა­თვის (თა­ნა­ავ­ტო­რი ნ. ჯორ­ბე­ნა­ძე). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXI, თბილისი, 2010.
 92. წყევ­ლა-კრულ­ვი­სა და  ლოც­ვის ფორ­მუ­ლე­ბი დ. კლდი­აშ­ვი­ლის შემო­ქმე­დე­ბა­ში. – ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 69-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, თბილისი, 2010.
 93. პა­რო­ნიმ­თა ერ­თი სა­ხე­ო­ბი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – `მართლ­წე­რი­სა და სტი­ლის­ტი­კის სა­კი­თხე­ბი~ (რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი გრან­ტის  _ `სა­სკო­ლო ორ­თო­გრა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნი~ _ ფარ­გლებ­ში გამართული კონ­ფე­რენ­ცია), მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2010.
 94. დი­ა­ლექ­ტიზ­მე­ბი _ რო­გორც პო­ე­ტურ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი ხერ­ხი მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის შემო­ქმე­დე­ბა­ში. – რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, XXX, თბილისი, 2010.
 95. ორ­თოგ­რა­ფი­ულ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი ლექ­სი­კო­ნე­ბის აგე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თვის (თა­ნა­ავ­ტო­რი
  ნ. ჯორ­ბე­ნა­ძე). – I სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში, ბა­თუ­მი, 2010.
 96. ქე­თე­ვან  ლომ­თა­თი­ძე და ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის ნორ­მე­ბი. – იბე­რი­ულ-კავ­კა­სი­უ­რი ენე­ბი: სტრუქ­ტუ­რა, ის­ტო­რია, ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა, ლინ­გვისტ-კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა III სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მის მა­სა­ლე­ბი (მიეძღვნა აკად. ქ. ლომ­თა­თი­ძის და­ბა­დე­ბის 100 წლის­თავს), თბილისი, 2011.
 97. ენის სინ­ტაქ­სუ­რი მო­დე­ლი­რე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თივს. – სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია: ქარ­თუ­ლი ენა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, თბილისი, 2011, გვ. 62-65.
 98. კონ­სტან­ტი­ნე გა­მსა­ხურ­დი­ას იგა­ვე­ბი­სა­თვის. – კონ­ტან­ტი­ნე გა­მსა­ხურ­დი­ა­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2011, გვ. 18-20.
 99. ქარ­თუ­ლი მე­ტყვე­ლე­ბის კულ­ტუ­რის გან­ყო­ფი­ლე­ბა 2006 წლი­დან დღე­მდე. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 70-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია (მიეძღვნა ინ­სტი­ტუ­ტის 70-ე წლის­თავს), მასალები, თბი­ლი­სი, 2011.
 100. სინ­ტაქ­სურ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნის პო­ე­ზი­ა­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXII, თბილისი, 2011, გვ. 32-35.
 101. მარ­თვა-მი­რ­თვის ზო­გი სა­კი­თხი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXIII, მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2012, გვ. 33-35.
 102. `თუ~-ს სე­მან­ტი­კუ­რი ფუნ­ქცი­ე­ბი თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – ბე­სა­რი­ონ ჯორ­ბე­ნა­ძი­სა­დმი მი­ძღვნი­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, თბილისი, 2012.
 103. სა­ტე­ლე­ვი­ზიო რეკ­ლა­მის ენა. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის 71-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, თბილისი, 2012, გვ. 15-17.
 104. სა­სკო­ლო ორ­თოგ­რა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნი (პრე­ზენ­ტა­ცია). – II სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­ა­ში, ბა­თუ­მი, 2012, გვ. 83-84.
 105. იდი­ომ­თა ერ­თი სა­ხე­ო­ბი­სა­თვის ძველ ქარ­თულ­ში. – კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა III სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრეს­ი: „მულტიკულტურალიზმი და ტოლერანტობა კავკასიაში“, Proceedings of III International Congressm of Caucasiologists,  თბილისი, 2013.
 106. `სცემს~ მე­შვე­ლი ზმნა ძველ ქარ­თულ­ში. – არ­ნოლდ ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXIV, მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2013, გვ. 21-22.
 107. ქარ­თუ­ლი ენის სა­ხელ­მწი­ფო პროგ­რა­მა, ლექ­სი­კოგ­რა­ფი­უ­ლი ამო­ცა­ნე­ბი (ავ­თან­დილ არა­ბულ­თან ერ­თად). – ქარ­თუ­ლი ენა _ XXI სა­უ­კუ­ნის გამო­წვე­ვე­ბი, კონ­ფე­რენ­ცი­ის მა­სა­ლე­ბი, სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტი, თბილისი, 2013, გვ. 7-13.
 108. კი­თხვი­თი წი­ნა­და­დე­ბა – პო­ე­ტურ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ანა კა­ლან­და­ძის შემო­ქმე­დე­ბა­ში. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტი­ს 72-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2013, გვ. 12-18.
 109. ქარ­თუ­ლი ენის სი­ტყვათ­შე­მოკ­ლე­ბა­თა ლექ­სი­კო­ნი (აგე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თვის). – კონ­ფე­რენ­ცია: ტერ­მი­ნო­ლო­გია _ ქარ­თუ­ლი ენის ხვა­ლინ­დე­ლი დღე, თბილისი, 2013, გვ. 13-15 (თანაავტორები: ავ­თან­დილ არა­ბუ­ლი, თეა ბურ­ჭუ­ლა­ძე).
 110. ორ­კომ­პო­ნენ­ტი­ან ფრა­ზე­ო­ლო­გი­ურ გამო­თქმა­თა სინ­ტაქ­სუ­რი სტა­ტუ­სი­სა­თვის ქარ­თულ­ში. – კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა III სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­გრე­სის მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2013, გვ. 43-44.
 111. ერ­თი ტი­პის და­ნარ­თი­ან სა­ხელ­თა მარ­თწე­რი­სა­თვის (პრო­ექ­ტი – `ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის ოფი­ცი­ა­ლურ-სა­ქმი­ა­ნი სფე­რო~). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXV, თბილისი, 2014, გვ. 105-106.
 112. აბ­რე­ვი­ა­ტუ­რე­ბის ფორ­მა­წარ­მო­ე­ბის სა­კი­თხი (პრო­ექ­ტი – `სი­ტყვათ­შე­მოკ­ლე­ბა­თა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ლექ­სი­კო­ნი~). – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXV, თბილისი, 2014, გვ. 108-109 (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი ავთ. არა­ბუ­ლი, თ. ბურ­ჭუ­ლა­ძე).
 113. ქარ­თუ­ლი ენის სი­ტყვათ­შე­მოკ­ლე­ბა­თა ლექ­სი­კო­ნი (აგე­ბის პრინ­ცი­პე­ბი­სა­თვის). – ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ის სა­კი­თხე­ბი, I, თბილისი, 2014, გვ. 9-17 (თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი: ავთ. არა­ბუ­ლი, თ. ბურ­ჭუ­ლა­ძე).
 114. პრო­ფე­სი­უ­ლი დი­ა­ლექ­ტის ერ­თი სა­ხე­ო­ბი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში (მე­დი­ა­ე­ნა)
  (ნ. ჯორ­ბე­ნა­ძეს­თან ერ­თად). – XXXIV რეს­პუბ­ლი­კუ­რი დი­ა­ლექ­ტო­ლო­გი­უ­რი სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბი, მე­სტია, 2014, გვ. 21-22.
 115. სა­ი­ნორ­მა­ციო მე­დი­ა­ე­ნა _ რო­გორც პო­ლი­ტი­კუ­რი მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბის მე­თო­დი. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXVI, თბილისი, 2015, გვ. 45-46.
 116. სა­ხე­ლის ფუ­ძის კუმ­შვად-უკუ­მშვე­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბის დის­ტი­ბუ­ცი­ი­სა­თვის თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თულ­ში. – ენათ­მეც­ნი­ერ-კავ­კა­სი­ო­ლოგ­თა IV სა­ერ­თა­შო­რი­სო სიმ­პო­ზი­უ­მი, მა­სა­ლე­ბი, თბი­ლისი, 2015, გვ. 21-22.
 117. სა­სკო­ლო ორ­თოგ­რა­ფი­ულ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი ლექ­სი­კო­ნე­ბის ელექტ­რო­ნუ­ლი ვერ­სი­ი­სა­თვის (ჯგუფ­თან ერ­თად). – III სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცია ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ა­ში.
 118. ქარ­თუ­ლი სა­ლი­ტე­რა­ტუ­რო ენის ნორ­მა­ლი­ზა­ცი­ის  პრობ­ლე­მე­ბი – მე­მკვიდ­რე­ო­ბა და დღე­ვან­დე­ლი ამო­ცა­ნე­ბი. – სა­ერ­თა­შო­რი­სო ქარ­თვე­ლო­ლო­გი­უ­რი კონ­გრე­სი, მა­სა­ლე­ბი,  თბილსი, 2015, გვ. 53-56.
 119. ერ­თი სა­ხის უარ­ყო­ფით­ნა­წი­ლა­კი­ან ფორ­მა­თა მარ­თლწე­რი­სა­თვის. – არნ. ჩი­ქო­აბ­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის  ინ­სტი­ტუ­ტის 74-ე სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სია, მა­სა­ლე­ბი, თბილისი, 2015, გვ. 10-11.
 120. მუხ­რან მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი – „გა­მა­სა­ვა­თა მა­მულ­ზე ფიქრ­მა“. – არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­კი­თხა­ვე­ბი, XXVII, თბი­ლი­სი, 2016, გვ. 21-23.
 121. პა­რო­ნი­მია სა­ქმის ქა­ღალ­დე­ბის ენა­ში. – ოფი­ცი­ა­ლურ-სა­ქმი­ა­ნი სტი­ლის სა­კი­თხე­ბი, მა­სა­ლე­ბი,  თბი­ლი­სი, 2016, გვ. 19-25 (შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დის მი­ერ და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში).

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1 ქარ­თუ­ლი ზმნის აქ­ტანტ­თა სინ­ტაქ­სუ­რი მი­მარ­თე­ბი­სა და ვა­ლენ­ტო­ბის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი სის­ტე­მა (№ 21.1) სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მია 2000-2001 ექსპერტ-ლინგვისტი
2 მარ­ტი­ვი წი­ნა­და­დე­ბის ტრან­სფორ­მა­ცი­უ­ლი მო­დე­ლი (№ 21.02) სა­ქარ­თვე­ლოს მე­ც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მია 2002-2003 ექ­სპერტ-

ლინ­გვის­ტი

3 ქარ­თუ­ლი ენის შე­რწყმუ­ლი და თან­წყო­ბი­ლი წი­ნა­და­დე­ბე­ბის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მო­დე­ლე­ბი (№ 21.04) სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერე­ბა­თა აკა­დე­მია 2004-2005 ექ­სპერტ-

ლინ­გვის­ტი

4 სა­სკო­ლო ოთ­როგ­რა­ფი­უ­ლი ლექ­სი­კო­ნი (№ 077-08-1-030) შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2009-2011 ხელმძღვანელი და მენეჯერი
5 ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ენის ოფი­ცი­ა­ლურ-სა­ქმი­ა­ნი სფე­რო (FR/246/1-30/13) შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დი 2014-2017 ხელ­მძღვა­ნე­ლი
6 სი­ტყვათ­შე­მოკ­ლე­ბა­თა ელექ­ტრო­ნუ­ლი ლექ­სი­კო­ნი (LE/23/1-30/13) შო­თა რუს­თა­ვე­ლის ეროვ­ნუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ფონ­დი 2014-2017 ხელ­მძღვა­ნე­ლი

 

 

სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 2006 წლი­დან დღე­მდე ვარ არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სახ. ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სე­სი­ის მა­სა­ლე­ბის რე­დაქ­ტო­რი (ავთ. არა­ბულ­თან ერ­თად).

`მართლწერისა და სტილისტიკის საკითხები~, მასალები, თბ., 2010 (რედაქტორი).

თ. ბურჭულაძის ნაშრომის – „ჰიპოტაქსის საკითხები ქართულში“ (თბ., 2014) რედაქტორი.

1998-2006 წლებ­ში ვი­ყა­ვი არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სა­დი­სერ­ტა­ციო სა­ბჭოს სწავ­ლუ­ლი მდი­ვა­ნი.

1998  წლი­დან დღე­მდე ვარ არნ. ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო სა­ბჭოს წევ­რი.

ვი­ყა­ვი 4 დი­სერ­ტა­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, 5 დის­რე­ტა­ცი­ის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ოპო­ნენ­ტი.

2011-12 წლებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღე პრო­ექტ­ში „სა­ში­ნაო სკო­ლა“ – სილ­კნე­ტის ვი­დე­ო­გაკ­ვე­თი­ლე­ბი ქარ­თულ ენა­ში (ძვე­ლი და თა­ნა­მედ­რო­ვე ქარ­თუ­ლი ენის მო­რფო­ლო­გია; ქარ­თუ­ლი ენის სინ­ტაქ­სი), სულ 33 გა­კვე­თი­ლი.

2013 წლი­დან დღემდე ვარ „ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის კულ­ტუ­რის სა­კი­თხე­ბის“ რე­დაქ­ტო­რი, 2006 წლი­დან – „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების“ რედ­კო­ლე­გი­ის წევ­რი.

2014-15 წლებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვი­ღებ­დი „რა­დიო-1“-ის  (104,6) გადა­ცე­მა­ში  „სი­ტყვა ქარ­თუ­ლი“ (ოთხშა­ბა­თო­ბით, 12.00 სთ.).

ვიყავი რეცენზენტი სადოქტორო პროგრამისა `სტილისტიკა-ფრაზეოლოგია~ (ქუთაისი,
ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი), 2014.

2014-2015 წლებში ვიყავი კონსულტანტი ტელეგადაცემისა „სიტყვების თამაში“ (საზო­გადოებრივი მაუწყებელი).

2015 წელს ვმონაწილეობდი  მუხრან მაჭავარიანისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში, რომელიც გაიმართა  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  (მოხსენებით მ. მაჭავარიანი – „მზეს ალბათ ჩემთან მგზავრობა უნდა“).

2016 წლის 12 აპრილს (მუხრან მაჭავარიანის დაბადების დღისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე) წავიკითხე მოხსენება – მუხრან მაჭავარიანი – „გამასავათა მამულზე ფიქრმა“.

2016 წლის 25 მაისს შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტში წავიკითხე მოხსენება „კი­თხვი­თი წი­ნა­და­დე­ბა – პო­ე­ტურ-სტი­ლის­ტი­კუ­რი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ანა კა­ლან­და­ძის შემო­ქმე­დე­ბა­ში“.

 

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020